'Een nieuwe generatie ouderen(zorg)'

27 november 2019 – NBC Nieuwegein.

08.45 uur

Ontvangst bezoekers

09.30 uur

Aanvang conferentie

Woord van welkom door de programmadirecteur en de dagvoorzitter

09.55 uur

Keynote speech

Over de verbinding tussen zorg en welzijn en de nieuwe generatie ouderen

 

10.20 uur

Keynote speech

Een nieuwe generatie ouderen(zorg): Wat doen de overheid, kennisinstituten en alle programma’s en wat wordt de oudere hier beter van?

 

11.00 uur

Koffie- en theepauze

U heeft tijdens deze pauze de mogelijkheid een bezoek te brengen aan de informatiemarkt.

11.30 uur

Keynote speech

Welke opdracht ligt er voor professionals en management en bestuur? Ieder vanuit zijn eigen rol, maar ook zeker in de samenwerking.

 

11.50 uur

Innovatiecarrousel

Pitches van 90 seconden over (sociale) innovaties waarbij de oudere centraal staat

 

12.10 uur

eHealth: de zaligmakende oplossing voor alle dilemma’s in de ouderenzorg?

Is eHealth het echte antwoord op de grote personeelstekorten in de ouderenzorg? 

12.30 uur

Lunchpauze

U heeft tijdens de lunchpauze de mogelijkheid te netwerken, posterpresentaties te bezoeken, deel te nemen aan rondetafelgesprekken, een bezoek te brengen aan de informatiemarkt of gewoon lekker te eten en te pauzeren.

Rondetafelgesprekken ronde 1: 12.50 – 13.15 uur
Rondetafelgesprekken ronde 2: 13.20 -13.45 uur

Deze rondetafelgesprekken zullen uiteenlopende thema’s hebben, zoals:

 • Duurzaamheid in de zorg
 • Ouderenparticipatie
 • Levenseindegesprek
 • Dementiezorg voor elkaar
 • Zingeving
 • Woonplezier
 • en nog vele andere mooie onderwerpen

13.50 uur

Sessieronde 1

Kennis komt tot leven en aan de slag in interactieve werksessies
U kiest in deze ronde uit verschillende sessies (duur ca. 75 min)

1

Inspiratiesessie: Succesaanpak Meer Veerkracht, Langer Thuis – FNO

Een duurzame beweging naar meer veerkracht en kwaliteit van leven van alleenstaande, thuiswonende ouderen met een beperking. Dat is wat we met Meer Veerkracht, Langer Thuis van FNO willen bereiken. Tijdens deze sessie delen we de resultaten uit de programmaevaluatie, onze geleerde lessen en succesaanpakken. Mis deze sessie dus niet.

Voorzitter: 
FNO, Meer Veerkracht, Langer Thuis

2

Inspiratiesessie: Peer coaching voor vitaliteit van cliënt en medewerker

Vitaal oud worden, dat willen we voor onze bewoners, maar ook voor onszelf en onze collega’s. ‘Peer coaching’ is een manier om vitaliteit te stimuleren, waarbij iemand uit de eigen groep (een ‘peer’) optreedt als coach en organisator. Een succesvol voorbeeld is de Vitality Club, een beweegclub voor senioren die zonder professionals draait en laagdrempelig, duurzaam en eenvoudig op te schalen is. In deze sessie verkennen we hoe peer coaching kan helpen bij het vitaal van lijf en geest houden van uw bewoners en uw collega’s of medewerkers. Is er al een beweeggroep die lunchwandelingen maakt? Of collega’s die elkaar vaardigheden en kennis leren in kleine sessies? Iedereen heeft talenten waar anderen van kunnen leren, zoals spreken in het openbaar, digitale fotografie, filmpjes maken en bewerken voor op sociale media, et cetera. In deze inspiratiesessie ontdekken we wat peer coaching voor u en uw organisatie kan betekenen.

Voorzitter:
David van Bodegom
arts, verouderingswetenschapper, Leyden Academy on Vitality and Ageing 

Sprekers:
Frank Schalkwijk, arts-onderzoeker, Leyden Academy on Vitality and Ageing
Paul van de Vijver, arts-onderzoeker, Leyden Academy on Vitality and Ageing 

3

Belevingssessie: Wat doet de toekomst met jou en jij met de toekomst?

Wil je met de toekomst aan de slag? Heel belangrijk, want de maatschappij verandert continu en de zorg verandert mee. In deze sessie kun je 8 maatschappelijke trends met impact op de zorg, zien en ervaren!
We hebben het dan over maatschappelijke trends in waarden en behoeften.  Welke zijn het? Waar komen ze vandaan? Maar vooral, waar zie je ze al in de zorg? Wat is hun impact, positief èn negatief? Acht tenten, acht organisaties, acht trends die tot leven komen. Na een inleiding op de trends kies je er eentje om jezelf in onder te dompelen. Om jezelf en je collega’s in de tent af te vragen: wat doet deze mogelijke toekomst met jouw werk? Wat ga jij doen met die toekomst?

Voorzitter:
Mirella Minkman, bijzonder hoogleraar organisatie en bestuur van langdurende integrale zorg, Universiteit van Tilburg/TIAS en directeur innovatie & onderzoek, Vilans 

Spreker:
Frans van Zoest, expert innovatie en onderzoek, Vilans

4

Interactieve werksessie: Onder dementieprofessoren

Eind mei verscheen het e-boek ‘Onder dementieprofessoren’, gebaseerd op interviews met en portretten van maar liefst 44 hoogleraren uit het brede dementieveld. De dementieprofessoren zijn allemaal bezig met een stukje van de complexe dementie-puzzel. Alom verlangen zij naar meer en betere samenwerking, met een gezamenlijke onderzoeksagenda en jaarlijkse uitwisseling.

Waarom ondernam de auteur dit werk, wat vinden de dementieprofessoren van het boek en hoe komen zij samen tot een wenkend perspectief voor het hele dementieveld? Ga met hen in gesprek en geef ze vanuit de praktijk ook suggesties mee voor de onderzoeksagenda!

 • Redenen en eye-openers van dit e-boek ‘Onder dementieprofessoren’
 • Enkele dementieprofessoren reageren op het boek en wat ze er mee doen
 • Publieksgesprek over bouwstenen voor een gezamenlijk onderzoeksprogramma

Voorzitter:
Robbert Huijsman, hoogleraar Management en Organisatie Ouderenzorg, Erasmus School of Health Policy & Management (ESHPM), Erasmus Universiteit 

5

Inspiratiesessie: Leefplezier en narratieve verantwoording

Leyden Academy heeft het ‘Leefplezierplan’ ontwikkeld, een werkwijze in de ouderenzorg die niet is gebaseerd op protocollen en afvinklijstjes, maar op de verhalen van mensen over wat er voor hen toe doet en wat hen raakt in de laatste fase van hun leven. Het Leefplezierplan draagt zo bij aan meer ruimte voor de wensen en verlangens van individuele bewoners en richt de aandacht op ervaringen en dilemma’s in de verantwoording van kwaliteit van zorg. In deze sessie nemen we de deelnemers eerst mee in de Leefplezierplan-benadering. Vervolgens zoomen we in op het gebruik van ervaringen van medewerkers, bewoners en hun naasten in de verantwoording van kwaliteit van de zorg. We gaan aan de slag met concrete ervaringen en laten zien hoe je deze kunt duiden om er op teamniveau en beleidsniveau van te leren. We bespreken ten slotte hoe dat proces op grotere schaal en op continue basis kan werken.

Voorzitters:
Friso Gosliga, adviseur en organisatiepsycholoog, Efexis
Josanne Huijg, Leyden Academy on Vitality and Ageing

6

Inspiratiesessie: eHealth makkelijk in gebruik

De 21ste eeuw is een tijdperk waarin de technologische mogelijkheden ongekend zijn. In hoeverre zijn ouderen in staat om gebruik te maken van al deze nieuwe mogelijkheden? Biedt de technologie ook daadwerkelijk de ondersteuning waar ouderen behoefte aan hebben? In deze interactieve sessie ontdekken we met elkaar nieuwe technologische toepassingen binnen én buiten de woning, en de rol die ouderen in het ontwerp en de implementatie ervan zelf kunnen spelen. 

Voorzitters:
Jetske van Oosten, programmaleider Zorg, Stimuleringsfonds Creatieve Industrie
Paulien Melis, Creative Care Lab, Waag technology&Design

Overige thema’s in deze ronde zijn:

 • eHealth en techniek
 • Effectieve samenwerking
 • Academische werkplaatsen en lerende netwerken
 • Positieve gezondheid in de praktijk
 • Langer zelfstandig thuis: wat als dat niet meer gaat?
 • Wat kunnen we leren van ander sectoren?
 • Trends en scenario’s

15.30 uur

Sessieronde 2

Kennis komt tot leven en aan de slag in interactieve werksessies
U kiest in deze ronde wederom uit verschillende sessies (duur ca. 75 min)

A

Inspiratiesessie: Een nieuwe generatie dokters: wat drijft en motiveert hen?

Hoe veranderen millennials de zorg? De millennials van generatie Y (1980-2000) zijn kinderen van de babyboomgeneratie of generatie X en geboren in een digitale wereld. Hun levenshouding heeft een grote invloed op o.a. onderwijs, werk en media. Ze merken duidelijk de effecten van klimaatverandering en vergrijzing, maar ook van de economische crisis. Zij zoeken maatschappelijke relevantie en impact. Ze willen innoveren en verbeteren.

 • Wat zegt de wetenschap over de millennials: kenmerken, drijfveren en frustraties
 • Groepsinterview met medische millennials: waarom wil je dokter zijn?
 • Nieuwe relaties tussen medisch millennials en oudere patiënten

Voorzitter:
Robbert Huijsman, hoogleraar Management en Organisatie Ouderenzorg, Erasmus School of Health Policy & Management (ESHPM), Erasmus Universiteit

B

Inspiratiesessie: Samen verkennen van (toekomstige) ouderenzorg: designing a community of care

In deze sessie onderzoeken we gezamenlijk maatschappelijke ontwikkelingen en trends die we zien aankomen die de gezondheid en het welzijn van ouderen kunnen gaan beïnvloeden. We gaan samen aan de slag met verschillende ontwerpmethoden uit de creatieve industrie, die ons gaan helpen handvatten te krijgen. Want hoe gaan we ouderen nu  ‘echt’ betrekken en hun talenten benutten?

Voorzitters:
Gjilke Keuning, Kennis Connector, UCREATE centre of Future Health Design
Jetske van Oosten, programmaleider, Stimuleringsfonds creatieve industrie 

C

Inspiratiesessie: Is het gras groener in Denemarken en Zweden?

De organisatie en financiering van de zorg voor ouderen in Scandinavië verschilt met Nederland. In Scandinavische landen wordt de zorg voor ouderen voornamelijk uit belastinggeld gefinancierd. De gemeenten voeren de regie op de intra- en extramurale ouderenzorg en zijn vaak ook de uitvoerder van deze zorg (care). Meestal is het zorgpersoneel in dienst bij de gemeente. De eerstelijnszorg en ziekenhuiszorg worden uitgevoerd door de regio’s (te vergelijken met onze provincies). Bovendien, en dat is misschien wel het meest interessant, werken ze in Scandinavië nog nadrukkelijker dan wij aan zelfstandig wonen in de samenleving. Dit heeft een breed draagvlak onder de bevolking. In Denemarken zijn de verpleeghuizen zelfs zo goed als verdwenen. Hoe krijgen ze dat voor elkaar en kunnen wij er wat van leren?

Tijdens deze inspiratiesessie gaan we in op de verschillen en overeenkomsten tussen Nederland, Denemarken en Zweden. Wat kunnen we van elkaar leren, waar is het gras het groenst? De sessie is interessant voor zorgprofessionals, beleidsmakers en gemeenteambtenaren. Deelnemers hebben aan het eind van deze sessie, naast sprekende voorbeelden, ook kritische kanttekeningen gehoord.

De inspiratiesessie is ingedeeld in vier inhoudelijke blokken en ieder blok wordt steeds afgesloten met een debat in Lagerhuis opstelling. We gaan in blok 1 kort in op de verschillen in het systeem en de financiering van de zorg voor ouderen. Vervolgens gaan we in op de visie op zorg, het vertrouwen in de overheid en het vertrouwen van de overheid. Ook bespreken we re-activatie (reablement). Het laatste blok gaat over verschillen in woonconcepten tussen Nederland en de twee Scandinavische landen.

Voorzitters:
Henk NiesRaad van Bestuur, Vilans en hoogleraar organisatie en beleid, leerstoel Jo Visser Fonds, Vrije Universiteit van Amsterdam
Marieke van der Waaldirecteur, Leyden Academy on Vitality and Ageing

D

Inspiratiesessie: Hoe willen en kunnen ouderen zelf betrokken worden?

In deze sessie maak je kennis met wat al bekend is over hoe ouderen goed betrokken kunnen worden bij de ontwikkeling van initiatieven voor de nieuwe generatie ouderen(zorg). Praktijkvoorbeelden worden gepresenteerd en ouderen zelf komen aan het woord. Een specifiek aandachtspunt is het betrekken van ouderen die minder geletterd of minder hoog opgeleid zijn.

E

Belevingssessie: Wat doet de toekomst met jou en jij met de toekomst?

Wil je met de toekomst aan de slag? Heel belangrijk, want de maatschappij verandert continu en de zorg verandert mee. In deze sessie kun je 8 maatschappelijke trends met impact op de zorg, zien en ervaren!
We hebben het dan over maatschappelijke trends in waarden en behoeften.  Welke zijn het? Waar komen ze vandaan? Maar vooral, waar zie je ze al in de zorg? Wat is hun impact, positief èn negatief? Acht tenten, acht organisaties, acht trends die tot leven komen. Na een inleiding op de trends kies je er eentje om jezelf in onder te dompelen. Om jezelf en je collega’s in de tent af te vragen: wat doet deze mogelijke toekomst met jouw werk? Wat ga jij doen met die toekomst?

Voorzitter:
Mirella Minkman, bijzonder hoogleraar organisatie en bestuur van langdurende integrale zorg, Universiteit van Tilburg/TIAS en directeur innovatie & onderzoek, Vilans 

Spreker:
Frans van Zoest, expert innovatie en onderzoek, Vilans

F

Inspiratiesessie: Woonplezier en technologie: hoe maken we een slimme, empathische woning?

Langer zelfstandig wonen is niet alleen het devies van de overheid, maar ook van de meeste ouderen zelf. Slimme technologie biedt de grootste belofte om bij te dragen aan de opgave om ouderen zo lang mogelijk onafhankelijk, gezond en met een hoge mate van welzijn thuis te laten wonen. Zo kan de slimme woning zelf met de juiste architectuur en geïntegreerde domotica en robotica de bewoner stimuleren en ondersteunen in het ouder worden op fysiek, sociaal en emotioneel vlak. Maar hoe kan die slimme technologie die bijdrage het beste leveren, toegepast op de individuele wensen en verlangens en met aanpassingsvermogen? Na een korte inleiding gaan we in kleine groepen aan de slag met de vereisten voor architectuur, domotica en robotica in relatie tot woonplezier.

Voorzitters:
Lex van Delden, senior onderzoeker, Leyden Academy on Vitality and Ageing
Coosje Hammink, docent-onderzoeker, lectoraat Architecture in Health, Hogeschool van Arnhem en Nijmegen

Overige thema’s in deze ronde zijn:

 • Samenwerken binnen en met de eerstelijns zorg
 • Samenwerken in de wijk
 • De toekomst van de ouderen(zorg) met innovatieve concepten
 • Zingeving
 • Wonen: co-creatie
 • De zorgkloof
 • Trends en scenario’s

16.45 uur

Informele borrel

Blijf op de hoogte

Schrijf je in voor de nieuwsbrief en ontvang als eerste alle nieuwe informatie.

Welkom, fijn dat je ons volgt!