'Een nieuwe generatie ouderen(zorg)'

27 november 2019 – NBC Nieuwegein.

08.45 uur

Ontvangst bezoekers

09.30 uur

Aanvang conferentie

Woord van welkom door de dagvoorzitter en programmadirecteur

Robbert Huijsman, hoogleraar Management en Organisatie Ouderenzorg, Erasmus School of Health Policy & Management (ESHPM), Erasmus Universiteit
Tabitha Lamers, programmadirecteur, Stichting Educatie Zorg & Welzijn (BeterOud)

09.55 uur

Keynote speech

Ouderen nu en in de toekomst
De verouderende samenleving kenmerkt zich niet alleen door een groter aandeel ouderen maar ook door meer diversiteit in deze groeiende groep. De samenleving verandert snel door digitalisering, flexibilisering en informalisering. De ouderen veranderen ook qua leefstijlen, sociale en culturele activiteiten en wensen en behoeften. Daarmee zal ook de vraag naar zorg en ondersteuning veranderen.
Op basis van verschillende studies van het SCP zal Kim Putters een beeld schetsen van ontwikkelingen in de kwaliteit van leven van ouderen op verschillende domeinen en ingaan op de vraag hoe de zorg voor de nieuwe generatie ouderen eruit zal zien.

Kim Putters, directeur, Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)

10.20 uur

Vele programma’s en vele perspectieven: overzicht en gezamenlijke synthese 

Nederlands eerste Minister van Ouderenzorg Hugo de Jonge heeft diverse beleidsplannen en programma’s gelanceerd om de zorg en ondersteuning voor ouderen te verbeteren, thuis en bij instellingen. Professionals, managers en de ouderen zelf vinden het echter vaak lastig het overzicht te houden, de samenhang te zien en te beoordelen hoe de ontwikkelde verbeterkennis in praktijk wordt gebracht. Dan helpt het natuurlijk om al die beleidsontwikkelingen nog eens goed samen te vatten. Daar voegen we tijdens het congres belangrijke zaken aan toe: de eerste spreker maakt een kennissynthese van de belangrijkste programma’s en dan volgen drie sprekers over relevantie en nut, vanuit beleidsperspectief, professioneel perspectief en de ouderen zelf, met medewerking van de Raad van Ouderen.

Met bijdragen van:
Mirella Minkman, bijzonder hoogleraar organisatie en bestuur van langdurende integrale zorg, Universiteit van Tilburg/TIAS en directeur innovatie & onderzoek, Vilans
Theo van Uum, directeur Langdurige Zorg, Ministerie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Petra Harmsen, wijkverpleegkundige
Raad van Ouderen, BeterOud

 

11.00 uur

Koffie- en theepauze

U heeft tijdens deze pauze de mogelijkheid een bezoek te brengen aan de informatiemarkt.

11.30 uur

Keynote speech

Staar je niet blind op het ouder worden
Voordat je het weet maak je deel uit van een groep en word je ingedeeld in een categorie. Dat is bij ouderen niet anders, met daarbij de nodige onderverdelingen: kwetsbare ouderen, krasse knarren, chronisch zieke ouderen, etc. De kunst is om van die categorisering – en stigmatisering – af te stappen. Mensen komen op leeftijd en soms leidt dat tot zorg en een vraag om steun en aandacht, maar soms ook helemaal niet. Pauline Meurs zal in haar bijdrage ingaan op wat dit betekent voor professionals en zorgbestuurders. Hierbij laat zij zich inspireren door Simone de Beauvoir en diens werk la vieillesse, waarin ouderdom als een maatschappelijk etiket en de gevolgen daarvan worden worden geanalyseerd.

Pauline Meurs, hoogleraar Bestuur van de Gezondheidszorg, Erasmus School of Health Policy & Management (ESHPM), Erasmus Universiteit en wetenschappelijk directeur, Erasmus Centrum voor Zorgbestuur

 

11.50 uur

Innovatiecarrousel

Pitches van 90 seconden over (sociale) innovaties waarbij de oudere centraal staat

 

12.10 uur

eHealth: de zaligmakende oplossing voor alle dilemma’s in de ouderenzorg?

Is eHealth het echte antwoord op de grote personeelstekorten in de ouderenzorg? 

12.30 uur

Lunchpauze

U heeft tijdens de lunchpauze de mogelijkheid te netwerken, posterpresentaties te bezoeken, deel te nemen aan rondetafelgesprekken, een bezoek te brengen aan de informatiemarkt of gewoon lekker te eten en te pauzeren.

Rondetafelgesprekken ronde 1: 12.50 – 13.15 uur
Rondetafelgesprekken ronde 2: 13.20 -13.45 uur

Deze rondetafelgesprekken zullen uiteenlopende thema’s hebben, zoals:

 • Duurzaamheid in de zorg
 • Ouderenparticipatie
 • Levenseindegesprek
 • Dementiezorg voor elkaar
 • Zingeving
 • Woonplezier
 • en nog vele andere mooie onderwerpen

13.50 uur

Sessieronde 1

Kennis komt tot leven en aan de slag in interactieve werksessies
U kiest in deze ronde uit verschillende sessies (duur ca. 75 min)

1

Inspiratiesessie: Succesaanpak Meer Veerkracht, Langer Thuis – FNO

Een duurzame beweging naar meer veerkracht en kwaliteit van leven van alleenstaande, thuiswonende ouderen met een beperking. Dat is wat we met Meer Veerkracht, Langer Thuis van FNO willen bereiken. Tijdens deze sessie delen we de resultaten uit de programmaevaluatie, onze geleerde lessen en succesaanpakken. Mis deze sessie dus niet.

Voorzitter: 
FNO, Meer Veerkracht, Langer Thuis

Spreker:
Renate Verkaik, onderzoeker, Nivel en programmaevaluatie, Meer Veerkracht, Langer Thuis

2

Inspiratiesessie: Peer coaching voor vitalite bewoners en medewerker

Vitaal oud worden, dat willen we voor onze bewoners, maar ook voor onszelf en onze collega’s. ‘Peer coaching’ is een manier om vitaliteit te stimuleren, waarbij iemand uit de eigen groep (een ‘peer’) optreedt als coach en organisator. In deze sessie gaan we in op de theorie achter peer coaching aan de hand van succesvolle praktijkvoorbeelden. Zoals de Vitality Club, een beweegclub voor senioren die zonder professionals draait en laagdrempelig, duurzaam en eenvoudig op te schalen is. Deelnemer en coach Willem van der Wal deelt zijn ervaringen. Vervolgens verkennen we hoe peer coaching kan helpen bij het vitaal van lijf en geest houden van uw bewoners en uw collega’s of medewerkers. Is er al een beweeggroep die lunchwandelingen maakt? Of collega’s die elkaar vaardigheden en kennis leren in kleine sessies? Iedereen heeft talenten waar anderen van kunnen leren. In deze inspiratiesessie ontdekken we wat peer coaching voor u en uw organisatie kan betekenen.

Voorzitter:
David van Bodegom
arts, verouderingswetenschapper, Leyden Academy on Vitality and Ageing 

Sprekers:
Frank Schalkwijk, arts-onderzoeker, Leyden Academy on Vitality and Ageing
Paul van de Vijver, arts-onderzoeker, Leyden Academy on Vitality and Ageing
Willem van der Wal, deelnemer en peer coach, Vitality Club in de Leidse Professoren- en Burgemeesterswijk

3

Belevingssessie: Wat doet de toekomst met jou en jij met de toekomst?

Wil je met de toekomst aan de slag? Heel belangrijk, want de maatschappij verandert continu en de zorg verandert mee. In deze sessie kun je 8 maatschappelijke trends met impact op de zorg, zien en ervaren!
We hebben het dan over maatschappelijke trends in waarden en behoeften.  Welke zijn het? Waar komen ze vandaan? Maar vooral, waar zie je ze al in de zorg? Wat is hun impact, positief èn negatief? Acht tenten, acht organisaties, acht trends die tot leven komen. Na een inleiding op de trends kies je er eentje om jezelf in onder te dompelen. Om jezelf en je collega’s in de tent af te vragen: wat doet deze mogelijke toekomst met jouw werk? Wat ga jij doen met die toekomst?

Voorzitter:
Mirella Minkman, bijzonder hoogleraar organisatie en bestuur van langdurende integrale zorg, Universiteit van Tilburg/TIAS en directeur innovatie & onderzoek, Vilans 

Spreker:
Frans van Zoest, expert innovatie en onderzoek, Vilans

4

Interactieve werksessie: Onder dementieprofessoren

Eind mei verscheen het e-boek ‘Onder dementieprofessoren’, gebaseerd op interviews met en portretten van maar liefst 44 hoogleraren uit het brede dementieveld. De dementieprofessoren zijn allemaal bezig met een stukje van de complexe dementie-puzzel. Alom verlangen zij naar meer en betere samenwerking, met een gezamenlijke onderzoeksagenda en jaarlijkse uitwisseling.

Waarom ondernam de auteur dit werk, wat vinden de dementieprofessoren van het boek en hoe komen zij samen tot een wenkend perspectief voor het hele dementieveld? Ga met hen in gesprek en geef ze vanuit de praktijk ook suggesties mee voor de onderzoeksagenda!

 • Redenen en eye-openers van dit e-boek ‘Onder dementieprofessoren’
 • Enkele dementieprofessoren reageren op het boek en wat ze er mee doen
 • Publieksgesprek over bouwstenen voor een gezamenlijk onderzoeksprogramma

Voorzitter:
Robbert Huijsman, hoogleraar Management en Organisatie Ouderenzorg, Erasmus School of Health Policy & Management (ESHPM), Erasmus Universiteit 

5

Inspiratiesessie: Leefplezier en narratieve verantwoording

Leyden Academy heeft het ‘Leefplezierplan’ ontwikkeld, een werkwijze in de ouderenzorg die niet is gebaseerd op protocollen en afvinklijstjes, maar op de verhalen van mensen over wat er voor hen toe doet en wat hen raakt in de laatste fase van hun leven. Het Leefplezierplan draagt zo bij aan meer ruimte voor de wensen en verlangens van individuele bewoners en richt de aandacht op ervaringen en dilemma’s in de verantwoording van kwaliteit van zorg. In deze sessie nemen we de deelnemers eerst mee in de gedachte achter het Leefplezierplan en vertellen teamleden hoe zij dit in de praktijk hebben ervaren. Vervolgens zoomen we in op hoe de ervaringen van medewerkers, bewoners en hun naasten een plek kunnen krijgen in de verantwoording van kwaliteit van de zorg. We gaan aan de slag met concrete voorbeelden en laten zien hoe je deze kunt duiden om er op team- en beleidsniveau van te leren. We bespreken ten slotte hoe dat proces op grotere schaal, duurzaam kan werken.

Voorzitters:
Friso Gosliga, adviseur en organisatiepsycholoog, Efexis
Josanne Huijg, senior onderzoeker, Leyden Academy on Vitality and Ageing

Sprekers: 
Zorgmedewerkers vanuit deelnemende organisatie project Leefplezierplan voor de Zorg

6

Inspiratiesessie: eHealth makkelijk in gebruik

De 21ste eeuw is een tijdperk waarin de technologische mogelijkheden ongekend zijn. In hoeverre zijn ouderen in staat om gebruik te maken van al deze nieuwe mogelijkheden? Biedt de technologie ook daadwerkelijk de ondersteuning waar ouderen behoefte aan hebben? In deze interactieve sessie ontdekken we met elkaar nieuwe technologische toepassingen voor ouderen binnen én buiten de woning, maar vooral ook nieuwe manieren om ouderen te betrekken in het ontwerp en in de implementatie ervan.

Judit Gaasbeek Janzen en Marjan Ketner nemen ons daartoe mee naar de wijk Waldeck in Den Haag waar zij samen ouderen (55+), sociaal ondernemers en overheid een collaboratief ontwerpproces doorliepen richting een toegankelijke en veilige openbare ruimte. Aan de hand van eHealth toepassing ZELFIE, ontdekken we vervolgens hoe ook kwetsbare ouderen (80+) actief betrokken kunnen worden bij innovaties. Dit samenwerkingsproject tussen Waag, het OLVG en het UMCG resulteerde in een digitaal ondersteuningsmiddel om het revalidatieproces na een heupoperatie te ondersteunen. We gaan specifiek in op de wijze hoe ontwerpers, ouderen en fysiotherapeuten samenwerkten en hoe dit geleid heeft tot keuze in technologieën.  

Voorzitters:
Jetske van Oosten, programmaleider Zorg, Stimuleringsfonds Creatieve Industrie
Paulien Melis, Creative Care Lab, Waag technology&Design

Sprekers:
Judit Gaasbeek Janzen, stedenbouwkundig ontwerper en projectcoördinator, od205sl
Marjan Ketner, senior landschapsontwerper,  od205sl

7

Inspiratiesessie: Goede samenwerking: geen woorden, geen daden?

Samenwerking is mensenwerk. Je moet elkaar kennen, elkaar begrijpen, elkaars belangen zien en een gezamenlijk doel voor ogen hebben. Hoe moeilijk kan het zijn? Toch verloopt samenwerking vaak moeizaam. Hoe komt dat? En hoe kan het beter? In deze workshop geven we aan de hand van enkele handige theorieën inzicht in wat je zoal kunt doen om tot betere samenwerking én een beter resultaat te komen. We werken met voorbeelden uit de praktijk, kijken naar wat je zelf belangrijk vindt in de samenwerking, hoe je ervoor kunt zorgen dat ieder zich kan laten horen in de samenwerking en we eindigen met een verhaal om mee naar huis te nemen. 

Voorzitters:
Henk Nies, hoogleraar organisatie en beleid, leerstoel Jo Visser Fonds, Vrije Universiteit van Amsterdam en Raad van Bestuur, Vilans
Bianca Beersma, hoogleraar Instituties en Identiteit, Vrije Universiteit van Amsterdam
Nick Zonneveld, senior onderzoeker, Vilans

8

Inspiratiesessie: Lokale netwerken in actie: het ontwikkelen van een samenhangend aanbod van zorg en ondersteuning voor thuiswonende ouderen

Deze sessie staat in het teken van actie in de praktijk. Actie voor thuiswonende ouderen om hen in staat te stellen zo lang en zo goed mogelijk thuis te kunnen laten wonen. Actie om het zorg- en ondersteuningsaanbod zo goed mogelijk aan te laten sluiten bij de wensen en behoeften van ouderen. En actie om de samenwerkende professionals te ondersteunen bij de ontwikkeling van samenhangende ondersteuning en zorg voor de oudere in de wijk.

Met voorbeelden gaan we in op verschillende vormen van netwerken, bespreken we de vraag hoe de lokale netwerken ondersteund worden in de verdere ontwikkeling en besteden we aandacht aan het leren in de praktijk. Hoe krijg je inzichten binnen een netwerk op tafel en hoe kunnen de professionals er zelf achter komen wat werkt en wat niet? Hoe kun je leren en veranderen in de praktijk en tegelijk ook kennis ontwikkelen? Om antwoord te krijgen op deze vragen gaan praktijk én actie-onderzoek in deze sessie hand in hand.

Voorzitter:
Marie-Antoinette Bäckes, zelfstandig (bestuurs-)adviseur, toezichthouder en coördinator, Radicale vernieuwing verpleeghuiszorg, lid, ZonMw-programmacommissie Langdurige Zorg en Ondersteuning 

9

Inspiratiesessie: Een levensfase rijker

Fit, gezond en met pensioen. Het is de realiteit voor een steeds grotere groep. Tijdens het Beter Oud congres in 2018 besprak Greet Prins het belang van de derde levensfase. De fase na pensionering waarin veel mensen nog gezond zijn en op allerlei manieren een bijdrage leveren aan de samenleving. Dit najaar verschijn het advies van de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving over deze levensfase. In deze workshop gaat raadslid Pieter Hilhorst met u aan de slag met de aanbevelingen van het advies. Wat kunt u er mee? Kunt u er aan bijdragen dat mensen in de derde levensfase hun leven naar eigen inzicht kunnen vormgeven, dat ze in verbinding kunnen blijven met anderen en dat ze er toe doen in onze samenleving? Wat zou u kunnen doen?

Voorzitter:
Pieter Hilhorst, raadslid, Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS)

10

Inspiratiesessie: Het wiel niét opnieuw uitvinden: afkijken bij andere sectoren!

De kans is groot dat de vraagstukken in de zorg waar wij ons vandaag de dag mee bezig houden in een andere sector al aangepakt zijn. We zouden veel meer kunnen ‘afkijken’ en slim gebruik maken van hoe ze dat in andere sectoren hebben gedaan. Tijdens deze inspiratiesessie kijk je over de grenzen van de zorg heen. Een aantal organisaties en bedrijven zijn aanwezig om te delen hoe zij over problemen in hun bedrijf/sector hebben nagedacht en welke oplossingen zij hiervoor hebben gevonden. Deze oplossingen ga je kopiëren, aanpassen en plakken op de aanpak van huidige vraagstukken in de ouderenzorg. We gebruiken daarvoor het Cross-sector-transfer canvas van http://www.crossindustryinnovation.com/. Kom langs, doe mee en kijk wat jij kunt leren van andere sectoren!

Sprekers:
Paula Gerring, adviseur Kennispleinen, Vilans
Janna Stout, adviseur team Kwaliteit, Vilans

11

Inspiratiesessie: Beweging op alle niveaus in Amsterdam rond ouderenzorg: inzoomen op de eerstelijnspraktijk

De grote toename van het aantal (zeer) kwetsbare thuiswonende ouderen vraagt om een vooruitziende aanpak van de huisartsenzorg. Er is al veel ontwikkeld op het gebied van eerstelijns ouderenzorg en het is nu vooral zaak om deze kennis in de praktijk te implementeren. Vanaf 2018 zetten de Amsterdamse huisartsenorganisaties (Alliantie van Huisartsen genoemd), ondersteunt door Elaa, zich daar gezamenlijk voor in. Met als ambitie dat over drie jaar vrijwel alle Amsterdamse huisartsenpraktijken werken volgens het programma Beter Oud in Amsterdam, gericht op het verbeteren van de integrale eerstelijns zorg voor kwetsbare ouderen. Onderdeel van het implementatieprogramma is de inzet van de praktijkondersteuner-ouderen, de POH-Ouderen. De komende drie jaar ondersteunt Zilveren Kruis de inzet van een POH-Ouderen in alle Amsterdamse huisartsenpraktijken.
Een praktijkverhaal met daarbij de vijf belangrijkste geleerde lessen van een huisarts voor eerstelijns professionals en vijf tips van een oudere voor ouderen hoe zij hun rol kunnen pakken. Vult u deze lessen tijdens de workshop samen met ons aan?

Sprekers:
Agnes Cornelis, ouderenvertegenwoordiger Nationale Raad van Ouderen, Amsterdam e.o.

Mathilde Dijk, senior adviseur ouderenzorg, Elaa, ROS Amsterdam en Almere 
Sabina Mak, senior adviseur ouderenzorg, Elaa, ROS Amsterdam en Almere 

15.30 uur

Sessieronde 2

Kennis komt tot leven en aan de slag in interactieve werksessies
U kiest in deze ronde wederom uit verschillende sessies (duur ca. 75 min)

A

Inspiratiesessie: Een nieuwe generatie dokters: wat drijft en motiveert hen?

Hoe veranderen millennials de zorg? De millennials van generatie Y (1980-2000) zijn kinderen van de babyboomgeneratie of generatie X en geboren in een digitale wereld. Hun levenshouding heeft een grote invloed op o.a. onderwijs, werk en media. Ze merken duidelijk de effecten van klimaatverandering en vergrijzing, maar ook van de economische crisis. Zij zoeken maatschappelijke relevantie en impact. Ze willen innoveren en verbeteren.

 • Wat zegt de wetenschap over de millennials: kenmerken, drijfveren en frustraties
 • Groepsinterview met medische millennials: waarom wil je dokter zijn?
 • Nieuwe relaties tussen medisch millennials en oudere patiënten

Voorzitter:
Robbert Huijsman, hoogleraar Management en Organisatie Ouderenzorg, Erasmus School of Health Policy & Management (ESHPM), Erasmus Universiteit

B

Inspiratiesessie: De toekomst van de ouderenzorg: Designing a Community of Care

In deze sessie onderzoeken we gezamenlijk de toekomst van de ouderenzorg. We gaan samen aan de slag met ontwerpmethoden uit de creatieve industrie, die ons gaan helpen handvatten te krijgen. Hoe betrekken we de ouderen van vandaag en morgen? Hoe benutten we hun talenten? En hoe komen we met elkaar tot een ‘community of care’? 

Social Designers Manon van Hoeckel en Nicky Liebregts ontwikkelden samen met Stichting Humanitas en de gemeente Rotterdam een aanpak om eenzaamheid onder ouderen te bestrijden door hen vanuit hun eigen talent actief in te zetten voor de maatschappij. De ‘Klusplus’ biedt een dienst waarin het talent en de motivatie van de ouderen worden omgezet naar op maat gemaakte ‘beroepen’. De sociaal ontwerpers maakten gebruik van co-design methodes, waarbij ouderen actief in het proces werden betrokken. In deze sessie gaan zij samen met u aan de slag met de Klusplus. Ervaar de kracht van co-creatief ontwerp in de ouderenzorg.

Voorzitters:
Gjilke Keuning, Kennis Connector, UCREATE centre of Future Health Design
Jetske van Oosten, programmaleider, Stimuleringsfonds creatieve industrie 

Sprekers:
Manon van Hoeckel, ontwerper en beeldend kunstenaar
Nicky Liebregts, experience designer

C


Inspiratiesessie:
 
Is het gras groener in Denemarken en Zweden?

De zorg voor ouderen wordt in Scandinavië anders georganiseerd en gefinancierd dan in Nederland. Zo voeren gemeenten de regie op de thuiszorg en verpleeghuiszorg en is het zorgpersoneel doorgaans in dienst bij de gemeente. Ook werken ze in Scandinavië nog nadrukkelijker dan wij aan zelfstandig wonen voor ouderen. In Denemarken zijn de verpleeghuizen zelfs zo goed als verdwenen. Hoe krijgen ze dat voor elkaar? In dezeinspiratiesessie gaan we in op de verschillen en overeenkomsten tussen Nederland, Denemarken en Zweden. Waar is het gras het groenst? De sessie is ingedeeld in vier inhoudelijke blokken: over verschillen in het systeem en de financiering van de ouderenzorg, over de visie op zorg en het vertrouwen dat de overheid krijgt en geeft, over wonen en over het concept ’reablement’: ouderen helpen om voor zichzelf te zorgen. We sluiten elk blok af met een debat in Lagerhuis-opstelling. De sessie is interessant voor zorgprofessionals, beleidsmakers en gemeenteambtenaren.

Voorzitters:
Henk NiesRaad van Bestuur, Vilans en hoogleraar organisatie en beleid, leerstoel Jo Visser Fonds, Vrije Universiteit van Amsterdam
Marieke van der Waaldirecteur, Leyden Academy on Vitality and Ageing

Sprekers:
Kirsten Tinneveld Madsen, oprichter, Stichting Maak de Burger Meester
Yvonne Witter, adviseur wonen, zorg en welzijn, Aedes vereniging van woningcorporaties

D

Inspiratiesessie: Hoe willen en kunnen ouderen zelf betrokken worden?

In deze sessie maak je kennis met wat al bekend is over hoe ouderen goed betrokken kunnen worden bij de ontwikkeling van initiatieven voor de nieuwe generatie ouderen(zorg). Praktijkvoorbeelden worden gepresenteerd en ouderen zelf komen aan het woord. Een specifiek aandachtspunt is het betrekken van ouderen die minder geletterd of minder hoog opgeleid zijn.

Voorzitters:
Carlijn van Aalst, Coördinator, Raad van Ouderen (BeterOud) en beleidsadviseur, KBO-PCOB
Ineke Jonker, programmaleider, FNO – Meer Veerkracht, Langer Thuis

E

Belevingssessie: Wat doet de toekomst met jou en jij met de toekomst?

Wil je met de toekomst aan de slag? Heel belangrijk, want de maatschappij verandert continu en de zorg verandert mee. In deze sessie kun je 8 maatschappelijke trends met impact op de zorg, zien en ervaren!
We hebben het dan over maatschappelijke trends in waarden en behoeften.  Welke zijn het? Waar komen ze vandaan? Maar vooral, waar zie je ze al in de zorg? Wat is hun impact, positief èn negatief? Acht tenten, acht organisaties, acht trends die tot leven komen. Na een inleiding op de trends kies je er eentje om jezelf in onder te dompelen. Om jezelf en je collega’s in de tent af te vragen: wat doet deze mogelijke toekomst met jouw werk? Wat ga jij doen met die toekomst?

Voorzitter:
Mirella Minkman, bijzonder hoogleraar organisatie en bestuur van langdurende integrale zorg, Universiteit van Tilburg/TIAS en directeur innovatie & onderzoek, Vilans 

Spreker:
Frans van Zoest, expert innovatie en onderzoek, Vilans

F

Inspiratiesessie: Woonplezier en technologie: hoe maken we een slimme, empathische woning?

Langer zelfstandig wonen is niet alleen het devies van de overheid, maar ook van de meeste ouderen zelf. Slimme technologie biedt de grootste belofte om bij te dragen aan de opgave om ouderen zo lang mogelijk onafhankelijk, gezond en met een hoge mate van welzijn thuis te laten wonen. Zo kan de slimme woning zelf met de juiste architectuur en geïntegreerde domotica en robotica de bewoner stimuleren en ondersteunen in het ouder worden op fysiek, sociaal en emotioneel vlak. Maar hoe kan die slimme technologie die bijdrage het beste leveren, toegepast op de individuele wensen en verlangens en met aanpassingsvermogen? Na enkele korte presentaties gaan we in kleine groepen aan de slag met de vereisten voor architectuur, domotica en robotica in relatie tot woonplezier.

Voorzitters:
Lex van Delden, senior onderzoeker, Leyden Academy on Vitality and Ageing
Coosje Hammink, docent-onderzoeker, lectoraat Architecture in Health, Hogeschool van Arnhem en Nijmegen

G

Inspiratiesessie: Samenwerken in de wijk; hoe zorg je dat het er echt van komt?

Goede samenwerking en heldere coördinatie zijn belangrijke sleutels voor succesvolle integrale zorg en ondersteuning voor kwetsbare ouderen die thuis wonen. Vooral de samenwerking tussen professionals op het grensvlak van het medisch en het sociaal domein – zoals praktijkondersteuners van de huisarts, wijkverpleegkundigen, sociale en Wmo-professionals – kan en moet op veel plekken beter. Maar hoe pak je dat aan?

 In deze sessie worden de succesfactoren voor interprofessionele samenwerking gepresenteerd, mede op basis van het Europees onderzoeksproject SUSTAIN. Ook maakt u kennis met de Analysetool Wijkgericht integraal werken – ontwikkeld door Erasmus Universiteit/Movisie/BeterOud – die professionals en teams inzicht biedt in hoe het gaat met integraal werken in hun wijk en tips biedt voor verbetering. Een professional die met de tool werkte, vertelt over haar ervaringen. Tot slot bespreken wij in te vullen randvoorwaarden voor succesvolle samenwerking en coördinatie.

Voorzitter:
Hilde van Xanten, senior adviseur Thuis in de wijk en Integraal werken, Movisie

Sprekers:
* Nick Zonneveld, senior onderzoeker-adviseur, Vilans
* Els Hofman, senior adviseur, Movisie 
* Sociaal werker, die met de analysetool werkte
* Oudere, vanuit netwerk BeterOud.

H

Inspiratiesessie: Zingeving, kunst en cultuur: het ontwikkelperspectief

Deze sessie staat in het teken van het thema zingeving. Een thema dat steeds meer gaat spelen in de zorg. In deze sessie gaan we verder in op het begrip zingeving en de behoeften van ouderen in relatie tot dit onderwerp en de vraag welke vraagstukken er zijn rondom onderzoek en zingeving. Daarnaast komt de verbinding met kunst en cultuur aan de orde. In een paneldiscussie met vertegenwoordiging vanuit de praktijk, onderzoek, beleid én ouderen diepen we het thema zingeving in de zorg verder uit. Daarnaast kijken we vooruit naar verdere ontwikkelperspectieven rondom zingeving.

Voorzitter:
Martine Busch, mede-oprichter en directeur, Van Praag Instituut

I

Inspiratiesessie: Gelukkig oud worden in een veranderende samenleving: Een pleidooi voor creativiteit

Gelukkig oud worden wil iedereen wel, maar hoe doe je dat? Vroeger leek een pensioen, zorg en een woning voldoende te zijn, maar de tijden veranderen. De samenleving vernieuwt zich in een rap tempo en wordt complexer.

Crétien van Campen ziet in zijn essay Gelukkig oud worden in een veranderende samenleving drie uitdagingen voor de verouderende samenleving: zingeving, eenzaamheid en kwetsbaarheid. Hij stelt dat naast fysieke en mentale gezondheid ook zingeving, meedoen en genieten van het leven van belang zijn om gelukkig oud te worden. Naast de huidige focus op gezondheid pleit Van Campen daarom voor aandacht voor de ontwikkeling van creatieve (levens)vaardigheden bij ouderen vanaf de AOW-gerechtigde leeftijd.

In deze sessie gaat u meedoen aan een kunstvoorstelling met en door ouderen. Ook zal het eerste exemplaar van het essay van Van Campen overhandigd worden en zal hij zijn pleidooi dat ouderen meer creativiteit nodig hebben bespreken met de zaal. U gaat in werkvormen aan de slag met het vertalen van de aanbevelingen naar de praktijk.

Voorzitter:
Crétien van Campen, wetenschappelijk strateeg kwaliteit van leven, Sociaal en Cultureel Planbureau

16.45 uur

Informele borrel

Blijf op de hoogte

Schrijf je in voor de nieuwsbrief en ontvang als eerste alle nieuwe informatie.

Welkom, fijn dat je ons volgt!