AAL
Agora
ANBO-PCOB
BeterOud
Een nieuwe generatie ouderen langer thuis
Erasmus School
GGD Flevoland
Kenniscentrum Sport en Bewegen
Koepel Gepensioneerden
Leyden Academy
Ministerie van VWS
Movisie
Nationaal Ouderen Fonds
NOV
Platform 31
Raad van Ouderen
ROS Netwerk
Sociaal Werk Nederland
SOMNL
Stichting Educatie Zorg en Welzijn
VeiligheidNL
Vilans
Vita Valley
ZonMw