Programma 2020

De conferentie verbindt inzichten uit praktijk, wetenschap en beleid rond ouderen(zorg) met elkaar. Verdiep u kennis, laat u inspireren en wissel ervaringen uit met collega’s uit uiteenlopende vakgebieden en ervaringsdeskundigen.

Momenteel zijn we druk bezig met de samenstelling van de online en offline programmering (deze vertonen grote overeenkomsten).
De indeling van de plenaire sessies is al wel bekend; deze vindt u hieronder. Ook kunt u zich al wel inhoudelijk oriënteren op de deelsessies. Deze zijn gesorteerd per thema.

Woensdag 25 november 2020 (fysiek programma NBC Nieuwegein)

}

8:30 – 9:30

Ontvangst deelnemers

Ontvangst met koffie en thee

}

09:30 – 09:45

Opening conferentie

Dagvoorzitter Robbert Huijsman, hoogleraar Management en Organisatie Ouderenzorg, Erasmus School of Health Policy & Management (ESHPM), Erasmus Universiteit.

}

9:45 - 10:00

Keynote Speech

Hugo de Jonge, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en viceminister-president

}

10:00 – 11:00

Sessieronde 1

Planning volgt.
U kunt een keuze maken uit een reeks van sessies over ouderenparticipatie, mantelzorg en informele zorg, wonen en leefomgeving, sociaal/inclusieve wijk, zorg en ondersteuning thuis en in de wijk, technologie en innovatie, dementie, professie en samenwerken. Het complete overzicht vindt u onderaan het programma op deze pagina. Enkele weken voorafgaand aan de conferentie kunt u uw keuze kenbaar maken middels het inschrijfformulier dat u ontvangt als u zich ingeschreven heeft.

}

11:00 - 11:30

Koffiepauze

 

}

11:30 - 11:45

Keynote speech

Erik Scherder, hoogleraar neuropsychologie, Vrije Universiteit van Amsterdam

}

11:45 – 12:45

Sessieronde 2

Planning volgt.
U kunt een keuze maken uit een reeks van sessies over ouderenparticipatie, mantelzorg en informele zorg, wonen en leefomgeving, sociaal/inclusieve wijk, zorg en ondersteuning thuis en in de wijk, technologie en innovatie, dementie, professie en samenwerken. Het complete overzicht vindt u onderaan het programma op deze pagina. Enkele weken voorafgaand aan de conferentie kunt u uw keuze kenbaar maken middels het inschrijfformulier dat u ontvangt als u zich ingeschreven heeft.

}

12:45 - 14:00

Lunchpauze

In verschillende ruimtes en sessiewissel

}

14:00 - 14:15

Parade van pitches

Inspirerende korte pitches van (sociale) innovaties waarbij de oudere centraal staat. 

}

14:15 – 15:15

Sessieronde 3

Planning volgt.
U kunt een keuze maken uit een reeks van sessies over ouderenparticipatie, mantelzorg en informele zorg, wonen en leefomgeving, sociaal/inclusieve wijk, zorg en ondersteuning thuis en in de wijk, technologie en innovatie, dementie, professie en samenwerken. Het complete overzicht vindt u onderaan het programma op deze pagina. Enkele weken voorafgaand aan de conferentie kunt u uw keuze kenbaar maken middels het inschrijfformulier dat u ontvangt als u zich ingeschreven heeft.

}

15:15 - 15:45

Koffiepauze

In verschillende ruimtes en sessiewissel

}

15:45 - 16:00

Keynote speech

 

}

16:00 – 17:00

Sessieronde 4

Planning volgt.
U kunt een keuze maken uit een reeks van sessies over ouderenparticipatie, mantelzorg en informele zorg, wonen en leefomgeving, sociaal/inclusieve wijk, zorg en ondersteuning thuis en in de wijk, technologie en innovatie, dementie, professie en samenwerken. Het complete overzicht vindt u onderaan het programma op deze pagina. Enkele weken voorafgaand aan de conferentie kunt u uw keuze kenbaar maken middels het inschrijfformulier dat u ontvangt als u zich ingeschreven heeft.

}

17:00

Informele netwerkborrel

 

Deelsessies:
In totaal kunt u aan vier deelsessies deelnemen. De exacte programmering volgt zo spoedig mogelijk.
Hieronder kunt u zich alvast inhoudelijk oriënteren op de sessies. Deze zijn gerangschikt per thema.
Deze sessies worden aangevuld, dus neemt u zeker nog eens een kijkje.

Deelsessies thema ‘Leefwereld’

Hoe geven we ouderen echt een stem?

Hoe zorgen we dat ouderen een volwaardige stem krijgen in beleid, onderzoek en zorg? Veel beleidsmakers en onderzoekers willen ouderen graag betrekken, maar komen in de praktijk niet veel verder dan een interview of een gesprek met een panel. Terwijl echte participatie betekent dat je de doelgroep van begin tot eind betrekt en daarbij bereid bent je eigen plannen en aannames los te laten, en zo de stem van ouderen echt serieus te nemen. In deze sessie kijken we wat de wetenschap ons leert over participatie, van goede intenties naar geslaagde voorbeelden. En we kijken naar de praktijk, o.a. door in gesprek te gaan met de Raad van Ouderen en met senioren die als ervaringsdeskundige bij beleid of onderzoek zijn betrokken.

Voorzitter:
Tineke Abma, directeur Leyden Academy en Hoogleraar Participatie & Diversiteit, Amsterdam UMC

Sprekers:
Marilyn Haimé, lid Raad van Ouderen
Senioren die als ervaringsdeskundige bij beleid of onderzoek zijn betrokken

 

 

 

Leefplezierplan op locatie: van theorie naar praktijk

In deze interactieve sessie delen we de ervaringen met de invoering van het Leefplezierplan op twee locaties van verpleeghuizen: locatie Den Es van Stichting Azora en Vita van Zorggroep Elde Maasduinen.
Centraal staat de vraag hoe je als organisatie de omslag kunt maken naar een manier van werken waarin structureel, op een narratieve manier, aandacht is voor de zorg en ondersteuning van bewoners en er ook op deze manier verantwoording over wordt afgelegd. Van tellen naar vertellen!
Onze aanpak rondom trainingen, werkprocessen, het elektronisch cliëntendossier en borging komt aan bod. We bespreken ook wat de gevolgen zijn van een benadering die uitgaat van leefplezier voor de in- en externe verantwoording van kwaliteit. Het publiek wordt actief betrokken om zo van elkaar te leren.

Voorzitter:
Josanne Huijg, senior onderzoeker Leyden Academy

Sprekers:
Jan Ravensbergen, projectleider Leefplezierplan op locatie

 

 

 

Bewust voorbereiden op ouder worden, in gesprek met ouderen én lokale organisaties

Via de techniek van de dialoog kunnen ouderen en professionals elkaar echt ontmoeten, elkaar inspireren (bewustwording) en van elkaar leren (weten wat er mogelijk is) rondom het thema: voorbereiden op ouder worden.
In een proef-opstelling kan je deze vorm van dialoog ook zelf ervaren: ga met ouderen in gesprek en ervaar hoe deze gespreksvorm vorm geeft aan: eigen regie, gelijkwaardigheid, oprechte nieuwsgierigheid.
In deze sessie delen we de ervaringen van de dialooggesprekken die gevoerd zijn in Amersfoort en Woerden. Ouderen en professionals ontmoetten elkaar om vanuit wensen en ervaringen van ouderen. Wat kunnen ouderen daarvoor zelf betekenen en wat kunnen professionele organisaties daaraan bijdragen?

Voorzitter:
Carlijn van Aalst, beleidsadviseur KBO-PCOB

Sprekers:
Margina van Ommeren, co-founder Zo Zorg Ik
Joost Bos, lid Raad van Ouderen

 

 

 

Voorbereiden op het levenseinde

We gaan allemaal dood. Toch staan we daar niet graag bij stil. De voorbereiding op het einde van het leven is iets wat iedereen aangaat en naarmate de leeftijd vordert en chronische of levensbedreigende ziekten zich aandienen, komt dit onderwerp meer in beeld.

Wat doet er toe bij het voorbereiden op het levenseinde? Hoe help je elkaar om je  hierop zo goed mogelijk voor te bereiden? In deze sessie spreken we met elkaar over de kennis die we hier al over hebben, de praktijk en de ervaringen van ouderen en hun omgeving.

Voorzitter:
Elisabeth van Oostrum, lid Raad van Ouderen

 

 

 

Zie de mens: Positieve Gezondheid in de zorg voor mensen met dementie

 

Wat is belangrijk voor de mens met dementie? Hoe kom je er samen achter welke behoeftes er leven? En hoe kan de sociale omgeving helpen om deze te realiseren? Positieve Gezondheid is een gedachtegoed waarbij de mens centraal staat en niet de ziekte of aandoening. In deze interactieve workshop worden de eerste resultaten gedeeld van een Vilans project over hoe Positieve Gezondheid de zorg voor mensen met dementie kan verrijken. Samen met de deelnemers onderzoeken we wat helpt om dit inspirerende gedachtegoed in de praktijk te brengen bij deze bijzondere doelgroep.

Voorzitter: 
Femke de Wit, senior adviseur, Vilans

Sprekers:
Hanneke Noordam, senior onderzoeker, Vilans
Janna Stout, adviseur, Vilans

 

 

 

Deelsessies thema ‘Mantelzorg en informele zorg’

Logeer- en respijtzorg

Even op adem kunnen komen, is belangrijk om het zorgen voor een naaste vol te houden. Respijtzorg biedt daarvoor de mogelijkheid. Een specifieke vorm van respijtzorg is logeerzorg. De huidige wijze van toegang, organisatie en financiering ervan leidt in de praktijk tot onduidelijkheid. Binnen pilots gingen in 2019 tien gemeenten aan de slag om samen met partners in de gemeente logeerzorg te verbeteren.

De pilots hebben een jaar lang intensief gewerkt aan het toeleiden, opzetten of intensiveren van logeerzorg. U krijgt van hen inzicht in de operationele vraagstukken en oplossingen. Een selectie van de pilots zal u meenemen in de praktijkbevindingen. Daarnaast heeft het onderzoek van Movisie inzichten opgeleverd over samenwerking en de werking binnen het stelsel. De workshop biedt inzichten voor medewerkers op operationeel, beleidsmatig én bestuurlijk niveau van zowel zorgaanbieders, gemeenten, zorgverzekeraars, etc.

Voorzitter:
Joost de Haan, adviseur informele zorg, Movisie

 

 

 

Op de Brabantse wal samen de puzzel leggen voor gelukkige mantelzorgers

Hoe kunnen mantelzorgers van ouderen beter ondersteund worden? In elf ‘lerende praktijken’ werken zorg, welzijn en gemeente aan een betere samenwerking op dit thema. De Brabantse Wal is één van deze lerende praktijken waar volop wordt geëxperimenteerd en samengewerkt voor gelukkige mantelzorgers. Dit gebeurt vanuit het 3-jarig programma In voor Mantelzorg-thuis van Movisie en Vilans. De ‘Waarderend onderzoeken’-aanpak loopt als rode draad door alle lerende praktijken. Laat je in deze workshop inspireren hoe je lokaal handen en voeten kunt geven en de samenwerking rondom mantelzorgers kunt verbeteren. Oók in tijden van corona!

Voorzitter:
Yvonne de Jong, senior adviseur, Vilans

Sprekers:
Joost de Haan, adviseur, Movisie
Katja Kley
, mantelzorgconsulent en projectleider, Mantelzorg Brabantse Wal

 

 

 

Stagebureaus voor informele zorg: 2 vliegen in 1 klap.

Met een Stagebureau Informele Zorg bied je betekenisvolle stages voor studenten in de informele zorg. Eigenlijk sla je twee vliegen in één klap. Enerzijds bieden de studenten een vorm van informele zorg en kan het aantal koppelingen met hulpvragers worden vergroot. Anderzijds wordt een leerplek geboden aan toekomstig professionals, waardoor de student ervaring opdoet met informele zorg en met het werken bij mensen in de thuissituatie.

Van oktober 2019 tot en met juli 2020 volgde MantelzorgNL drie pilotlocaties: Markant uit Amsterdam, Contour de Twern uit Tilburg en ZwolleDoet! uit Zwolle. We spraken met studenten, ouderen, mantelzorgers, begeleiders, docenten van onderwijsinstellingen, managers van de pilotlocaties en andere organisaties uit het land. Bij hen haalde we ervaringen op over het inzetten en begeleiden van studenten in de informele zorg. Op basis van deze ervaringen is het Handboek Stagebureau Informele Zorg geschreven, wat praktisch handvatten biedt om stages informele zorg op te zetten.

Nieuwsgierig naar de verschillende ervaringen en het Handboek? Kom dan naar onze workshop!

Tijdens de workshop staan we stil bij:
– De meerwaarde van de stages informele zorg in het kader van Langer Thuis;
– Brengen we in beeld wat leuk en leerzaam is, maar ook welke moeilijkheden worden ervaren door   student en begeleiders;   
– Het Handboek, dat ook andere welzijnsorganisatie concrete handvatten biedt om stages informele zorg op te zetten en hoe MantelzorgNL daarin kan ondersteunen.

Sprekers:
Evelien van Esch, adviseur, MantelzorgNL
Wilco Kruijswijk, senior adviseur, MantelzorgNL

 

 

 

Deelsessies thema ‘Wonen en leefomgeving’

Faciliteren particuliere initiatieven: hoe krijg je ze van de grond

Het was eigenlijk niet de bedoeling er zelf te gaan wonen. Kitty Hesen van KilimanjaroWonen, een organisatie die kleinschalige woonprojecten begeleidt waarvan de toekomstige bewoners zelf ontwikkelaars zijn, hielp een groep mensen met het realiseren van een woongemeenschap in Den Bosch. Maar al snel dacht ze: “Hier wil ik zélf wonen!”. Ze heeft de begeleiding overgedragen en inmiddels woont ze er met veel plezier samen met 18 andere 45-plussers in Woongemeenschap De Oosterburen. In de workshop kijkt ze als bewoner van deze woongemeenschap én als professional met jarenlange ervaring terug op de totstandkoming van dit woonproject. Platform 31 bracht de lessen van tien initiatiefnemers in kaart voor de publicatie ‘Woonvarianten voor senioren: hoe krijg je ze van de grond?‘. Ook deze komen naar voren in deze deelsessie. Daarnaast deelt Frank van de Voort de ervaringen uit de Stimuleringsregeling wonen en zorg van het Rijk. Eén knelpunt komt daar sterk in naar voren: de locatie en de bijbehorende vergunningen en overeenkomsten, die allemaal nodig zijn om een hypotheek te kunnen krijgen’.

Sprekers:
Kitty Hesen, adviseur, woongemeenschap ‘De Oosterburen’ en KilimanjaroWonen
Frank van der Voort, senior adviseur Stimuleringregeling Wonen en Zorg bij Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl)
Barbara van Straaten, projectleider & onderzoeker maatschappelijke vraagstukken, Platform31

 

 

 

De inclusieve wijk

Hoe maakt u uw wijk geschikt en inclusief voor het langer thuis wonen van alle inwoners, dus ook kwetsbare groepen? Hoe breng je samenhang aan in voorzieningen in de wijk, zodat ouderen in hun eigen wijk oud kunnen worden? Tweeëntwintig gebiedscoalities, van Heusden tot Rotterdam maakten een ontwikkeltocht naar de bouwstenen voor goed wonen, een ondersteunende sociale en fysieke leefomgeving en nabijheid van voorzieningen. De basisgedachte is een zorgzame wijk, waar samenwerking en afstemming nodig is van professionele partijen. Deze tocht leverde voorbeelden en aanpakken op om tot de gewenste ‘uitrusting’ van deze wijk te komen, zet partijen aan tot investeren en leverde tools en instrumenten voor borging.

Annette Duivenvoorden gaat in op de ontwikkeling van de bouwstenen. Guido de Ruiter is betrokken (geweest) bij tal van gebiedsgerichte aanpakken zoals in Heusden of Rotterdam. In Rotterdam, is de ontwikkeling van de ouderenhub gaande.

Sprekers:
Annette Duivenvoorden, projectleider, Platform31
Guido de Ruiter, adviseur en procesmanager Wonen-Welzijn-Zorg

 

 

 

Werk in uitvoering in Delft: van woonbehoefte onderzoek naar uitvoeringsprogramma

Hoe krijg je als gemeente, woningcorporaties en zorgpartijen zicht op de lokale woon- en zorg behoefte? En hoe maak je de vertaalslag naar de realisatie, zodat de groeiende groep ouderen gefaciliteerd kan worden in hun toekomstige woon- en zorgbehoeften? Op basis van praktijkervaringen uit het hele land maakte Platform31 een handreiking met goede voorbeelden van woonzorgonderzoek en de vertaling daarvan in concrete werkafspraken. Een aanpak die eruit springt is die van Delft: ‘na het gezamenlijk gefinancierde onderzoek is een programmamanager aangesteld namens betrokken partijen om projecten concreet in uitvoering te krijgen’. Hoe komen partijen echt in de actiestand, welke randvoorwaarden geef je mee in een gebiedsontwikkeling voor het wonen en zorg en hoe organiseer je inbreng van ouderen?

In deze workshop komen de vier stappen uit de handreiking aan bod en wordt ingezoomd op de Delftse praktijk. Ook gaan wij met u in gesprek over het concreet werken aan een Langer thuis.

Sprekers:
Myrthe Sietsma, adviseur wonen, Gemeente Delft
Arjan Primus, programmamanager Langer en Weer Thuis, Gemeente Delft
Karin Schrederhof, wethouder wonen/wmo/sport, Gemeente Delft
Annette Duivenvoorden, projectleider, Platform31

 

 

 

Woonvariaties voor senioren: hoe kom je tot een businesscase voor de gemeenschappelijke ruimte?

Een oud verzorgingshuis nieuw leven inblazen: de zorg eruit en de buurt erin. Corporatie Habion is druk bezig met de renovatie van de Liv inn Hilversum, de nieuwe naam van woonzorgcomplex De Boomberg. In het gebouw is 300m2 aan gemeenschappelijke ruimte voor een café, theater, leefkeuken, binnentuin en moestuin en werkatelier. En alles heeft óók een buurtfunctie. In het appartementencomplex gaan 150 mensen wonen; alleenstaanden, echtparen, vitaal en hulpbehoevend, jong en oud. Zij huren gewoon een woning: één-, twee- of driekamerappartementen. Daar kun je als dat nodig is ook zorg krijgen, achter je eigen voordeur. De kracht van de aanpak zit in het samen met ouderen bepalen wat er moet gebeuren. En het is gelukt de gemeenschappelijke ruimte financieel haalbaar te maken. Transformatiemanager Willeke Janssen van Habion vertelt in de deelsessie over dit project. Het is één van de projecten die dienen als inspiratie voor drie voorbeeld businesscases voor toekomstige initiatiefnemers. Die in gaan op vragen als: hoe financier ik de exploitatie van een ontmoetingsruimte, met bijvoorbeeld een buurt- en zorgfunctie. Jasper Klapwijk neemt u mee in de dilemma’s en oplossingen.

Sprekers:
Willeke Janssen, conceptontwikkelaar, Habion
Barbara van Straaten, projectleider & onderzoeker maatschappelijke vraagstukken, Platform31

 

 

 

Deelsessies thema ‘Sociaal inclusieve wijk en meedoen’

Welke privaat-publiek samenspel heeft de aanpak Een tegen Eenzaamheid nodig?

Ook u kunt er vandaag voor kiezen om in actie te komen tegen eenzaamheid. Als senior, bestuurder, ondernemer, initiatiefnemer, manager, burger, uitvoerder, vrijwilliger, ervaringsdeskundige kunt u een wereld van verschil maken.
In de workshop onderzoeken we hoe u vanuit uw rol kan bijdragen aan lokale aanpakken tegen eenzaamheid in samenspel met de partners en ondernemers in de gemeente. Na het volgen van deze workshop heeft u een aantal ingrediënten om in uw stad aan de slag te gaan tegen eenzaamheid.
Moderator: Anke van Beckhoven
Spreker/expert: Jaap de Graaf

Voorzitter:
Anke van Beckhoven, adviseur en partner Eén tegen eenzaamheid, Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Spreker:
Jaap de Graaf, expert in publiek-private samenwerkingsverbanden

 

 

 

Sociale basis voor ouderen – lessen uit de praktijk

Prettig ouder worden in de (eigen) wijk vraagt om een sterke sociale basis. Maar wat daarin nodig is, is net zo divers als ouderen zelf. Van actieve vrijwilliger tot zorgwekkende zorgmijder: in de behoeften van ouderen zitten grote verschillen. Hoe verbind je ouderen en organisaties in een wijk dan, zodat een sterke sociale basis ontstaat? Hier bestaat geen generieke landelijke oplossing, het vraagt om lokale leerprocessen. Het onderzoek van sociale professional Jenny Zwijnenburg biedt bruikbare inzichten die kunnen helpen bij dat lokale leerproces. In de sessie deelt ze deze inzichten, en staat daarbij ook stil bij de samenwerking tussen bv. huisarts, wijkverpleegkundige en sociaal werker. Ze put uit voorbeelden uit de werkpraktijk in Tilburg. Het concept positieve gezondheid komt aan bod als instrument om over de domeinen heen met elkaar in gesprek te gaan. In de deelsessie gaat het ook om samen leren, door gesprek en interactie tussen de deelnemers.

Voorzitter:
Jenny Zwijnenburg, sociaal werker, projectleider, (actie)onderzoeker

 

 

 

Zin in het leven

Ouderen en hun perspectief vormen het hart van het programma Samen Ouder Worden: een verkenningstocht die leidde tot inspirerende voorbeelden door het hele land. In het programma ‘Samen ouder worden’ ligt het vertrekpunt bij het ophalen van verhalen bij ouderen. En door ze te delen ontstaan er nieuwe verbindingen, ontdekken ouderen talenten bij zichzelf, onderzoeken ze nieuwe mogelijkheden en worden ze zichzelf en hun omgeving (meer) bewust. 

Iedereen wil betekenis geven aan zijn/haar leven en dat ziet er voor iedereen net anders uit. En om erachter te komen hoe het zit is het nodig om met ouderen in gesprek te gaan. En de vraag te stellen: wil je meedoen?

In de deelsessie geven betrokkenen en ouderen uit verschillende steden een inkijkje in de werkwijze en de opbrengsten. Over het met elkaar delen van levensverhalen, over communitybuilding en naar elkaar omzien.

Voorzitters:
Joost van Alkemade, Nederlandse Organisatie voor vrijwilligersorganisaties NOV
Petra van Loon, Nederlandse Organisatie voor vrijwilligersorganisaties NOV

Inspiratieshow met praktijkvoorbeelden

Informatie over deze sessie volgt.

 

 

 

Veilig onderweg, blijven meedoen!

Over wat veilige mobiliteit, ouderenzorg en -welzijn voor elkaar kunnen betekenen! Een inspirerende workshop over keuzes en perspectief. Tot op hoge leeftijd lijkt het de norm om vast te houden aan je favoriete vervoersmiddel. Ook als het beter is van niet. Wat zijn beslissende kantelmomenten, hoe zijn ze te herkennen en wat kan ouderen helpen langer veilig mobiel te blijven? Met informatie, maar ook ruimte voor interactie.

BeterOud vertelt over de Werkplaats ‘Veilige mobiliteit ouderen’ waarin samen met ouderen, professionals en vrijwilligers uit zorg, welzijn en gezondheid belangrijke momenten en bijbehorende behoeften rond veilige mobiliteit in kaart worden gebracht.

We laten een filmpje zien van het Meer Veerkracht, Langer Thuis project Dag! En Doen!, waar vervoer een rol speelt.

Society Impact vertelt over inspirerende vervoer initiatieven uit het hele land. We gaan in gesprek met de maker van het Handboek Mobiel in de Buurt. Wat kunnen we lezen in het handboek, welke handvatten bevat het? Veilig Verkeer Nederland neemt ons mee in nieuwe ontwikkelingen samen met Ergotherapie Nederland voor veilig gebruik van de scootmobiel. En het CBR vertelt over verbeteringen in communicatie en informatie op het gebied van medische rijgeschiktheid.

Sprekers:
Lisa Delmée, adviseur kennismanagement, BeterOud
Jolieke de Groot, senior productmanager medische rijgeschiktheid, CBR
Imre Vellenga, social dealmaker, Society Impact
Ingrid Wetser, projectleider senioren, Veilig Verkeer Nederland

 

 

 

Deelsessies thema ‘Zorg & ondersteuning thuis en in de wijk’

Uitrol van de werkwijze van de praktijk ouderengeneeskunde Bertholet (MESO-zorg)

Na 9 jaar pionieren en mooie resultaten te hebben behaald, wordt de werkwijze van de POGB dit jaar worden uitgerold in 3 pilots. Een geweldige kans om ook op andere plekken te laten zien dat onze multidisciplinaire eerstelijns ouderenzorg met een SO (MESO-zorg) werkt. Graag delen wij met jullie onze aanpak, de verwachtingen en de resultaten.

Voor wie is de workshop interessant:
Huisartsen, specialist ouderengeneeskunde, verpleegkundig specialisten, verpleegkundigen, praktijkondersteuners, gemeenten, bestuur en management

Voorzitter:
Ester Bertholet, praktijkhouder en specialist ouderengeneeskunde, Praktijk Ouderen Geneeskunde Bertholet

Sprekers:
Petra Nas, specialist ouderengeneeskunde, Praktijk Ouderen Geneeskunde Bertholet

 

 

 

Deelsessies thema ‘eHealth, technologie en innovatie’

Chronic Health - happily ever after?

Het afgelopen jaar heeft ons meer dan ooit doen beseffen dat we gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor onze gezondheid, voor die van onszelf én die van anderen.
In deze sessie staan we stil bij de zorg als lokaal netwerk. We zien dat zorgaanbieders in toenemende mate de samenwerking opzoeken met andere partijen. Tijdens deze sessie laten ontwerpers Ester van de Wiel en Michou Nanon de Bruijn zien hoe zij in het woonzorgcentrum de Kastanjehof van Cordaan een renovatieopgave samen met de buurt aanpakten.
Benieuwd welke ontwerpstrategieën zij inzetten om netwerken van informele zorg in wijken te laten groeien?
Het project zal tijdens de Dutch Design Week in oktober 2020 deel uitmaken van de online designexpositie Chronic Health – happily ever after? en op 25 november gepresenteerd en ervaren kunnen worden.

sprekers:
Ester van de Wiel, Studio Ester van de Wiel
Michou Nanon de Bruijn, Studio Makkink&Bey
Jetske van Oosten, Stimuleringsfonds Creatieve Industrie, tevens curator Chronic Health – happily ever after?
Gjilke Keuning, U CREATE Centre of Expertise Future Health Design, tevens curator Chronic Health – happily ever after?

 

 

 

De mens centraal in de toepassing van nieuwe technologieën

 

 De 21ste eeuw is een tijdperk waarin de technologische mogelijkheden ongekend zijn. Ouderen blijven steeds langer thuis wonen, en het aanbod van technologieën die daarin kan ondersteunen is breed. Door de inzet van nieuwe technologie wint de zorgverlening veelal aan efficiëntie, en dat is hard nodig. Maar kunnen die nieuwe ontwikkelingen ook bijdragen aan de kwaliteit van de persoonlijke beleving?

Sprekers:
Rik Wisselink, programmamanager Active & Assisted Living (AAL), ZonMw
Jetske van Oosten, programmaleider Stimuleringsfonds Creatieve Industrie

 

 

 

Deelsessies thema ‘Dementie’

Workshop Samen dementievriendelijk

Kent u de tv campagnes van Samen dementievriendelijk al? Ze werden genomineerd voor de Gouden Loeki Award.

Het is een van de acties om Nederland dementievriendelijk maken. Want mensen met dementie wonen gemiddeld zo’n 6 jaar thuis en in een dementievriendelijkere omgeving kunnen zij langer zelfstandig blijven meedoen in de samenleving. Het programma Samen Dementievriendelijk geeft ook trainingen aan bedrijven en individuen en begeleidt gemeenten om dementievriendelijke gemeente worden. Er is veel bereikt maar ook nog veel te doen.

Deel een van deze deelsessie gaat in op de ervaringen in het programma en mooie praktijkvoorbeelden. Deel 2 is een training dementievriendelijkheid van ruim een uur, waarin u leert hoe u goed kunt omgaan met mensen met dementie die u tegenkomt. De totale deelsessie beslaat een dubbel blok in het programma.

Voorzitter:
Katherine Ruitinga, projectleider Samen dementievriendelijk

Sprekers:
Saskia de Jonge, coördinator Trainingen Samen dementievriendelijk
Afgevaardigde van een Gemeente, nader bekend te maken
Trainer Samen dementievriendelijk, nader bekend te maken

 

 

 

Zorgstandaard Dementie: wat kan ik ermee?

Met in achtneming van het doel en de centrale vragen van de conferentie en de ontwerpcriteria, hierbij een eerste opzet voor de sessie over de Zorgstandaard Dementie.

  • De herziene ZSD (definitie, doel, werkwijze, resultaat, overzicht afgeleide producten)
  • Publieksversie ZSD
  • Versie voor professionals (met de kennisdossiers)
  • Lessons learned proefimplementatie
  • Uitwisseling a.d.h.v. stellingen: ZSD als inspiratie­bron voor verbindende zorg en ondersteuning voor mensen met dementie en naasten

Voorzitter:
Robbert Huijsmanhoogleraar Management en Organisatie Ouderenzorg, Erasmus School of Health Policy & Management (ESHPM), Erasmus Universiteit

Sprekers:
Rinske Boomstra, projectleider herziening & implementatie ZSD, Vilans
Julie Meerveld, manager Belangenbehartiging en Regionale Hulp, Alzheimer Nederland
Monique Jansen-Schuiling, lid ontwikkelteam, Nederlands Wijkverpleegkundigen Genootschap

Deelsessies thema ‘Professie’

Health Impact bond valpreventie, Vernieuwend organiseren van valpreventie in Noord-Limburg

In deze workshop krijgt u een kijkje in de keuken van de Health Impact Bond (HIB) valpreventie die in Noord-Limburg wordt opgezet. In deze HIB wordt een state of the art netwerkaanpak van valpreventie gecombineerd met een nieuwe manier van financieren en sturen op basis van uitkomsten.
Private partijen investeren geld voor de inzet van (kostenbesparende) valpreventie interventies en ontvangen bij succes deze investering met rendement terug.

• Hoe werkt een HIB?
• Hoe zorg je voor een breed gedragen netwerk?
• Wat zijn geleerde lessen tot nu toe?

Voorzitter en srekers:
Wietske Hoekstra, Consultant Valpreventie, Veiligheid.nl
Sandra Dahmen, senior adviseur lokaal organiseren, Vilans
Jessica Michgelsen, researcher in health and integrated care, Vilans
Björn Vennema, co-founder, Social Finance NL

Leren in de zorgpraktijk

Leyden Academy ontwikkelde eind 2019 de videoreeks ‘Liefdevolle zorg in de praktijk’ voor medewerkers zorg en welzijn in de ouderenzorg. In de vorm van ‘microlearning’: hapklare leereenheden van maximaal 1,5 minuut. Kort en krachtig lesmateriaal dat goed past bij de veelal mbo-geschoolde doelgroep. In deze sessie gaan we in op de aanleiding voor de videoreeks en het onderzoek onder 200 zorgverleners dat eraan vooraf ging: hoe leert de zorgmedewerker graag? We gaan ook in op microlearning als onderwijsvorm en leefplezier en liefdevolle zorg: waarom is lesmateriaal hierover belangrijk?

Voorzitter:
Sanne Schweers, medisch antropoloog en socioloog, Leyden Academy

Sprekers:
Marie-Louise Kok, digital learning expert, Leyden Academy

 

 

 

Laat van je horen: maar hoe dan? Een workshop voor zorgprofessionals en beleidsmensen.

Verzorgenden laten heus wel van zich horen als het om de cliënt gaat. Maar als het om het organiseren van het werk gaat, hoor je ze vaak niet. Dat wil zeggen: ze vinden hier heus wel wat van, maar uiten dat in de koffiekamer, in de gang of op de parkeerplaats en niet in de vergaderkamers van verpleeghuizen of thuiszorgorganisaties. Dat is jammer, want ze hebben veel te melden. En wil er iets veranderen in hun werk, dan is het handig als ze mee kunnen denken en invloed hebben op wat er beslist wordt.

Wij hebben onderzocht hoe het komt dat verzorgenden niet zo vaak gehoord worden en/of van zich laten horen. Op basis hiervan hebben we ideeën en voorbeelden van hoe dat anders kan. Dat ‘anders’ is niet alleen iets van verzorgenden, maar ook van andere collega’s in de zorg, zoals verpleegkundigen en behandelaren. Maar managers en bestuurders moeten hier vooral ook wat mee. Het is helemaal mooi als ze hier samen mee aan de slag gaan!

Dat kan in onze workshop. We gaan in op de vraag waarom verzorgenden bij organisatievraagstukken vaak niet zo goed in beeld zijn, we hebben praktijkvoorbeelden van hoe het anders kan en we geven vanuit kennis over vergelijkbare groepen medewerkers een aantal handvatten hoe het anders kan. Het gaat dan niet over formele overlegorganen als de Ondernemingsraad of Verpleegkundigen en Verzorgenden Adviesraden, maar om invloed op de dagelijkse dingen, die het verschil maken of verzorgenden hun werk op een goede manier kunnen doen of niet, tevreden zijn, erkenning ervaren en voor het vak behouden blijven.

We nodigen in deze workshop iedereen uit om mee te denken en werken aan een omgeving waarin verzorgenden echt gezien en gehoord worden.

Voorzitter:
Henk Nies, hoogleraar organisatie en beleid, leerstoel Jo Visser Fonds, Vrije Universiteit van Amsterdam en directeur strategie en ontwikkeling, Vilans

Sprekers:
Bianca Beersma, hoogleraar Instituties en Identiteit, Vrije Universiteit van Amsterdam
Karin Kee, promovendus, Vrije Universiteit Amsterdam
Marieke van Wieringen, onderzoeker, VU Amsterdam

 

 

 

RIVM Gezond en vitaal ouder worden-voeding en preventie

Je zou het bijna vergeten, maar het RIVM is veel meer dan het centrum voor infectieziektenbestrijding. Zo vindt er veel kennisontwikkeling plaats over gezond en vitaal ouder worden. Voeding is daarin een belangrijk thema, maar zeker niet het enige. In deze deelsessie gaan Fons van der Lucht en Monique Leijen van het RIVM in op gezond en vitaal ouder worden en het voorkomen van kwetsbaarheid. Ook praktijkvoorbeelden zullen niet ontbreken. In samenspraak met de deelnemers (waaronder bij voorkeur veel ouderen) willen ze komen tot een perspectief op preventie voor deze doelgroep.

Sprekers:
Fons van der Lucht, programcoördinator RIVM
Monique Leijen, coördinerend adviseur, RIVM

Deelsessies thema ‘Samenwerken’

Op de Brabantse Wal samen de puzzel leggen voor gelukkige mantelzorgers

Het 3-jarig programma In voor Mantelzorg-thuis van Movisie en Vilans streeft naar een betere ondersteuning van mantelzorgers van ouderen in de thuissituatie. In 11 lerende praktijken gaan lokale organisaties hiervoor aan de slag met het verbeteren van de samenwerking tussen zorg, welzijn en gemeente. De ‘Waarderend onderzoeken’-aanpak loopt als rode draad door alle lerende praktijken. De Brabantse Wal is één van deze lerende praktijken waar volop wordt geëxperimenteerd en samengewerkt voor gelukkige mantelzorgers. Laat je in deze workshop inspireren hoe je lokaal handen en voeten kunt geven en de samenwerking rondom mantelzorgers kunt verbeteren. Oók in tijden van corona!

Voorzitter:
Yvonne de Jong, senior adviseur, Vilans

Sprekers:
Joost de Haan, adviseur, Movisie
Katja Kley, mantelzorgconsulent en projectleider, Mantelzorg Brabantse Wal

 

 

 

(Tijdelijk) uit huis

Voor veel ouderen die thuis wonen komt er een moment waarop thuis blijven wonen niet meer verantwoord is, bijvoorbeeld na een ziekenhuisopname of het uitvallen van een mantelzorger. Tijdelijk verblijf of opname in een verpleeghuis is dan vaak een goede oplossing, en natuurlijk het liefst direct op een passende plek. In situaties waarin nog niet duidelijk is uit welk domein de zorg gefinancierd moet worden, kan dit weerbarstig zijn. In deze deelsessie vertelt een zorginstelling hoe het hen lukt om ervoor te zorgen dat cliënten toch direct op een passende (tijdelijke) plek terecht komen.

Ook de overgang naar het best passende verpleeghuis kan het een uitdaging zijn. In Zuid-Limburg liep van 2017 tot 2019 een experiment met als doel: voor elke cliënt het beste bed in de regio. Eén van de deelnemende organisaties deelt de geleerde lessen van het experiment.

Voorzitter:
Kelsey Benning, Onderzoeker, Vilans

 

 

 

Samenwerken in de regio

Om lokaal het verschil te kunnen maken voor ouderen, werken ook partijen op regionaal niveau samen. Met name zorgorganisaties kennen vaak de schaalgrootte van een regio en kunnen daar thema’s oppakken die bovenlokaal geregeld moeten worden. Denk aan multidisciplinaire overlegtafels of een centraal coördinatiepunt voor tijdelijk verblijf en nachtzorg. Dit draagt er toe bij dat ouderen langer zelfstandig thuis kunnen wonen. In deze deelsessie komen twee bestuurders aan het woord. Zij vertellen, elk vanuit hun eigen perspectief, hun ervaring in het regionale netwerk ‘GezondVeluwe’.

Bureau Raedelijn en het RIVM inventariseerden in opdracht van het ministerie van VWS de lokale en regionale ouderenzorgnetwerken in Nederland. Zij geven een inkijkje in de netwerken, de spreiding, de aangesloten partners, het type netwerk, de kracht en de ontwikkelpunten.

Deze sessie is interessant voor bestuurders, beleidsmakers (van zorg- en ondersteuningsorganisaties, gemeenten en verzekeraars) netwerkcoördinatoren en kwartiermakers die zich bezig (willen) houden met regionale netwerksamenwerking.

Voorzitter:
Denise Seelen, Raedelijn en Netwerkbureau Langer Thuis

Sprekers:
Simone de Bruin, RIVM
Gert Jan van Noort, wethouder Harderwijk
Arend Jan Poelarends, lid Raad van Bestuur, ziekenhuis St Jansdal Harderwijk

 

 

 

Samenwerken in het sociaal domein

Ouderen kunnen langer thuis wonen als we de ondersteuning en zorg beter laten aansluiten op hun behoeften en beleving. Naast goede zorg op fysiek en mentaal vlak zijn mogelijkheden voor ontmoeting en activiteiten noodzakelijk. Een goede samenwerking van professionals op het grensvlak van het medisch en sociaal domein helpt ouderen ‘in beweging’ te blijven. In deze sessie komen drie praktijken aan bod, waarin met ouderen wordt bepaald wat voor hen waardevol is. In Almere Haven is een onderzoek gaande waar ouderen door een netwerk van professionals gevraagd worden, hoe zij hun wijk ervaren en aan welk aanbod zij behoefte hebben. In en vanuit het Amsterdams ontmoetingscentrum de Pijp van Combiwel zijn ouderen met dementie actief en van betekenis voor hun omgeving, professionals helpen bij het verbinden. Op tal van plekken in het land krijgt Welzijn op Recept vorm; ‘wat werkt’ in de samenwerking tussen de domeinen?

Voorzitter:
Hilde van Xanten, senior adviseur sociale zorg, Movisie en lid van het consortium BeterOud

Sprekers:
Joke Bos, coördinator Amsterdams Ontmoeting Centrum De Pijp, Combiwel
Esther Schrijver, onderzoeker en adviseur Thuis in de wijk, Movisie
Johan Huttinga, senior beleidsadviseur preventie, Sociaal Werk Nederland en lid van het consortium BeterOud

 

 

 

 

 

 

 

25 november

NBC Nieuwegein

Online deelname mogelijk

Deelname is gratis