Selecteer een pagina

Programma

Samen werken aan een nieuwe generatie langer thuis. Hoe doen we dat? Op woensdag 25 november delen professionals uit het hele land hun ervaringen en leerpunten rond dit urgente vraagstuk in het NBC te Nieuwegein. Wij nodigen u van harte uit om hierbij aanwezig te zijn en ook de ervaringen uit úw praktijk te delen.

Sinds de start in 2018 initieert en versnelt het programma Langer Thuis lokale, regionale en landelijke initiatieven op het gebied van ondersteuning en zorg thuis, mantelzorgers & vrijwilligers en wonen. Zodat ouderen in hun eigen vertrouwde omgeving zelfstandig oud kunnen worden met een goede kwaliteit van leven. Op 25 november maken we samen de tussenbalans op: wat is er gerealiseerd? Wat hebben we geleerd? Waar liggen kansen? Wat inspireert?

Het wordt een conferentie om te leren, te delen en te verbinden. 

• Centraal staan vraagstukken rond thuis wonen in de diverse levensfasen van het ouder worden: van het stimuleren van vitaliteit tot het realiseren van complexe zorg thuis, van de rol van de specialist ouderenzorg tot financieringsvormen voor vernieuwende woonvormen. Ook het vakmanschap van samenwerken in netwerken komt aan bod.

• Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Hugo de Jonge deelt zijn visie op de zorg voor zelfstandig wonende ouderen en samenwerking in de wijk en de regio.

• Naast een inhoudelijk programma is er een ‘ontmoetingspark’ met diverse activiteiten, waar u gegarandeerd met nieuwe contacten weer weggaat. 

• U wordt geinspireerd door landelijke experts en volgt interactieve sessies over onderwerpen als:

 • Woontussenvormen – de gemeenschappelijke ruimte
 • Vitale woongemeenschappen/Sociale
  cohesie
 • eHealth thuis
 • Leefplezier/persoonsgerichte zorg
 • Samenwerken in het sociaal domein / Welzijn op recept
 • Wat  willen ouderen zelf
 • Zingeving
 • Migranten ouderen/brede diversiteit
 • Bewonersinitiatieven in zorg en welzijn
 • Sociale basis: aan de slag met typologieën
  van ouderen
 • Advanced care planning

25 november 2020

NBC te Nieuwegein