Programma 2020

De conferentie verbindt inzichten uit praktijk, wetenschap en beleid rond ouderen(zorg) met elkaar. Verdiep uw kennis, laat u inspireren en wissel ervaringen uit met collega’s uit uiteenlopende vakgebieden en ervaringsdeskundigen.

Het programma met de indeling van de plenaire sessies en de deelsessies, vindt u onderstaand.

Woensdag 25 november 2020

}

09:00

Platform Een nieuwe generatie ouderen, langer thuis geopend #NGOLT

U kunt:
• een bezoek brengen aan de virtuele informatiemarkt
• on demand materiaal bekijken
• kijken en luisteren naar muziekband Gouwe Ouwe van stichting De Tijdmachine

}

10:00

Start virtueel programma

Openingswoord van dagvoorzitter Robbert Huijsman, hoogleraar Management en Organisatie Ouderenzorg, Erasmus School of Health Policy & Management (ESHPM), Erasmus Universiteit

Toelichting op het programma

}

10:05

Keynote speech

Hugo de Jonge, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en viceminister-president

}

10:15

Interview

Interview met Wimke Schuurmans, programmamanager Langer Thuis, ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en Tabitha Lamers, Stichting Educatie Zorg & Welzijn

}

10:20

Korte pauze

}

10:25

Sessieronde 1

U kunt een keuze maken uit een reeks van sessies over de leefwereld van ouderen, zorg en ondersteuning thuis en in de wijk, mantelzorg en informele zorg, woon- en leefomgeving, meedoen, technologie, dementie, bewust vitaal en samenwerken.

Als u op het plusje klikt ziet u de toelichting en de sprekers van de sessie. Wilt u alle sessies uit ronde 1 in een printoverzicht, download dan het pdf document.

Twee weken voorafgaand aan de conferentie kunt u uw keuze kenbaar maken middels het inschrijfformulier dat u ontvangt als u zich ingeschreven heeft.

Leefwereld: Hoe geven we ouderen echt een stem?

Hoe zorgen we dat ouderen een volwaardige stem krijgen in beleid, onderzoek en zorg? Veel beleidsmakers en onderzoekers willen ouderen graag betrekken, maar komen in de praktijk niet veel verder dan een interview of een gesprek met een panel. Terwijl echte participatie betekent dat je de doelgroep van begin tot eind betrekt en daarbij bereid bent je eigen plannen en aannames los te laten en zo de stem van ouderen echt serieus te nemen. In deze sessie vertelt Tineke Abma wat de wetenschap ons leert over participatie: van goede intenties naar geslaagde voorbeelden. En we kijken naar de praktijk. Zo deelt Marilyn Haimé haar ervaringen als lid van de Raad van Ouderen. En we maken kennis met een slimme oplossing om directe inspraak te organiseren van bewoners in het verpleeghuis.

Voorzitter:
Tineke Abma, directeur Leyden Academy en Hoogleraar Participatie & Diversiteit, Amsterdam UMC

Sprekers:
Marilyn Haimé, lid Raad van Ouderen
Anke Huppertz , directeur-bestuurder, De Beyart, Maastricht
Dhr. Gait Welling, bewoner, woonzorgcentrum De Beyart, Maastricht

 

 

 

Leefwereld: Zie de mens: Positieve Gezondheid in de zorg voor mensen met dementie

Wat is belangrijk voor de mens met dementie? Hoe kom je er samen achter welke behoeftes er leven? En hoe kan de sociale omgeving helpen om deze te realiseren? Positieve Gezondheid is een gedachtegoed waarbij de mens centraal staat en niet de ziekte of aandoening. In deze interactieve workshop worden de eerste resultaten van een Vilans project gedeeld, over hoe Positieve Gezondheid de zorg voor mensen met dementie kan verrijken. Samen met de deelnemers onderzoeken we wat helpt om dit inspirerende gedachtegoed in de praktijk te brengen bij deze bijzondere doelgroep.

Voorzitter:
Femke de Wit, senior adviseur, Vilans

Sprekers:
Hanneke Noordam, senior onderzoeker, Vilans
Janna Stout, adviseur, Vilans

 

 

 

Leefwereld: De kunst van het ouder worden

Over ouder worden en ouderdom bestaan veel stereotypen. Zo stellen we ouderdom vaak voor als een onherroepelijk fysiek en mentaal verval. Succesvol ouder worden daarentegen zien we als het zo lang mogelijk jeugdig en vitaal blijven. Rimpelloze jeugdigheid als norm.

Een belangrijk onderdeel van het programma Samen Ouder Worden is om samen met ouderen op zoek te gaan naar wat in hun leven van waarde is. Ouderen vertellen over hun reis door het leven. Over ingrijpende levensgebeurtenissen, over domme pech, over toeval en geluk. Over minder succesvol oud worden, over afhankelijk en broos worden. De verhalen geven ons een beeld hoe ouderen betekenis geven aan en vervulling vinden in het leven. Het zijn deze geleefde verhalen over de kunst van het ouder worden die ons vertellen dat oud zijn oké is.

We delen deze verhalen. Met iedereen die hier geïnteresseerd in is. Het delen van deze verhalen leidt tot verbinding, herkenning en bewustwording. En ook tot inspiratie en het motiveert ouderen om in beweging te komen. Omdat ze nu wel mogelijkheden voor zichzelf zien. Mogelijkheden die ze eerder niet zagen. In deze bijeenkomst delen we graag meer over De kunst van het ouder worden aan de hand van het verhaal van ouderen.

Voorzitter:
Petra van Loon, Nederlandse Organisatie voor vrijwilligersorganisaties NOV

Sprekers:
Anja Machielse, hoogleraar Humanisme en Sociale Weerbaarheid, Universiteit voor Humanistiek
Johanna Hoving, programmamedewerker Samen Ouder Worden, Gouda

 

 

 

 

Zorg en ondersteuning thuis en in de wijk: De WijkKliniek in Amsterdam

Ruim 2 jaar geleden is de WijkKliniek gestart met als doel om ziekenhuiszorg in de wijk te bieden voor kwetsbare ouderen en uitkomsten te verbeteren. In een samenwerking tussen Cordaan, Amsterdam UMC en Zilveren Kruis hebben in de afgelopen tijd 800 ouderen ziekenhuisbehandeling gekregen binnen het verpleeghuis, waarbij tegelijkertijd aandacht was voor functioneren, advance care planning en goede begeleiding naar de thuissituatie.

In deze sessie vertellen we meer over de opzet, de zorg, de uitkomsten en hoe we de WijkKliniek op meer plekken in Nederland willen opzetten.

Van harte welkom om deel te nemen!

Voorzitter:
Bianca Buurman, hoogleraar Acute Ouderenzorg, Universiteit van Amsterdam/AMC en Hogeschool van Amsterdam

Spreker:
Marthe Ribbink, arts-onderzoeker, WijkKliniek
Cees van Boven, bestuursvoorzitter, woonzorg Nederland

 

 

 

Mantelzorg en informele zorg: Op de Brabantse Wal samen de puzzel leggen voor gelukkige mantelzorgers

Hoe kunnen mantelzorgers van ouderen beter ondersteund worden? In elf ‘lerende praktijken’ werken zorg, welzijn en gemeente aan een betere samenwerking op dit thema. De Brabantse Wal is één van deze lerende praktijken waar volop wordt geëxperimenteerd en samengewerkt voor gelukkige mantelzorgers. Dit gebeurt vanuit het 3-jarig programma In voor Mantelzorg-thuis van Movisie en Vilans. De ‘Waarderend onderzoeken’-aanpak loopt als rode draad door alle lerende praktijken. Laat je in deze workshop inspireren hoe je lokaal handen en voeten kunt geven en de samenwerking rondom mantelzorgers kunt verbeteren. Oók in tijden van corona!

Voorzitter:
Yvonne de Jong, senior adviseur, Vilans

Sprekers:
Joost de Haan, adviseur, Movisie
Katja Kley
, mantelzorgconsulent en projectleider, Mantelzorg Brabantse Wal

 

 

 

Woon- en Leefomgeving: Werk in uitvoering in Delft: van woonbehoefte onderzoek naar uitvoeringsprogramma

Hoe krijg je als gemeente, woningcorporaties en zorgpartijen zicht op de lokale woon- en zorgbehoefte? En hoe maak je de vertaalslag naar de realisatie, zodat de groeiende groep ouderen gefaciliteerd kan worden in hun toekomstige woon- en zorgbehoeften? Op basis van praktijkervaringen uit het hele land maakte Platform31 een handreiking met goede voorbeelden van woonzorgonderzoek en de vertaling daarvan in concrete werkafspraken. Een aanpak die eruit springt is die van Delft: ‘na het gezamenlijk gefinancieerde onderzoek is een programmamanager aangesteld namens betrokken partijen om projecten concreet in uitvoering te krijgen’. Hoe komen partijen echt in de actiestand, welke randvoorwaarden geef je mee in een gebiedsontwikkeling voor het wonen en zorg en hoe organiseer je inbreng van ouderen?

In deze workshop komen de vier stappen uit de handreiking aan bod en wordt ingezoomd op de Delftse praktijk. Ook gaan wij met u in gesprek over het concreet werken aan een Langer thuis.

Sprekers:
Myrthe Sietsma, adviseur wonen, Gemeente Delft
Arjan Primus, programmamanager Langer en Weer Thuis, Gemeente Delft
Karin Schrederhof, wethouder wonen/wmo/sport, Gemeente Delft
Annette Duivenvoorden, projectleider, Platform31
Sandy van Marrewijk, regisseur Sociaal Wonen, Vidomes

 

 

 

Woon- en Leefomgeving: Zorgorganisaties aan het woord over het realiseren van nieuwe woonvormen voor ouderen

Er moeten meer woonvormen voor ouderen komen, ook voor ouderen die wellicht een zorgbehoefte hebben. ActiZ pleit hier al langer voor, via publicaties, onderzoek en het delen van goede voorbeelden. Twee projecten uit het Magazine Bezichtiging nieuwe woonvormen voor ouderen van ActiZ worden live toegelicht. De projecten Wonen, Zorg en Ontmoeten in Haarlem van Stichting Sint Jacob en De Kattenberg in Aalten van Marga Klompé worden door de managers vastgoed gepresenteerd. Na een korte toelichting van de twee verschillende projecten gaan we met hen in gesprek. Welke rol neemt de zorgorganisatie in de ontwikkeling van nieuwe woonzorgvormen? Hoe betrek je de nodige samenwerkingspartners? Wat ga je ontwikkelen en voor wie? Wat zouden zij anders doen als zij het project opnieuw moesten doen? En wat is hun ultieme tip?

Voorzitter:
Penny Senior, adviseur wonen en zorg, ActiZ

Sprekers:
Bart Bram Spruit, manager vastgoed, Stichting Sint Jacob
Roy Severein, vastgoed manager, Zorgcombinatie Marga Klompé

 

 

 

Woon- en Leefomgeving: Een live uitwisseling tussen Zuid-Afrika, Japan, Nieuw-Zeeland en Nederland, over hun toekomstbeeld over ouder worden

De coronapandemie daagt ons allemaal uit. Het werpt enorme barrières op bij de zorg voor ouderen, zoals bijvoorbeeld in het ‘live’ contact. Maar het vermindert soms ook barrières, zoals bij de inzet van e-Health.

Het confronteert ons met wat we als vanzelfsprekend beschouwden, zoals onze manier van begroeten, liefhebben en geven. Het versterkt culturele verschillen en overtuigingen. Verander je je gedrag om ‘jezelf’ of om ‘de ander’ te beschermen? De ergste economische crisis sinds decennia, verdiept de sociaaleconomische verschillen in onze samenlevingen. We raken meer op de mantelzorg aangewezen.

In deze internationale workshop gaan we in gesprek met mensen uit Zuid-Afrika, Nieuw-Zeeland, Japan en Nederland. Allemaal bevlogen mensen, burgers en professionals, in het opbouwen van gemeenschappen (communities), die gezond ouder worden stimuleren. Met persoonlijke verhalen.

Samen zoeken we naar een antwoord op de vraag: ‘Hoe kunnen we van elkaar leren, als het gaat over je toekomstbeeld over gezond ouder worden?’

Sprekers:
John Duff, Hazy View, Zuid-Afrika. Het gemeenschapshuis voor ouderen
Asako Miyazaki, Tokyo, Japan. De ouder wordende oudere
Etsuko Sata, Fukuoka, Japan. De ouder wordende oudere
Jan Westrate, Paekakariki, Nieuw-Zeeland. Nederlanders met dementie in Nieuw Zeeland
Stephan Hermsen, innovator en kennisdeler, Gezond Maatwerk
Corine van Maar, senior adviseur en verbinder, Van Maar Advies
Frans van Zoest, innovatie expert, Vilans

 

 

 

Meedoen: Co-creëren in diversiteit

Wat betekent voor ouderen ‘zo lang mogelijk thuis in een vertrouwde omgeving’? Dat is vaak mede afhankelijk van iemands culturele achtergrond en bij migrantenouderen vraagt dat speciale aandacht. Mensen zijn verschillend. Dat zit vaak in ongrijpbare dingen, dingen die je pas ziet als je de verbinding opzoekt tussen mensen en daar voor open staat.

Het is gebleken dat het heel belangrijk is om meer kennis van elkaar te hebben om elkaar te begrijpen. Er zijn naast de verschillen immers ook veel raakvlakken. De kunst is om verbinding te zoeken tussen herkenning van raakvlakken en erkennen van verschillen met betrekking tot diversiteit in de breedste zin van het woord.

In veel organisaties in zorg en welzijn werken professionals en vrijwilligers met een heel diverse groep ouderen. Hoe ga je daarmee om? Hoe werk je samen met zo’n divers samengestelde groep waar de wensen misschien erg uiteen liggen? En wat betekent het voor ouderen zelf hier goed mee om te gaan? En hoe kunnen ouderen zelf bijdragen aan zorg en welzijn dat het beste bij hen past?

In deze sessie laten we drie inspirerende praktijkvoorbeelden zien waar wordt samengewerkt met professionals en vrijwilligers in verschillende organisaties en met de ouderen zelf. Wat gaat er goed en wat zijn de uitdagingen?

Voorzitter: 
Jeanny Vreeswijk-Manusiwa, coördinator zorg & Welzijn, Netwerk van Organisaties van Oudere Migranten (NOOM)

Sprekers:
Debby Tohata, zorgmanager Interzorg, locatie De Slingeborgh in Assen
Gul Dolap-Yavuz, directeur, Stichting Beytna in Amersfoort
Saadia Daouairi, projectleider Sociaal Vitaal in Kleur in Rotterdam en projectmanager, Dona Daria Rotterdam

 

 

 

Meedoen: Veilig onderweg, blijven meedoen!

Over wat veilige mobiliteit, ouderenzorg en -welzijn voor elkaar kunnen betekenen! Een inspirerende workshop over keuzes en perspectief.
Tot op hoge leeftijd lijkt het de norm om vast te houden aan je favoriete vervoersmiddel. Ook als het beter is van niet. Wat zijn beslissende kantelmomenten, hoe zijn ze te herkennen en wat kan ouderen helpen langer veilig mobiel te blijven?
Met informatie, maar ook ruimte voor interactie.

BeterOud vertelt over de Werkplaats ‘Veilige mobiliteit ouderen’ waarin samen met ouderen, professionals en vrijwilligers uit zorg, welzijn en gezondheid belangrijke momenten en bijbehorende behoeften rond veilige mobiliteit in kaart worden gebracht.

Society Impact vertelt over inspirerende vervoer initiatieven uit het hele land. We gaan in gesprek met de maker van het Handboek Mobiel in de Buurt. Wat kunnen we lezen in het handboek, welke handvatten bevat het? Veilig Verkeer Nederland neemt ons mee in nieuwe ontwikkelingen samen met Ergotherapie Nederland voor veilig gebruik van de scootmobiel. En het CBR vertelt over verbeteringen in communicatie en informatie op het gebied van medische rijgeschiktheid.

Voorzitter:
Lea Bouwmeester, adviseur en innovator op het gebied van (e)health, digitalisering, inclusie en sociale innovatie

Sprekers:
Lisa Delmée, adviseur kennismanagement, BeterOud
Jolieke de Groot, senior productmanager medische rijgeschiktheid, CBR
Imre Vellenga, social dealmaker, Society Impact
Ingrid Wetser, projectleider senioren, Veilig Verkeer Nederland

 

 

 

Technologie: De mens centraal in de toepassing van nieuwe technologieën

 

Over hoe technologie kan helpen in het proces van nadenken over, en het regelen van, langer zelfstandig thuis wonen.

Het liefst steken we ons kop in het zand als het gaat over oud worden en hulp nodig hebben. Nadenken over ouder worden en langer zelfstandig thuis wonen start dus met bewustwording. De eerste stap is nadenken over ouder worden zelf en wat langer thuis wonen voor jou betekent. Helma van de Berg (Designbureau Muzus) laat in de sessie zien en ervaren hoe ontwerpers bewustwording kunnen stimuleren. Ontwerpers gebruiken o.a. technologie om je aan het denken te zetten.

En wat als het moment komt dat je hulp nodig hebt of mantelzorg moet bieden, hoe kan technologie je dan helpen? Het digitaal Platform Zo Dichtbij biedt een oplossing waarin je veilig allerlei gegevens en wensen over jezelf in je digitale kluis kan opslaan en delen met zorgverleners.
Zorgorganisatie Pieter van Foreest is een implementatietraject (SET) gestart met deze ICT oplossing. Wally Keijzer (oprichter Zo-Dichtbij) en Ad Blom (innovatiemanager bij Pieter van Foreest) delen hun ervaringen over het toepassen van deze oplossing

Voorzitters:
Rik Wisselink, programmamanager Active & Assisted Living (AAL), ZonMw
Jetske van Oosten, programmaleider Stimuleringsfonds Creatieve Industrie

Sprekers:
Helma van de Berg, projectmanager, designbureau Muzus
Wally Keijzer, sociaal ondernemer, Zo-Dichtbij
Ad Blom, innovatiemanager, Pieter van Foreest

 

 

 

Technologie: Hoe kan technologie de moderne mantelzorger ondersteunen?

De vraag naar mantelzorgers gaat de komende jaren enorm stijgen. Om overbelasting te voorkomen wil FME mantelzorgers ondersteunen met technologische oplossingen, zodat zij liefdevolle zorg kunnen blijven geven. Uit onderzoek blijkt echter dat mantelzorgers zich nog niet altijd bewust zijn van de vele mogelijkheden die er al zijn.
In deze sessie gaan we het gesprek aan hoe we samen de mindset veranderen dat technologie kan helpen, laagdrempelig kan zijn en niet ingewikkeld/duur hoeft te zijn. Alleen met de hulp van mantelzorgers kunnen mensen lang in hun vertrouwde omgeving blijven wonen.

Kortom: welke stakeholder/belanghebbende schuift aan om met ons samen te werken en de oplossingsroute te bespreken?

Voorzitter:
Edwin Dekker, programmamanager cluster Zorg, FME

Sprekers:
Amber Fiechter, business development manager innovatie, FME
Han van Doorn, voorzitter Stichting Familieparticipatie

 

 

 

Dementie: Samen dementievriendelijk: een dementievriendelijke gemeente… wat brengt het, wat vraagt het?

In deze workshop halen we het net op na 5 jaar Samen dementievriendelijk. Wat waren de ambities bij de start van het programma, welke de concrete resultaten van de ontwikkelde campagnes en trainingen, met wie deden we dat en wat leerden we ervan? En bovenal… wat is de impact van het programma?
In een overzicht van resultaten, (impact)onderzoeken en succesvolle praktijkvoorbeelden laten we zien hoe we stap voor stap tot een dementievriendelijke samenleving komen. En werpen we een blik op de toekomst, want we zijn er nog niet… Zo zijn er nog kansen voor een meer buurtgerichte, sociale benadering.
U wordt van harte uitgenodigd om hier over mee te denken.

Vervolgens gaan we in op de vraag “Een dementievriendelijke gemeente… wat brengt het, wat vraagt het?”
Kwetsbare mensen een betekenisvol leven bieden in een gemeente. Dat wil iedere gemeente voor zijn bewoners… Maar hoe kom je zover? Wie gooit de eerste steen in het water en wat is er nodig om echt tot actie te komen voor mensen met dementie en hun naasten? Ter inspiratie geeft de dementievriendelijke gemeente Molenlanden ons inzicht in hoe zij te werk gingen. Over hun ambities, de te nemen hobbels, een lange adem en de kritische succesfactoren.
In de workshop is volop gelegenheid voor het stellen van vragen en uitwisseling tussen deelnemers.

Voorzitter:
Katherine Ruitinga, projectleider, Samen dementievriendelijk

Spreker:
Menno Keller, beleidsadviseur Sociaal Domein, gemeente Molenlanden

 

 

 

Bewust vitaal: RIVM Gezond en vitaal ouder worden-voeding en preventie

Je zou het bijna vergeten, maar het RIVM is veel meer dan het centrum voor infectieziektenbestrijding. Zo vindt er veel kennisontwikkeling plaats over gezond en vitaal ouder worden. Voeding is daarin een belangrijk thema, maar zeker niet het enige. In deze deelsessie gaan Fons van der Lucht en Monique Leijen van het RIVM in op gezond en vitaal ouder worden en het voorkomen van kwetsbaarheid. Ook praktijkvoorbeelden zullen niet ontbreken. In samenspraak met de deelnemers (waaronder bij voorkeur veel ouderen) willen ze komen tot een perspectief op preventie voor deze doelgroep.

Sprekers:
Fons van der Lucht, lector Healthy Ageing and Public Health, RIVM en Hanzehogeschool Groningen
Monique Leijen, coördinerend adviseur, RIVM
Harriët Jager, lector Malnutrition and Healthy Ageing in het Lectoraat Healthy Ageing, Allied Health Care and Nursing, Hanzehogeschool Groningen

 

 

 

 

Samenwerken: Laat van je horen: maar hoe dan? Een workshop voor zorgprofessionals en beleidsmensen.

Verzorgenden laten heus wel van zich horen als het om de cliënt gaat. Maar als het om het organiseren van het werk gaat, hoor je ze vaak niet. Dat wil zeggen: ze vinden hier heus wel wat van, maar uiten dat in de koffiekamer, in de gang of op de parkeerplaats en niet in de vergaderkamers van verpleeghuizen of thuiszorgorganisaties. Dat is jammer, want ze hebben veel te melden. En wil er iets veranderen in hun werk, dan is het handig als ze mee kunnen denken en invloed hebben op wat er beslist wordt.

Wij hebben onderzocht hoe het komt dat verzorgenden niet zo vaak gehoord worden en/of van zich laten horen. Op basis hiervan hebben we ideeën en voorbeelden van hoe dat anders kan. Dat ‘anders’ is niet alleen iets van verzorgenden, maar ook van andere collega’s in de zorg, zoals verpleegkundigen en behandelaren. Maar managers en bestuurders moeten hier vooral ook wat mee. Het is helemaal mooi als ze hier samen mee aan de slag gaan!

Dat kan in onze workshop. We gaan in op de vraag waarom verzorgenden bij organisatievraagstukken vaak niet zo goed in beeld zijn, we hebben praktijkvoorbeelden van hoe het anders kan en we geven vanuit kennis over vergelijkbare groepen medewerkers een aantal handvatten hoe het anders kan. Het gaat dan niet over formele overlegorganen als de Ondernemingsraad of Verpleegkundigen en Verzorgenden Adviesraden, maar om invloed op de dagelijkse dingen, die het verschil maken of verzorgenden hun werk op een goede manier kunnen doen of niet, tevreden zijn, erkenning ervaren en voor het vak behouden blijven.

We nodigen in deze workshop iedereen uit om mee te denken en werken aan een omgeving waarin verzorgenden echt gezien en gehoord worden.

Voorzitter:
Henk Nies, hoogleraar organisatie en beleid, leerstoel Jo Visser Fonds, Vrije Universiteit van Amsterdam en directeur strategie en ontwikkeling, Vilans

Sprekers:
Bianca Beersma, hoogleraar Instituties en Identiteit, Vrije Universiteit van Amsterdam
Karin Kee, promovendus, Vrije Universiteit Amsterdam
Marieke van Wieringen, onderzoeker, VU Amsterdam
Marco Wisse, directeur, Vivium Zorggroep
Dorien Rahman-Spies, verzorgende, Noorderbreedte

 

 

 

 

Samenwerken: Verduurzaming van samenwerking die zorg, ondersteuning en welzijn verbindt

Deze sessie staat in het teken van lokale netwerken die een samenhangend aanbod van ondersteuning en zorg bieden aan thuiswonende ouderen. En regionale netwerken met een focus op het bieden van de juiste zorg op de juiste plek aan burgers in hun regio. In deze sessie bespreken we verschillende thema’s en gaan we specifiek in op het verduurzamen van samenwerking.

Tijdens de sessie gaan we in gesprek met elkaar over het onderwerp thuiswonende ouderen en de samenwerking met en rondom ouderen. We besteden onder andere aandacht aan de thema’s: samenwerken, netwerkontwikkeling, participatie van ouderen, verduurzaming van netwerken, maar ook aan de huidige situatie rondom corona en wat dat vraagt van het netwerk.

Sprekers:
Dik Hermans, commissielid ZonMw programma’s: ‘Langdurige Zorg en Ondersteuning’ en ‘Juiste Zorg Op de Juiste Plek’
Nelleke Wouters, Wijknetwerk Beter Thuis Loosduinen
Loïse Jacz-Kruithof, huisarts, Wijknetwerk Beter Thuis Loosduinen
Sandra Harthoorn, Wijknetwerk Beter Thuis Loosduinen
Geeta Ramsaransing, Wijknetwerk Beter Thuis Loosduinen
Colette de Vries, Regionaal netwerk Precies! ‘De juiste zorg voor mij’
Désirée te Marvelde, programmamanager, ZonMw
Vicky de Boer, programmamanager, ZonMw

 

 

 

Samenwerken: Een sterke sociale basis voor ouderen, wat betekent dat en hoe bevorder je dat?

Langer thuis wonen van ouderen vraagt om een sterke sociale basis. Maar wat is dat precies? En hoe bevorder je dat? Jenny Zwijnenburg en Sjef van der Klein (sociaal werkers van het jaar 2014 en 2018) voerden een actie-onderzoek uit  in opdracht van het programma ‘Langer thuis’ om daar zicht op te krijgen (https://www.programmalangerthuis.nl/praktijkvoorbeelden/sociale-basis). Zij vertaalden de beleidsterm sociale basis naar de praktijk: “Wie en wat hebben mensen nodig om gezond oud te worden in hun eigen wijk of dorp?” En hoe ondersteun je dat?
Het beantwoorden van deze vragen vraagt om lokale leerprocessen. Sociale basis is zeker geen ‘one size fits all’. Wat nodig is, is net zo divers als ouderen zelf (van actieve vrijwilliger tot zorgwekkende zorgmijder) en de plekken waar zij wonen (van de binnenstad van grote steden tot plattelandsgemeenten).
In de workshop krijg je daarom handvatten aangereikt om aan de slag te gaan in je eigen werkgebied. Een sterke sociale basis vraagt in ieder geval om goede samenwerking tussen zorg en welzijn, tussen professionals en vrijwilligers(initiatieven) en tussen beleid en praktijk.
Het concept positieve gezondheid en de ‘typologie van ouderen’ komen in de workshop aan bod als instrumenten om over de domeinen heen met elkaar in gesprek te gaan en samen te werken. Ook kom je te weten hoe je een omgevingsanalyse kan benutten om systeemwereld (beleid) en leefwereld (verhalen van professionals en ouderen) op een vruchtbare manier aan elkaar te verbinden.

Voorzitter:
Jenny Zwijnenburg, sociaal werker, projectleider, (actie)onderzoeker

 

 

 

}

11:10

Pauze met interactief pauzeprogramma

U kunt een bezoek brengen aan de virtuele informatiemarkt op het platform. Hier vindt u vele interessante aanbieders, kennisinstituten en projecten. De experts gaan graag virtueel met u in gesprek (videobellen en chat) en u kunt informatie bekijken en downloaden. 

 

Nederland in beweging

Nederland beweegt iedere ochtend met Duco Bauwens. Duco presenteert sinds 2007 samen met collega Olga Commandeur het bekende ‘Nederland in Beweging’ .

Vandaag brengt hij u in beweging, doe mee!

}

11:25

Daag uw hersenen uit!

De verbindingen in de hersenen (de witte stof) kennen een leeftijdseffect, mede door een wat minder goede doorbloeding. Langer thuis wonen, zeker in deze tijd, kan bijdragen aan eenzaamheid en aan mentale en fysieke inactiviteit. Meer dan ooit is een actieve leefstijl essentieel, ook vanuit het oogpunt van het versterken van het immuunsysteem.

Erik Scherder, hoogleraar neuropsychologie, Vrije Universiteit van Amsterdam

}

11:55

Korte pauze

}

12:00

Sessieronde 2

U kunt een keuze maken uit een reeks van sessies over de leefwereld van ouderen, zorg en ondersteuning thuis en in de wijk, mantelzorg en informele zorg, woon- en leefomgeving, meedoen, technologie, dementie, bewust vitaal en samenwerken.

Als u op het plusje klikt ziet u de toelichting en de sprekers van de sessie. Wilt u alle sessies uit ronde 2 in een printoverzicht, download dan het pdf document.

Twee weken voorafgaand aan de conferentie kunt u uw keuze kenbaar maken middels het inschrijfformulier dat u ontvangt als u zich ingeschreven heeft.

Leefwereld: Leefplezierplan op Locatie: van theorie naar praktijk

In deze talkshow delen kennisinstituut Leyden Academy, Zorgroep Elde Maasduinen en Stichting Azora onder leiding van talkshow host Josanne Huijg hun ervaringen met de implementatie van het Leefplezierplan op twee locaties voor de verpleeghuiszorg (Vita van Zorgroep Elde Maasduinen en Den Es van Stichting Azora). Centraal staat de vraag hoe je als organisatie de transitie maakt naar een manier van werken waarin structureel, op een narratieve manier aandacht is voor de zorg en ondersteuning van bewoners en er ook op deze manier verantwoording over wordt afgelegd. De aanpak van de organisaties rondom trainingen, opschaling, werkprocessen, het elektronisch cliëntendossier en borging komt aan bod, evenals de consequenties van een zorgverlening die uitgaat van leefplezier voor de in- en externe verantwoording van kwaliteit. Tijdens de sessie wordt de interactie met het publiek gezocht om van elkaar te leren.

Voorzitter:
Josanne Huijg, senior onderzoeker, Leyden Academy

Sprekers:
Jan Ravensbergen, projectleider, Leefplezierplan op locatie
Mariët Tonen, locatiemanager, Stichting Azora, locatie Den Es
Lieke Sips, sociaal ondernemer, Zorggroep Elde Maasduinen

 

 

 

 

Leefwereld: Bewust voorbereiden op ouder worden, in gesprek met ouderen én lokale organisaties

Via de techniek van de dialoog kunnen ouderen en professionals elkaar echt ontmoeten, elkaar inspireren (bewustwording) en van elkaar leren (weten wat er mogelijk is) rondom het thema: voorbereiden op ouder worden.
In een proefopstelling kan je deze vorm van dialoog ook zelf ervaren: ga met ouderen in gesprek en ervaar hoe deze gespreksvorm vorm geeft aan: eigen regie, gelijkwaardigheid, oprechte nieuwsgierigheid.
In deze sessie delen we de ervaringen van de dialooggesprekken die gevoerd zijn in Amersfoort. Ouderen en professionals ontmoetten elkaar om vanuit wensen en ervaringen van ouderen. Wat kunnen ouderen daarvoor zelf betekenen en wat kunnen professionele organisaties daaraan bijdragen?

Voorzitter:
Carlijn van Aalst, beleidsadviseur, KBO-PCOB

Sprekers:
Margina van Ommeren, co-founder, Zo Zorg Ik
Joost Bos, lid Raad van Ouderen
Lonneke Lavrijssen, organisator Collectieve Activiteiten, Indebuurt033
Esther Eggenkamp, programma medewerker, Programma Samen Ouder Worden
Marion van Hees, voorzitter, KBO Amersfoort
Anneke Boersen, lid, KBO-PCOB
Wytse Wieringa, oudere inwoner van Amersfoort

 

 

Zorg en ondersteuning thuis en in de wijk: Twee jaar programma Langer Thuis

Het programma Langer Thuis is op 18 juni 2018 gelanceerd, als één van de drie onderdelen van het Pact van de Ouderenzorg.

Over tien jaar telt Nederland ruim 2 miljoen mensen van 75 jaar of ouder. Dat zijn 600.000 ouderen meer dan vandaag. Nooit eerder hebben we zoveel 75-plussers in Nederland gehad.
Voor veel ouderen is het belangrijk om zo lang mogelijk zelfstandig mee te doen in het dagelijks leven: zelf boodschappen doen, vrijwilligers werk, oppassen op kleinkinderen, een bezoek aan het museum en reizen met het openbaar vervoer. Naarmate hun kwetsbaarheid toeneemt, zijn deze activiteiten niet meer vanzelfsprekend.
Om het toenemend aantal ouderen genoeg zorg en ondersteuning te bieden, zal komende jaren meer zorgpersoneel nodig zijn.
Tegelijkertijd neemt het aantal werkenden in Nederland naar verhouding af.
Daarom zijn nieuwe initiatieven nodig om deze uitdagingen aan te gaan. Bijvoorbeeld op het gebied van informele zorg, wonen en zelfredzaamheid.

 

Het programma Langer Thuis  vanuit het ministerie VWS richt zich op de vraagstukken die samenhangen met de groeiende groep thuiswonende ouderen. Hoe zorgen we ervoor dat de aankomende generatie senioren een zo goed mogelijke kwaliteit van leven kan behouden? In het programma wordt niet naar één aspect, één domein gekeken. In de aanpak staat de leefwereld van de ouderen centraal. Vanuit die brede benadering wordt er in drie actielijnen gewerkt:

Actielijn 1: Goede ondersteuning en zorg thuis. Er wordt gewerkt aan een samenhangend ondersteunings- en zorgaanbod dat beter is afgestemd op de individuele behoeften en wensen van ouderen.
Actielijn 2: Mantelzorg en vrijwilligers in zorg & welzijn. Mantelzorgers moeten weten dat ze er niet alleen voor staan.
Actielijn 3: Wonen. Er dient voldoende aanbod te zijn van geschikte woningen en nieuwe, eventueel geclusterde woonzorgvormen voor ouderen.

In deze interactieve paneldiscussie wordt met u als participant en met landelijke en lokale spelers teruggeblikt op twee jaar Langer Thuis en vooruit gekeken naar welke opgave we in de toekomst hebben en hoe we dit gezamenlijk op kunnen pakken.

Sprekers:
Wimke Schuurmans, VWS programmamanager, Langer Thuis
Liesbeth Hoogendijk, directeur, Mantelzorg.nl
Gert Jan van Noort, wethouder, gemeente Harderwijk
Cees van Boven, bestuursvoorzitter, woonzorg Nederland
Heleen Stigter, secretaris, Taskforce Wonen en Zorg

 

 

 

Mantelzorg en informele zorg: Logeer- en respijtzorg

Even op adem kunnen komen is belangrijk om het zorgen voor een naaste vol te houden. Respijtzorg biedt daarvoor de mogelijkheid. Een specifieke vorm van respijtzorg is logeerzorg. De huidige wijze van toegang, organisatie en financiering ervan leidt in de praktijk tot onduidelijkheid. Binnen pilots gingen in 2019 tien gemeenten aan de slag om samen met partners in de gemeente logeerzorg te verbeteren.

De pilots hebben een jaar lang intensief gewerkt aan het toeleiden, opzetten of intensiveren van logeerzorg. U krijgt van hen inzicht in de operationele vraagstukken en oplossingen. Een selectie van de pilots zal u meenemen in de praktijkbevindingen. Daarnaast heeft het onderzoek van Movisie inzichten opgeleverd over samenwerking en de werking binnen het stelsel. De workshop biedt inzichten voor medewerkers op operationeel, beleidsmatig én bestuurlijk niveau van zowel zorgaanbieders, gemeenten, zorgverzekeraars, etc.

Voorzitter:
Joost de Haan, adviseur informele zorg, Movisie

Sprekers:
Annemieke van Veen, projectleider, logeerzorg regio Zuidoost Utrecht
Mariëlle Hornstra, projectleider, logeerzorg Hoeksche Waard
Daniela Niderost, projectleider, logeerzorg Helmond
Willemijn Looman, projectleider, pilot logeerzorg Capelle aan den IJssel

 

 

 

 

Woon- en leefomgeving: Samen oud worden: hebben woongemeenschappen de toekomst?

De belangstelling voor woongemeenschappen neemt toe. Het aantal groeit en de variatie ook. En dat is maar goed ook, want meer woonvormen  voor volwaardig zelfstandig wonen zijn nodig. In deze sessie krijgt u een overzicht van de laatste trends rondom het wonen van ouderen. Welke gemeenschappelijke woonvormen zijn er? Welke woonwensen hebben ouderen? En hoe betrek je ouderen bij de vormgeving van gemeenschappelijk woonvormen? Ook maakt u kennis met een woongemeenschap die door ouderen zelf is opgezet. Waarom hebben zij dit gedaan? Draagt het bij aan zelfstandig wonen?

Sprekers:
Lex van Delden, Leyden Academy on Vitality and Ageing
Yvonne Witter, platform ZorgsaamWonen
Coen van den Heuvel, Raad van Ouderen

 

 

 

Woon- en leefomgeving: Woonvariaties voor senioren: hoe kom je tot een businesscase voor de gemeenschappelijke ruimte?

Een oud verzorgingshuis nieuw leven inblazen: de zorg eruit en de buurt erin. Corporatie Habion is druk bezig met de renovatie van de Liv inn Hilversum, de nieuwe naam van woonzorgcomplex De Boomberg. In het gebouw is 300m2 aan gemeenschappelijke ruimte voor een café, theater, leefkeuken, binnentuin en moestuin en werkatelier. En alles heeft óók een buurtfunctie. In het appartementencomplex gaan 150 mensen wonen; alleenstaanden, echtparen, vitaal en hulpbehoevend, jong en oud. Zij huren gewoon een woning: één-, twee- of driekamerappartementen. Daar kun je als dat nodig is ook zorg krijgen, achter je eigen voordeur. De kracht van de aanpak zit in het samen met ouderen bepalen wat er moet gebeuren. En het is gelukt de gemeenschappelijke ruimte financieel haalbaar te maken. Transformatiemanager Willeke Janssen van Habion vertelt in de deelsessie over dit project. Het is één van de projecten die dienen als inspiratie voor drie voorbeeld businesscases voor toekomstige initiatiefnemers. Die in gaan op vragen als: hoe financier ik de exploitatie van een ontmoetingsruimte, met bijvoorbeeld een buurt- en zorgfunctie? Jasper Klapwijk neemt u mee in de dilemma’s en oplossingen.

Voorzitter:
Anita van Hezik, senior projectleider, Platform31

Sprekers:
Jasper Klapwijk, strateeg, Kantelingen
Ank Sneekes, transformatiemanager, Habion
Willeke Janssen, transformatiemanager, Habion
Hans Steenvoorden, penningmeester, stadsdorp Elsrijk, Amstelveen
Cosimo Russo, lid, vereniging Liv inn, Hilversum
Frans Strater, voorzitter, Studio Idee

 

 

Woon- en leefomgeving: Lessen van de WHO CARES Community of Practice

In 2017 namen het Atelier Rijksbouwmeester, de Raad voor Volksgezondheid & Samenleving en Humanitas het initiatief tot een ontwerpprijsvraag voor nieuwe combinaties van wonen en zorg. Inmiddels zijn we bijna vier jaar verder.
Uit de ruim 150 inzendingen zijn er vijftien overgegaan tot realisatie. Er zijn hechte banden gesmeed tussen de multidisciplinaire teams uit de werelden van de zorg, bewoners, architectuur en gemeenten. In een Community of Practice hebben we deze teams de afgelopen tijd begeleid.
In onze workshop blikken we terug op de ervaringen van de Community of Practice en schetsen we op basis daarvan onze lessen voor een toekomstige aanpak van wonen en zorg.
Ook geven we een inkijkje in de Woonzorgchallenge die we als vervolg op de ontwerpprijsvraag opzetten.

Sprekers:
Milou Joosten, adviseur, Atelier Rijksbouwmeester
Evert Schot, adviseur, Raad voor Volksgezondheid & Samenleving
Irene Edzes, architect, Vollmer & Partners
Tineke Lupi, programmamanager, Vernieuwende Stad, gemeente Almere
Wieteke Nijkrake, architect, NOHNIK architecture and landscapes
Rutger Oolbekkink, adviseur Urban Strategy, Inbo

 

 

 

Meedoen: Kunst in langdurige zorg en ondersteuning

Er is steeds meer bewijs voor de positieve impact van kunst en cultuur op de gezondheid en het sociale welbevinden van ouderen. Kunstinitiatieven zijn echter nog vaak incidenteel en het aanbod is versnipperd. Dit vraagt om kennis en handvatten die kunnen bijdragen aan de verduurzaming van kunst in de zorg. Onder leiding van Judith de Bruijn gaan we met vertegenwoordigers vanuit de wetenschap, de zorg en de kunst hierover met elkaar in gesprek. Uw wordt meegenomen in de wereld van kunst en cultuur en de belangrijke rol die het kan vervullen in de zorg en ondersteuning maar ook tijdens de COVID-19 pandemie.

Voorzitter:
Judith de Bruijn, webinarhost, Judith de Bruijn BV

Sprekers:
Tineke Abma, directeur Leyden Academy en Hoogleraar Participatie & Diversiteit, Amsterdam UMC
Sanne Scholten, directeur-bestuurder, LKCA
Machteld van der Meij, programmaleider, Kunst aan de Keukentafel
Erik Zwiers, initiatiefnemer, Participatiekoren
Franc Janssen, zanger, Participatiekoren
Liset de Reus, programmamanager, ZonMw
Marie-Claire van Hek, bestuurder, AxionContinu

 

 

 

 

Meedoen: Bereiken en betrekken van ouderen, hoe doe je dat?

We willen allemaal aansluiten bij de behoefte van de doelgroep. Maar echt vraaggericht werken blijkt in de praktijk nog best een uitdaging.
In deze workshop gaan we in gesprek met een oudere en met een huisarts. Zij zitten samen in een kernteam in Eindhoven en houden zich bezig met een project gericht op langer thuis wonen in de wijk de Schrijversbuurt. Hoe pakken zij dat aan? Wat werkt wel en wat werkt niet? Kenniscentrum Movisie geeft je praktische handvatten over hoe je ouderen goed kunt betrekken. Ondersteund door praktijkvoorbeelden Prettig Oud in de buurt en een project over migrantenouderen. Zij vertellen over de factsheet over het betrekken van migrantenouderen bij projecten van het programma Meer Veerkracht, Langer Thuis.

Voorzitter:
Lea Bouwmeester, adviseur en innovator op het gebied van (e)health, digitalisering, inclusie en sociale innovatie

Sprekers:
Sandra Snoeren, huisarts, Medisch Centrum Hoog Bergen en kernteamlid De Schrijversbuurt
Nelly van Maar, lid kernteam De Schrijversbuurt, ambassadeur van de wijk
Els Hofman, senior projectleider sociaal domein
Lucia Thielman, onderzoeker, Leyden Academy
Leonieke Schouwenburg, adviseur ontwikkeling en inclusie

 

 

 

Technologie: De impact van eHealth! - Interactieve Praktijkgerichte Talkshow - deel 1

Doe mee! …en beleef hoe deze ‘Interactieve Praktijkgerichte Talkshow’ over technologische implementatie in de zorg jullie project verder brengt.

De vragen die aan de orde kunnen komen zijn:

 • Wat zijn de mogelijkheden van een e-healthoplossing?
 • Hoe ondersteunt het de personen die er dagelijks mee moeten werken?
 • Zijn er al ervaringen van het gebruik van de toepassing?
 • Zijn er struikelblokken bekend bij het in gebruik nemen van de toepassing?
  …en hoe ga je om met deze struikelblokken, wat werkt en wat niet?
 • Heb je nog tips om te delen?

We gaan deze praktijkgerichte talkshow houden over de implementatie van technologie in de zorg! De dialoog wordt gevoerd over wat nou eigenlijk belangrijk is bij het werken met e-health.

 • Cliënten komen aan het woord en vertellen over hun eigen ervaringen met het gebruik van een e-healthoplossing.
 • Innovatiemanagers en zorgprofessionals delen hun ervaringen, maar hebben ook concrete tips over hun zelf gevonden werkwijze in de praktijk.
 • Technologische partijen krijgen het woord om hun expertise met ons te delen hoe ze hebben meegedacht om tot een goede implementatie te komen.

Interactie:
De luisteraars kunnen tijdens de talkshow aan het gesprek deelnemen en er kunnen live vragen worden gesteld.

De e-healthtoepassingen waarover gesproken gaat worden zijn:

 • Thuisrobot/ Tessa
 • Uitprobeerdienst
 • Digitale hulpdienst en beeldschermzorg
 • Beeldschermzorg

Voorzitter:
Sanne Kok, programmamanager SET-up, VitaValley

Sprekers:
Gerard van Glabbeek, adviseur Innovatie en Zorgtechnologie, De Zorggroep (Thuisrobot/ Tessa)
Jan-Willem Heeg, COO en partner, Tinybots (Thuisrobot/ Tessa)
Judith Bos, welzijnswerker, Saam Welzijn (Uitprobeerdienst)
Merlijne Sonneveld, manager Innovatie, Amaris, spreker namens De Zorggroep (Digitale hulpdienst en beeldschermzorg)
Joost Hermanns, Chef Klantengeluk, Compaan (Beeldschermzorg)
Spreker namens Carinova (Beeldschermzorg)
Wencke Eijkelkamp, manager innovatie, Carinova (Beeldschermzorg)
Yvonne Moonemens, adviseur Innovatie en Zorgtechnologie, De Zorggroep (Thuisrobot/ Tessa)
Paul Haarman, Projectleider innovatie, Carinova (Beeldschermzorg)
Dorien Faber, programma- & Event assistent, VitaValley
Janneke de Groot, programmamanager, VitaValley
Laura Geerdink, verpleegkundige thuiszorg, Carinova

 

 

Dementie: Training op locatie GOED omgaan met mensen met dementie die je tegenkomt

Het is belangrijk dat Nederlanders bewust worden gemaakt van de impact van dementie op de samenleving. Het helpt als mensen dementie niet alleen herkennen, maar vervolgens ook iets kunnen betekenen voor iemand met dementie of een mantelzorger. Helpt u mee om Nederland dementievriendelijk te maken?

Deze workshop is bedoeld voor beleidsmakers van gemeenten en bedrijven en medewerkers met direct klantcontact. We bieden u een impressie van onze training op locatie. Onze training duurt normaliter 2,5 uur. Deelnemers leren hoe ze signalen van dementie kunnen herkennen en hoe ze GOED kunnen omgaan met mensen met dementie die ze tegenkomen in hun werk. U kunt de training aanvragen voor medewerkers van uw organisatie.

Voor deelnemers van deze workshop is het aan te raden ter voorbereiding de gratis basistraining ‘GOED omgaan met dementie’ via ons platform www.samendementievriendelijk.nl te volgen.

Voorzitter:
Katherine Ruitinga, projectleider, Samen dementievriendelijk

Sprekers:
Saskia de Jonge, coördinator Trainingen, Samen dementievriendelijk
Ike Aubel, trainer, Samen dementievriendelijk

 

 

 

Dementie: Langer thuis met dementie, wat dan?

Dementiezorg voor Elkaar is een programma dat de kwaliteit wil verbeteren van de zorg en ondersteuning voor mensen met dementie en hun naasten die thuis wonen. In het programma werken Movisie, Nivel, Pharos, Trimbos-instituut en Vilans samen en het wordt gefinancierd door het ministerie van VWS.

In de afgelopen 4 jaar heeft het programma heel veel activiteiten uitgevoerd. De Zorgstandaard Dementie is herzien, gegevens over dementiezorg zijn beschikbaar gekomen in een register, adviseurs hebben netwerken en professionals ondersteund en er is veel kennis verzameld en verspreid.

In deze sessie vertalen we de inzichten en ervaringen van het programma naar de hamvraag: wat is nu écht nodig om mensen met dementie thuis en hun mantelzorgers beter te ondersteunen? We bekijken met elkaar het traject dat iemand met dementie doorloopt en bespreken met (ervarings)deskundigen wat dat voor de thuissituatie zou moeten betekenen. Uiteraard is de inbreng van het publiek hierbij zeer welkom!

Voorzitter:
Karlijn Kwint, programmaleider Dementiezorg voor Elkaar

 

 

 

Dementie: Meer bewegen voor mensen met dementie: gebruik de Beweeggids!

Ben jij thuiszorgmedewerker, begeleider op een dagbesteding, mantelzorger of werk je in de huisartsenzorg? En werk je voor mensen met dementie? Dan hebben deze mensen jouw hulp/ ondersteuning nodig om te (blijven) bewegen. Zo blijven zij, en hun partner, langer lichamelijk gezond en kunnen ze langer hun dagelijkse activiteiten blijven doen.

De Beweeggids is een online instrument met handleidingen, instructievideo’s en tips over hoe je de leefomgeving zo kunt inrichten dat deze uitnodigt om te (blijven) bewegen. In deze workshop laten we zien hoe de Beweeggids jou kan helpen om bewegen mogelijk te maken vanuit jouw rol. Daarnaast is er de mogelijkheid om jouw beweegtips met de andere deelnemers te delen.

Sprekers:
Liesbeth Preller, specialist, Kenniscentrum Sport en Bewegen
Jolanda de Zeeuw, specialist, Kenniscentrum Sport en Bewegen, ervaringsdeskundige
Tabitha Huijgen, bewegingsagoog, Zorg- en Wooncentrum de Haven

 

 

 

 

Bewust vitaal: Health Impact bond valpreventie, Vernieuwend organiseren van valpreventie in Noord-Limburg

In deze workshop krijgt u een kijkje in de keuken van de Health Impact Bond (HIB) valpreventie die in Noord-Limburg wordt opgezet. In deze HIB wordt een state of the art netwerkaanpak van valpreventie gecombineerd met een nieuwe manier van financieren en sturen op basis van uitkomsten.
Private partijen investeren geld voor de inzet van (kostenbesparende) valpreventie interventies en ontvangen bij succes deze investering met rendement terug.

• Hoe werkt een HIB?
• Hoe zorg je voor een breed gedragen netwerk?
• Wat zijn geleerde lessen tot nu toe?

Voorzitter:
Sandra Dahmen, senior adviseur lokaal organiseren, Vilans

Sprekers:
Jessica Michgelsen, researcher in health and integrated care, Vilans
Björn Vennema, co-founder, Social Finance NL
Kyra Plitscher, regionaal coördinator, Health Impact Bond, Noord Limburg
Wietske Hoekstra, consultant valpreventie, Veiligheid.nl

 

 

 

Samenwerken: Samenwerking sociaal en medisch domein; in beweging blijven

Ouderen kunnen langer thuis wonen als we de ondersteuning en zorg beter laten aansluiten op hun behoeften en beleving.
Naast goede zorg op fysiek en mentaal vlak zijn mogelijkheden voor ontmoeting en activiteiten noodzakelijk.
Een goede samenwerking van professionals op het grensvlak van het medisch en sociaal domein helpt ouderen ‘in beweging’ te blijven.
In deze sessie komen drie praktijken aan bod, waarin met ouderen wordt bepaald wat voor hen waardevol is.
In Almere Haven is een onderzoek gaande waar ouderen door een netwerk van professionals gevraagd worden, hoe zij hun wijk ervaren en aan welk aanbod zij behoefte hebben.
In en vanuit het Amsterdams ontmoetingscentrum de Pijp van Combiwel zijn ouderen met dementie actief en van betekenis voor hun omgeving, professionals helpen bij het verbinden.

Op tal van plekken in het land krijgt Welzijn op Recept vorm. Ook sociaalwerkorganisatie Vitis in het Westland voert dit concept uit in samenwerking met huisartsen; ‘wat werkt’ in de samenwerking tussen de domeinen?

Voorzitter:
Hilde van Xanten, expert Thuis in de wijk en Integraal werken, Movisie en lid van het consortium BeterOud

Sprekers:
Joke Bos, coördinator Amsterdams Ontmoeting Centrum De Pijp, Combiwel
Esther Schrijver, onderzoeker Thuis in de wijk, Movisie
Marja van den Berg, teamcoördinator welzijnadvies & ondersteuning, Vitis Welzijn

 

 

 

 

Samenwerken: Samenwerken en borgen van projecten, hoe werkt dat in de praktijk? Inclusief toolkit

Zorgen dat ouderen wonen langer en plezierig thuis kunnen wonen, daar zijn we in Nederland mee bezig. Daarvoor worden heel wat samenwerkingsprojecten opgezet. Hoe zorg je er samen voor dat deze projecten doorlopen na de einddatum? We onderzoeken met de sprekers wat de ingrediënten zijn voor een duurzaam project. Wat vraagt dit van jou als organisatie en van de samenwerking met de andere partners en stakeholders? Wat werkt wel en wat werkt niet? Waar zet je op in, wie betrek je (wanneer) bij je project? Hoe zorg je dat je project duurzaam is en een onderdeel wordt van je organisatie en vooral binnen het netwerk waar het voor bedoeld was?
Vanuit diverse branche- en kennisorganisaties leggen we onze expertise bij elkaar en geven we een doorkijk naar de mogelijkheden. En we horen ervaringen uit de praktijk. Vanuit onder andere diverse projecten van het programma Meer Veerkracht, Langer Thuis (2015-2019).

Na afloop van de sessie is een online toolkit beschikbaar, samengesteld door de partners van BeterOud, om je te helpen bij het samenwerken en borgen van een duurzaam project.

Voorzitter:
Lea Bouwmeester, adviseur en innovator op het gebied van (e)health, digitalisering, inclusie en sociale innovatie

Sprekers:
Els Hofman, senior adviseur gebiedsgericht werken, Movisie
Nienke Kuyvenhoven, adjunct directeur, Sociaal Werk Nederland
Jolanda de Zeeuw, specialist, Kenniscentrum voor Sport en Bewegen
Henk Borgonje, Voorzitter Fit&Fun
Frederike Lunenburg, sociaal werker, Stichting Welzijnswerk Hoogeveen
Marian Schijf, beweegcoach, Beweegcollectief Mook en Middelaar

 

 

 

Samenwerken: (Tijdelijk) niet thuis

Steeds meer ouderen blijven langer zelfstandig thuis wonen, ook wanneer zij kwetsbaarder worden. Dit breng met zich mee dat kwetsbare ouderen soms ongepland tijdelijk niet zelfstandig thuis kunnen wonen, bijvoorbeeld na een ziekenhuisopname of door het uitvallen van een mantelzorger. Tijdelijk verblijf of opname in een verpleeghuis of zorghotel is dan vaak een goede oplossing. Als ouderen tijdelijk of permanent deze overgang moeten maken is het belangrijk dat zij direct op een juiste  plek terecht komen en daar passende ondersteuning en zorg ontvangen. Ook in situaties waarin nog niet duidelijk is uit welk domein de zorg gefinancierd moet worden. In deze sessie bespreken we de verschillende zorgpaden die ouderen kunnen doorlopen en de interventies om direct op de juiste plek te komen.

Lian Stouthard heeft onderzoek gedaan naar een werkwijze in regio Arnhem, waarbij werd samengewerkt  om kwetsbare ouderen direct op de juiste plek te krijgen. Dit deden zij onder andere door goede triage vooraf en begeleiding bij terugkeer naar huis. Deze werkwijze genaamd ‘In één keer goed’ is wetenschappelijk onderzocht door Vilans.

In sommige situaties is het echter niet duidelijk welke financieringsgrondslag passend is bij de vervolgzorg die nodig is. Aafje vertelt hoe zij triage/observatiebedden inzetten in  dergelijke situaties, om ervoor te zorgen dat voor cliënten met een acute, maar onduidelijke zorgvraag toch direct het juiste zorgpad en de juiste plek kan worden vastgesteld.

Deze sessie richt zich voornamelijk op beleidsmedewerkers en projectleiders.

Voorzitters:
Kelsey Benning, adviseur en onderzoeker, Vilans
Lian Stouthard, onderzoeker, Vilans

Spreker:
Karishma Panday, adviseur verkoop, Aafje thuiszorg huizen zorghotels

 

 

 

}

12:45

Lunchpauze met interactief pauzeprogramma

U kunt een bezoek brengen aan de virtuele informatiemarkt op het platform. Hier vindt u vele interessante aanbieders, kennisinstituten en projecten. De experts gaan graag virtueel met u in gesprek (videobellen en chat) en u kunt informatie bekijken en downloaden. 

Tevens hebben wij voor u een inspirerend pauzeprogramma samengesteld, met een beweegsessie om zelf mee te doen door Azmi Alubeid (vitaliteitscoach bij HWW zorg), muziek van de band ‘Gouwe Ouwe’ en een talkshow onder leiding van Marie Maessen met de volgende sprekers:

 

 • Tineke Abma, directeur-bestuurder, Stichting Oud Geleerd Jong Gedaan
 • Enny van Arkel, directeur-bestuurder, Stichting Oud Geleerd Jong Gedaan
 • Carlijn van den Berge, oprichter, Boefjes en Barista’s
 • Joost Bos, lid Raad van Ouderen en voorzitter, BeterOud
 • Harry Cooijmans, trouwe bezoeker, Boefjes en Barista’s
 • Wimke Schuurmans, programmamanager Langer Thuis, ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport
}

13:30

Parade van pitches

Een parade van inspirerende, korte pitches van (sociale) innovaties waarbij de oudere centraal staat, met onder andere:

Coronaspondentie
Briefwisselingen tussen jong en oud tijdens de coronaperiode.

Herman Meinhardt, lid GENERO ouderen-/mantelzorgforum en Raad van Ouderen
Oemar van der Woerd, promovendus Healthcare Governance, ESHPM

Naoberkracht
Twee dorpsbewoners die de functie van dorpsondersteuners uitvoeren en zo het ‘grijze kapitaal’ activeren om meer zelf te gaan doen.
Roos Glastra en Liesbeth Langen, actieve dorpsbewoners, Dorpsbelang Witteveen

ENCOUNTER – De oudere als veranderexpert
Ons lichaam verandert tijdens ons leven. Welke impact heeft dat en wat kunnen andere generaties daarvan leren?

Joost van Wijmen, social designer, Project ENCOUNTER
Bjorn Keeris, student Avans Social Work

Netwerk Samen Voor Goud
Netwerk Samen voor Goud is dé Goudse jongerenbeweging die zich inzet voor Gouwenaren die extra steun en aandacht nodig hebben.

Lieke Groot Koerkamp, stagiaire, Samen Voor Goud
Meneer van Bruggen, deelnemer, Samen voor Goud

Generatieclub Feijenoord
“Met deze club geven we samen op leuke en diverse manieren een stukje van de kennis en kunde van de oudste generatie terug aan de wijk!”
Rik Moonen, initiatiefnemer, StadsTrainer
Ineke Boere-de Jong, lid Generatieclub Feijenoord

Startup-app “Are you okay today”
Een simpele, innovatieve en goedkope oplossing, waarbij de kinderen een oogje in het zeil kunnen houden, terwijl de ouderen gewoon hun leven kunnen leiden. Zonder knopjes en zonder dat hun privacy wordt aangetast.

Uitleg over deze nieuwe app.
Han van Doorn, voorzitter Stichting Familieparticipatie

Boefjes en Barista’s: een bakkie geluk voor jong en oud
Zorgcentrum in ’s-Hertogenbosch krijgt iedere ochtend kinderen en papa’s en mama’s uit de buurt op de koffie.

Harry Cooijmans, trouwe bezoeker, Boefjes en Barista’s
Carlijn van den Berge, oprichter, Boefjes en Barista’s

HogeropHeerlerbaan+
Met het concept virtuele thuiszorg creëren Woningbouwcorporatie Weller en zorgaanbieder MeanderGroep meerwaarde voor bewoners door het werken aan leefpatronen met hulp van technologie, data en coaching. In een pilot wordt een heel scala aan zorgtechnologie ingezet op basis van de behoefte van de bewoner.

Frans Souren, bewoner flat Heerlerbaan, voorzitter huurdersbelangenvereniging
Bram Smeets, innovatieteam, MeanderGroep

Kleuren van Vroeger
Wekelijkse ateliers voor oudere, nog zelfstandig wonende mensen die een fijne creatieve bezigheid zoeken, ook al hebben ze wellicht te maken hebben met beginnende ouderdomsaandoeningen zoals vergeetachtigheid, eenzaamheid of verminderde mobiliteit.

Maurice Houdijk, programmacoördinator, Kunst Onderwijs Organisatie (KOO)

De Mantelzorgsimulator
Met de mantelzorg­simulator zetten we mensen aan het denken over hun eigen toekomst rondom (mantel)zorg.

Isabelle Savelkoul, zakelijk leider, de Kwekerij

  

}

13:50

Korte pauze

}

13:55

Sessieronde 3

U kunt een keuze maken uit een reeks van sessies over de leefwereld van ouderen, zorg en ondersteuning thuis en in de wijk, mantelzorg en informele zorg, woon- en leefomgeving, meedoen, technologie, dementie, bewust vitaal en samenwerken.

Als u op het plusje klikt ziet u de toelichting en de sprekers van de sessie. Wilt u alle sessies uit ronde 3 in een printoverzicht, download dan het pdf document.

Twee weken voorafgaand aan de conferentie kunt u uw keuze kenbaar maken middels het inschrijfformulier dat u ontvangt als u zich ingeschreven heeft.

Leefwereld: Voorbereiden op het levenseinde

We gaan allemaal dood. Toch staan we daar niet graag bij stil. De voorbereiding op het einde van het leven is iets wat iedereen aangaat en naarmate de leeftijd vordert en chronische of levensbedreigende ziekten zich aandienen, komt dit onderwerp meer in beeld.

Wat doet er toe bij het voorbereiden op het levenseinde? Hoe help je elkaar om je hierop zo goed mogelijk voor te bereiden? In deze sessie spreken we met elkaar over de kennis die we hier al over hebben, de praktijk en de ervaringen van ouderen en hun omgeving.

Voorzitter:
Elisabeth van Oostrum, lid, Raad van Ouderen

Sprekers:
Els Hekstra, projectleider ‘Van Betekenis tot het Einde’, Agora
Brenda Ott, huisarts en kaderhuisarts ouderengeneeskunde, huisartsenpraktijk Ott en Bedaux

 

 

 

Leefwereld: Vrijwillige inzet heeft zin en geeft zin

Ouderen en hun perspectief vormen het hart van het programma Samen Ouder Worden: een verkenningstocht die leidt tot inspirerende voorbeelden door het hele land. In het programma ligt het vertrekpunt bij het ophalen van verhalen bij ouderen. En door ze te delen ontstaan er nieuwe verbindingen, ontdekken ouderen talenten bij zichzelf, onderzoeken ze nieuwe mogelijkheden en worden ze zichzelf en hun omgeving (meer) bewust. In deze bijeenkomst delen we graag meer de methodische aanpak in het programma.
In Nederland wordt een enorm veel onvervangbaar werk door vrijwilligers gedaan. Dat is van grote waarde voor de samenleving, maar ook voor al die mensen die hun betrokkenheid omzetten in vrijwillige inzet.
In het programma Samen Ouder Worden bouwen we op 35 plekken in Nederland aan samenwerkingsverbanden die betrokken inwoners uitnodigen om zich vrijwillig in te zetten. Hiermee krijgen we samen dingen voor elkaar, voor en door ouderen. We verbinden mensen en organisaties en bieden mensen kansen om op een zinnige manier zin aan het leven te geven. Tijdens deze bijeenkomst delen we het verhaal van oudere vrijwilligers uit Assen en delen wij onze ervaringen en kennis over de aanpak om samen met ouderen voor meer maatschappelijke verbinding in de gemeenschap te worden.

Want vrijwillige inzet heeft zin en geeft zin.

Voorzitter:
Yvonne Snelders, Vereniging Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk NOV/ Programma Samen Ouder Worden

Sprekers:
Monique Bodegom, programmamedewerker Samen Ouder Worden, Assen
David Wijnperle, programmacoach Samen Ouder Worden

Zorg en ondersteuning thuis en in de wijk: MESO-zorg; uitrol van de werkwijze van de praktijk ouderengeneeskunde Bertholet

Na 9 jaar pionieren en mooie resultaten te hebben behaald, wordt de werkwijze van de POGB dit jaar worden uitgerold in 3 pilots. Een geweldige kans om ook op andere plekken te laten zien dat onze multidisciplinaire eerstelijns ouderenzorg met een SO (MESO-zorg) werkt. Graag delen wij met jullie onze aanpak, de verwachtingen en de resultaten.

Voor wie is de workshop interessant:
Huisartsen, specialisten ouderengeneeskunde, verpleegkundig specialisten, verpleegkundigen, praktijkondersteuners, gemeenten, bestuur en management

Voorzitter:
Ester Bertholet, praktijkhouder en specialist ouderengeneeskunde, Praktijk Ouderen Geneeskunde Bertholet

Spreker:
Petra Nas, specialist ouderengeneeskunde, Praktijk Ouderen Geneeskunde Bertholet

 

 

 

Mantelzorg en informele zorg: Mantelzorgapp – betrouwbare informatie en laagdrempelig lotgenotencontact

In de corona-lockdown in maart 2020 stond de Mantelzorglijn van MantelzorgNL roodgloeiend. Persconferentie riepen steeds weer nieuwe vragen, twijfels en zorgen op: “Mag ik nog wel met mijn naaste in de auto zitten?” “Hoe kom ik de dag door nu de dagbesteding gesloten is?”

Een grote zorgverzekeraar en MantelzorgNL ontwikkelden samen een app met als belangrijkste doel het adequaat informeren van mantelzorgers. In deze app vind je basisinformatie over mantelzorg, kunnen mantelzorgers een vraag stellen aan de Mantelzorglijn én wordt een melding gegeven bij belangrijk nieuws.

Dit is al heel mooi, maar de plannen voor deze app zijn ambitieuzer; de app wordt uitgebreid met een community waar mantelzorgers elkaar kunnen treffen, steunen en vragen kunnen delen. Het is makkelijker gezegd dan gedaan. In deze sessie delen we graag onze aanpak, plannen en dilemma’s en nodigen we u uit om hierin met ons mee te denken.

Sprekers:
Laurette Kamminga, communicatieadviseur, MantelzorgNL
Hieke Wijbenga, projectleider zorgverzekeringen, MantelzorgNL

 

 

 

Woon- en Leefomgeving: Faciliteren particuliere initiatieven: hoe krijg je ze van de grond?

Het was eigenlijk niet de bedoeling er zelf te gaan wonen. Kitty Hesen van KilimanjaroWonen, een organisatie die kleinschalige woonprojecten begeleidt waarvan de toekomstige bewoners zelf ontwikkelaars zijn, hielp een groep mensen met het realiseren van een woongemeenschap in Den Bosch. Maar al snel dacht ze: “Hier wil ik zélf wonen!”. Ze heeft de begeleiding overgedragen en inmiddels woont ze met veel plezier samen met 18 andere 45-plussers in Woongemeenschap De Oosterburen. In de workshop kijkt ze als bewoner van deze woongemeenschap én als professional met jarenlange ervaring terug op de totstandkoming van dit woonproject. Platform 31 bracht de lessen van tien initiatiefnemers in kaart voor de publicatie ‘Woonvarianten voor senioren: hoe krijg je ze van de grond?‘. Ook deze komen naar voren in deze deelsessie. Daarnaast deelt Frank van de Voort de ervaringen uit de Stimuleringsregeling wonen en zorg van het Rijk. Eén knelpunt komt daar sterk in naar voren: de locatie en de bijbehorende vergunningen en overeenkomsten, die allemaal nodig zijn om een hypotheek te kunnen krijgen.

Voorzitter:
Anita van Hezik, senior projectleider, Platform31

Sprekers:
Kitty Hesen, adviseur, woongemeenschap ‘De Oosterburen’ en KilimanjaroWonen
Frank van der Voort, senior adviseur Stimuleringregeling Wonen en Zorg bij Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl)

 

 

 

 

Woon- en Leefomgeving: De inclusieve wijk

Hoe maakt u uw wijk geschikt en inclusief voor het langer thuis wonen van alle inwoners, dus ook kwetsbare groepen? Hoe breng je samenhang aan in voorzieningen in de wijk, zodat ouderen in hun eigen wijk oud kunnen worden?
Tweeëntwintig gebiedscoalities, van Heerlen tot Wormerveer maakten een ontwikkeltocht naar de bouwstenen voor goed wonen, een ondersteunende sociale en fysieke leefomgeving en nabijheid van voorzieningen. De basisgedachte is een zorgzame wijk, waar samenwerking en afstemming nodig is van professionele partijen.
Deze tocht leverde voorbeelden en aanpakken op om tot de gewenste ‘uitrusting’ van deze wijk te komen, zet partijen aan tot investeren en leverde tools en instrumenten voor borging.

Twee gebiedscoalities geven een inkijkje in hun lopende proces: Gebiedscoalitie Heerlerbaan vertelt over hun pilot met domotica, digitale welzijn diensten en een persoonlijk aanspreekpunt.
Vertrekpunt is de vraag wat heb je als bewoner nodig om langer thuis te blijven wonen.
Katrien Overal, gemeente Gouda gaat in hoe zij als gebiedscoalitie van de nieuwbouwwijk Westergouwe een inclusieve wijk maken.

Reflectie door Guido de Ruiter en inbreng vanuit het kader van gebiedsgerichte aanpakken zoals in Heusden of Rotterdam.

Het gesprek over de inclusieve wijk staat onder leiding van Annette Duivenvoorden

Voorzitter:
Annette Duivenvoorden, projectleider Langer thuis in de inclusieve wijk, Platform31

Sprekers:
Paul Leufkens, marketingconsultant, corporatie Weller, gebiedscoalitie Heerlerbaan
Katrien Overal, senior beleidsadviseur, gebiedscoalitie Westergouwe, Gouda
Guido de Ruiter, adviseur en procesmanager, Wonen-Welzijn-Zorg, lid van het OWZ
Patrick Hermanns, innovatiemanager, Meandergroep Zuid-Limburg

 

 

 

Meedoen: Welke privaat-publiek samenspel heeft de aanpak "Een tegen Eenzaamheid" nodig?

Ook u kunt er vandaag voor kiezen om in actie te komen tegen eenzaamheid. Als senior, bestuurder, ondernemer, initiatiefnemer, manager, burger, uitvoerder, vrijwilliger, ervaringsdeskundige kunt u een wereld van verschil maken.
In de workshop onderzoeken we hoe u vanuit uw rol kan bijdragen aan lokale aanpakken tegen eenzaamheid in samenspel met de partners en ondernemers in de gemeente. Na het volgen van deze workshop heeft u een aantal ingrediënten om in uw stad aan de slag te gaan tegen eenzaamheid.

Deze sessie duurt 60 minuten. Dit overlapt met het gesprek tussen Sanne Terlouw en haar vader Jan Terlouw welke om 14.45 uur start. Wij nemen dit gesprek op, zodat u dit na de conferentie terug kunt kijken en niets hoeft te missen. U kunt dus gewoon deze sessie tot het einde bijwonen. 

Voorzitter:
Anke van Beckhoven, adviseur en partner Eén tegen eenzaamheid, Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Spreker:
Jaap de Graaf, expert in publiek-private samenwerkingsverbanden
Jeroen Verburg, beleidsmedewerker, gemeente Dronten
Viyeta Biere, beleidsadviseur Eén tegen eenzaamheid, ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Fred van Bree, bestuurslid, Zameneen

 

 

 

 

Meedoen: Tien manieren om ouderen meer te laten (blijven) bewegen en meedoen

Successen uit de praktijk waar je meteen mee aan de slag kan.

Cellist/presentator Bart van Rosmalen ontvangt tien gasten.
Ieder van hen werkte in de periode 2015-2019 binnen het programma Meer Veerkracht, Langer Thuis van FNO, op een eigen manier, aan (blijven) bewegen en meedoen van ouderen en ging daarna verder met de resultaten.
Wat hebben ze gedaan? Wat is hun geheim?
De rijke oogst aan resultaten gaat over actief zijn en blijven, zingeving, mobiliteit en kunst. Maar ook over het bereiken en betrekken van de oudere zelf als vrijwilliger of ambassadeur en over factoren die bijdragen aan de borging van een project, zoals financiering en kennis delen.
Voor deze parade van resultaten ontwierp Bart van Rosmalen ‘een klein atelier’, dat met de tips uit elk gegeven interview gedurende de uitzending verder uitgroeit.
Als dank geeft Van Rosmalen tenslotte elke gast een op zijn cello live gespeeld stukje muziek cadeau met een boodschap: een grote parade in een klein atelier!

Voorzitter:
Bart van Rosmalen, cellist en theaterregisseur, lector Kunst en Professionalisering, Hogeschool voor de Kunsten Utrecht (HKU)

Sprekers:
Jan Willem Bloemen, communicatieadviseur, BeterOud
Joost Bos, voorzitter, BeterOud
Els Hofman, senior projectleider sociaal domein
Nienke Kuyvenhoven, adjunct-directeur, Sociaal Werk Nederland
Reinoud Nägele, senior adviseur verkeersveiligheid, water, verkeer en leefomgeving, Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Ingrid Smit, specialist cultuurparticipatie, Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst (LKCA)
Jeanny Vreeswijk-Manusiwa, coördinator zorg & welzijn, Netwerk van Organisaties van Oudere Migranten (NOOM)
Jolanda de Zeeuw, specialist, Kenniscentrum voor Sport en Bewegen
Wimke Schuurmans, programmamanager Langer Thuis en Een tegen Eenzaamheid, Ministerie van VWS
Koos Graniewski, adviseur, Algemene Seniorenverenigingen (FASv), voorzitter, AOVZ en de OSO

 

 

 

Technologie: De impact van eHealth! - Interactieve Praktijkgerichte Talkshow - deel 2

De tweede interactieve en praktijkgerichte talkshow van vandaag, over de implementatie van technologie in de zorg gaat over de noodzakelijkheid van een subsidie en hoe deze subsidie kan bijdragen aan een duurzame implementatie van de zorgtechnologie?

Welke partijen spelen hierbij een rol?
Vragen die we in deze talkshow aan de orde brengen zijn o.a.:

 • Is een subsidie noodzakelijk voor het gebruik en implementatie van eHealth?
 • Ik zie door de bomen het bos soms niet meer! Welke subsidies zijn er allemaal?
 • Wat is er nodig om een subsidie meer impact te geven?
 • Hoe kom je tot duurzame implementatie en gebruik van eHealth?
 • Wat of wie heb je daarbij nodig?
 • Wat zijn de grote beren op de weg?
 • Wat werkt er juist wel en wat juist niet?
 • Kan je een goed voorbeeld noemen?

In deze praktijkgerichte talkshow gaat het over de implementatie van technologie in de zorg. De dialoog wordt gevoerd over wat nou eigenlijk belangrijk is bij het werken met eHealth.

We nemen de tijd om een gesprek te voeren over wat men kan delen;

…over de visie vanuit het landelijke beleid,
…vanuit ondersteunende programma´s,
…vanuit de zorginnovatie,
…vanuit de technologie,
…vanuit het onderzoek.

Tijdens de talkshow kunnen luisteraars live deelnemen aan het gesprek. Tevens kunnen er vragen worden gesteld en kan je live het woord krijgen om te participeren in het gesprek.

Voorzitter:
Sanne Kok, programmamanager SET-up, VitaValley

Sprekers:
Chris Flim, beleidsmedewerker Innovatie/eHealth, programma Innovatie & zorgvernieuwing, Ministerie van VWS
Pim Ketelaar, programmadirecteur, VitaValley
Kitty de Jong, adviseur, Zorginnovatie Advies
Marieke Battjes-Fries, onderzoeker, Louis Bolk Instituut
Wally Keijzer, sociaal ondernemer, Zo-Dichtbij
Ad Blom, programmamanager innovatie en expertise,  Pieter van Foreest
Dorien Faber, programma- & Event assistent, VitaValley
Janneke de Groot, programmamanager, VitaValley
Laura Geerdink, verpleegkundige thuiszorg, Carinova

 

 

 

 

Technologie: Wijkverpleegkundig leiderschap verbetert het medicatieproces

Zorgorganisaties in Zwolle en NO-Brabant hebben het afgelopen jaar grote stappen gezet in het veiliger en efficiënter maken van de zorg voor thuiswonende kwetsbare ouderen. Thuiszorgmedewerkers werken nu met een app waarin zij de medicatie en toedientijden van hun cliënten kunnen inzien en waarin zij de gegeven medicatie aftekenen. Het gebruik van de app heeft de samenwerking tussen thuiszorgmedewerkers en apothekers verbeterd. Zij stemmen nu bij de start van de zorg af welke medicatie de cliënt krijgt, waardoor veel onduidelijkheid is weggenomen en veel minder ad hoc telefoontjes nodig zijn. Zowel apotheek als wijkverpleging zijn zeer tevreden over de nieuwe werkwijze met de app en met de nauwe samenwerking.

Wat de Zwolse situatie bijzonder maakt is niet zo zeer de implementatie van een medicatieapp (want dat wordt op meer plekken in Nederland al gebruikt), maar de samenwerking tussen de zorgorganisaties. Zij hebben besloten om niet ieder voor zich het wiel uit te vinden, maar hun ervaringen en kennis samen te brengen en samen de implementatie uit te voeren. En afspraken die een collega-wijkverpleegkundige heeft gemaakt met bijvoorbeeld een apotheker niet ook zelf te maken, maar over te nemen.

Karin Leferink (bestuurder), Miranda Wesselink (projectleider) en een wijkverpleegkundige vertellen over de bestuurlijke keuzes bij grote projecten waarbij je wijkverpleegkundigen een belangrijke rol geeft (gezamenlijke intake organiseren, intervisie, protocollen ontwikkelen). En de consequenties voor wijkverpleegkundigen bij deze manier van werken.

Deelnemers kunnen via de chat vragen stellen. Een deel zal beantwoord worden in de sessie. Maar er kunnen ook vragen worden gesteld tijdens de projectenmarkt, waar het project ‘Proeftuin Medicatieveiligheid’ na de afsluiting van het plenaire programma van de conferentie nog tijd heeft ingeruimd voor vragen.

Voorzitter:
Miranda Wesselink, projectleider medicatieveiligheid Zwolle

Sprekers:
Karin Leferink, bestuurder, IJsselheem
Een wijkverpleegkundige
Jolanda Huls, wijkverpleegkundige, Zonnehuisgroep IJssel-Vecht

 

 

 

Technologie: eHealth - Wat is het jou waard?

eHealth en thuistechnologie hebben de belofte om mensen prettig en veilig thuis te laten wonen. Zeker nu we gedwongen thuis zijn, lijkt deze belofte verder toe te nemen.

Maar is dat ook daadwerkelijk het geval? Biedt thuistechnologie de ondersteuning die ouderen nodig hebben, en bovenal willen? Het roept ook vragen op over de noodzaak en wenselijkheid van de inzet van deze technologie. Wellicht zijn de waarden die ouderen hebben het belangrijkste uitgangspunt…

Met haar advies over de inzet van ICT hulpmiddelen in zorg en welzijn heeft de Raad voor Ouderen waarden geïdentificeerd, die van belang zijn bij het gebruik van deze middelen. Met Elisabeth Vreede – Chabot en Ria van Loon verkennen we deze waarden en gaan we met elkaar in gesprek over de implicaties van het centraal stellen van deze waarden, en wat dat betekent voor het gebruik van ICT hulpmiddelen.

Voorzitter:
Paulien Melis, concept ontwerper, Waag / Studio Junctuur

Sprekers:
Elisabeth Vreede – Chabot, lid, Raad van Ouderen
Ria van Loon, lid, Raad van Ouderen

 

 

 

Dementie: Zorgstandaard Dementie: wat kan ik ermee?

Snelle diagnose, recht op casemanagement, persoonsgerichte zorg en ondersteuning om actief te kunnen blijven. Dit zijn aanbevelingen uit de herziene Zorgstandaard Dementie 2020.
Juist in coronatijd is persoonsgerichte en integrale zorg belangrijker dan ooit te voren, zowel thuis als in verpleeghuis.
Ook nieuwsgierig naar de zorgstandaard? De visie is uitgewerkt (hoofdstuk twee) en resulteert in 25 aanbevelingen (hoofdstuk drie) en 12 kwaliteitsindicatoren (hoofdstuk vier).
In de Nationale dementiestrategie 2021-2030 heeft minister Hugo de Jonge alle dementienetwerken opgeroepen dat de zorgstandaard uiterlijk in 2025 in het hele land wordt ingevoerd. Vijf netwerken zijn er bij wijze van pilot al actief mee bezig.
In onze parallelsessie lichten we de zorgstandaard toe en geven we tips voor de implementatie.

Voorzitter:
Robbert Huijsman, hoogleraar Management en Organisatie Ouderenzorg, Erasmus School of Health Policy & Management (ESHPM), Erasmus Universiteit

Sprekers:
Rinske Boomstra, projectleider herziening & implementatie ZSD, Vilans
Julie Meerveld, manager Belangenbehartiging en Regionale Hulp, Alzheimer Nederland
Monique Jansen-Schuiling, lid ontwikkelteam, Nederlands Wijkverpleegkundigen Genootschap

 

 

 

 

Samenwerken: Leren in de zorgpraktijk

Leyden Academy ontwikkelde eind 2019 de videoreeks ‘Liefdevolle zorg in de praktijk’ voor medewerkers zorg en welzijn in de ouderenzorg. In de vorm van ‘microlearning’: hapklare leereenheden van maximaal 1,5 minuut. Kort en krachtig lesmateriaal dat goed past bij de veelal mbo-geschoolde doelgroep. In deze sessie gaan we in op de aanleiding voor de videoreeks en het onderzoek onder 200 zorgverleners dat eraan vooraf ging: hoe leert de zorgmedewerker graag? We gaan ook in op microlearning als onderwijsvorm en leefplezier en liefdevolle zorg: waarom is lesmateriaal hierover belangrijk?

Voorzitter:
Sanne Schweers, medisch antropoloog en socioloog, Leyden Academy

Spreker:
Marie-Louise Kok, digital learning expert, Leyden Academy

 

 

 

Samenwerken: Hoe staat het in Nederland met de lokale en regionale samenwerking op het gebied van de ouderenzorg?

Om lokaal het verschil te kunnen maken voor ouderen werken ook partijen op regionaal niveau samen. Met name zorgorganisaties kennen vaak de schaalgrootte van een regio en kunnen daar thema’s oppakken die bovenlokaal geregeld moeten worden. Denk aan multidisciplinaire overlegtafels of een centraal coördinatiepunt voor tijdelijk verblijf en nachtzorg. Dit draagt er toe bij dat ouderen langer zelfstandig thuis kunnen wonen. In deze deelsessie komen twee bestuurders aan het woord. Zij vertellen, elk vanuit hun eigen perspectief, hun ervaring in het regionale netwerk ‘GezondVeluwe’.

Bureau Raedelijn en het RIVM inventariseerden in opdracht van het ministerie van VWS de lokale en regionale ouderenzorgnetwerken in Nederland. Zij geven een inkijkje in de netwerken, de spreiding, de aangesloten partners, het type netwerk, de kracht en de ontwikkelpunten.

Deze sessie is interessant voor bestuurders, beleidsmakers (van zorg- en ondersteuningsorganisaties, gemeenten en verzekeraars) netwerkcoördinatoren en kwartiermakers die zich bezig (willen) houden met regionale netwerksamenwerking.

Voorzitter:
Denise Seelen, Raedelijn en Netwerkbureau Langer Thuis

Sprekers:
Simone de Bruin, RIVM
Gert Jan van Noort, wethouder Harderwijk
Arend Jan Poelarends, lid Raad van Bestuur, ziekenhuis St Jansdal Harderwijk
David van Kerkhof, adviseur, Netwerkbureau Langer Thuis / Raedelijn
Els Bremer, Adviseur, Raedelijn
Marian Kesler, adviseur, netwerkbureau Langer Thuis/Raedelijn
Lidwine Luijkx, adviseur, Netwerkbureau Langer Thuis/ Raedelijn

 

 

 

Samenwerken: Samenwerking tussen bewonerscollectieven en professionals

Jan Smelik vertelt over de rol van bewonersinitiatieven in het domein welzijn, zorg en wonen. Hij neemt u mee in de ontwikkeling die deze beweging doormaakt en hij laat een paar aansprekende voorbeelden zien, waaronder zijn eigen initiatief Austerlitz Zorgt.

Daan de Bruijn gaat in op de samenwerking tussen bewonersinitiatieven en professionals die actief in de wijk zijn. Hoe zorg je ervoor dat deze samenwerking succesvol is? Wie heeft welke rol? Wat zijn goede voorwaarden voor samenwerking? Welke gezamenlijke doelen zijn er en hoe bereik je die?

Voorzitter:
Jitske Tiemersma, kwartiermaker kennisinfrastructuur, Nederland Zorgt voor Elkaar

Sprekers:
Jan Smelik, coördinator van Nederland Zorgt Voor Elkaar
Daan de Bruijn, adviseur cliënt- en inwonerparticipatie & democratische vernieuwing, Movisie

 

 

 

Samenwerken: Dutch Design Week, happily ever after?

De afgelopen maanden hebben ons meer dan ooit aan het denken gezet over onze gezondheid. De coronacrisis heeft bestaande systemen op scherp gezet en dwingt een nieuwe aanpak af. In deze sessie horen we hoe ontwerpers samen met zorgprofessionals tot verrassende ontmoetingen komen. Met inspirerende voorbeelden uit de online designexpositie Chronic Health, die eerder te zien was tijdens de Dutch Design Week 2020.

Ester van de Wiel en Michou-Nanon de Bruijn ontwierpen voor Cordaan een alternatieve verbouwingsmethodiek en ensceneerden daarmee ontmoetingen tussen de bewoners van de Kastanjehof en de wereld daarbuiten.
Joost van Wijmen ziet ouderen als ervaringsexperts van het veranderend lichaam. In samenwerking met Vitalis ontsluit hij hun expertise.

Sprekers:
Ester van de Wiel, studio Ester van de Wiel
Michou Nanon de Bruijn, studio Makkink&Bey
Joost van Wijmen, Stichting Encounter
Jetske van Oosten
, stimuleringsfonds creatieve industrie, tevens curator Chronic Health
Gjilke Keuning, U CREATE Centre of Expertise Future Health Design, tevens curator Chronic Health

 

 

 

 

Samenwerken: Nieuwe zorgaanbieder: Alice in Wonderland

Voel jij je soms ook als Alice in Wonderland als nieuwe zorgaanbieder?
Wat doet dat konijn ineens in het bos, welke dieren kan je nog meer tegenkomen?
In deze sessie proberen we je een beetje mee te nemen in de wondere wereld van het zorglandschap.
Wissel ervaringen uit met andere nieuwe zorgaanbieders en krijg inzicht in wat en wie je allemaal tegen kan komen in het bos.
Je krijgt een korte introductie in de Kwaliteitscheck voor nieuwe zorgaanbieders over de Wet toetreding zorgaanbieders (Wtza) van VWS en in de starterskit van Vilans.

Voorzitter:
Elsbeth Zielman, adviseur, Vilans

Sprekers:
Xandra van Megen, onderzoeker, Vilans
Melanie Knieriem, coördinator implementatie Wtza, IGJ
Frans van Zoest, vakgroepleider Innoveren, Vilans

 

 

 

 

Samenwerken: Regionalisering en netwerken; inzichten in netwerkgovernance in de praktijk

De maatschappelijke opgaven van vandaag voor ouderen schreeuwen om grens- en domein overstijgend organiseren, uit de kokers, rondom de behoeften van ouderen. Zo ook benoemt in het rapport van de Commissie Bos.
Op veel plekken zijn organiaties en netwerken in de ouderenzorg hiermee bezig, wordt ‘regionalisering’ het credo, maar is tegelijkertijd helder dat dit niet alleen anders organiseren vraagt, maar ook innovatie, daadkracht, gedeeld belang en een nieuwe modus voor bestuurders en toezichthouders.
In deze sessie bespreken we de crux en dilemma’s van netwerkgovernance; geïllustreerd aan een actueel nieuw initiatief in de regio Limburg.
Daar is ‘Vijf’ opgericht; een nieuwe samenwerking vanuit het sociaal domein om dichtbij en rondom de burger te organiseren metPSW, Wel.kom, De Zorggroep en VIGO-Vincent van Gogh. Zij brengen expertise in op het gebied van welzijn, geestelijke gezondheid, verslaving, ouderen en mensen met een verstandelijke beperking.
Hoe werken de bestuurders daar eraan, wat kwamen zij al tegen?
Daarnaast delen we de uitkomsten uit een nieuw onderzoek onder toezichthouders; ook zij hebben een rol in netwerkgovernance. Maar deze blijkt bij hen nog vaak onduidelijk. We geven een inkijkje in de uitkomsten van dit onderzoek en belichten zo in deze sessie actuele kennis uit wetenschap en praktijk tegelijk. In digitale interactie met deelnemers, die hun vragen of reacties realtime kunnen inbrengen.
Interessant voor iedereen die een rol heeft in netwerken zoals coördinatoren, leidende professionals, management, bestuur en toezichthouders.

Sprekers:
Mirella Minkman, hoogleraar Innovatie van organisatie en governance van integrale zorg, Tilburg-TIAS en voorzitter Raad van Bestuur, Vilans
Marc van Ooijen, voorzitter Raad van Bestuur, de Zorggroep
Barbara Geurtsen, toezichthouder en onderzoeker, Toezicht in netwerkgovernance

 

 

 

}

14:40

Korte pauze

}

14:45

Intergenerationeel gesprek

Sanne Terlouw in gesprek met haar vader Jan Terlouw over zingeving en de kijk op het ouder worden

}

15:00

Plenaire afsluiting

Dagvoorzitter Robbert Huijsman sluit de dag samen met u af

}

15:15

Bezoek de virtuele informatiemarkt

Breng een bezoek aan de uitgebreide informatiemarkt

}

16:00

Einde virtuele conferentie

25 november

NBC Nieuwegein

Online conferentie

Deelname is gratis