Medisch Millennials verjongen de ouderenzorg

Robbert Huijsman, Jonathan Zijp en Aart Bontekoning

Hoe veranderen medisch millennials de zorg? Deze kinderen van de babyboomgeneratie zijn geboren in een digitale wereld. Deze generatie leert, werkt en communiceert essentieel anders. Millennials creëren nieuwe verhoudingen in de ouderenzorg.

Waar de oudere arts graag hard werkt en minder andere rollen buiten het werk aanneemt, vindt de jongste generatie artsen andere dingen óók belangrijk en wil die eveneens andere rollen volledig vervullen. Deze ‘medisch millennials’ hebben hobby’s, een sociaal leven, nevenfuncties, een relatie en een gezin. Steeds meer artsen zijn vrouw en werken in deeltijd. Medisch millennials voelen tegenwoordig enerzijds veel minder die ‘roeping’ tot arts en zijn minder materialistisch, het werk bepaalt niet langer de identiteit. Maar anderzijds wil de jonge werkgeneratie wel van betekenis zijn en maatschappelijk relevante bijdragen leveren. Als een medisch millennial die voldoening niet meteen vindt in het vak, kan zij/hij ook zomaar ineens switchen naar een andere organisatie of zelfs kiezen voor een heel andere levensinvulling.

 

Medisch millennials ten voeten uit

Millennials uit de authentieke generatie Y (1985-2000) zijn wars van bureaucratie, houden niet van het politieke spel en zijn het polderen met trage besluiten zat. Zij hechten aan zelfontplooiing door in het werk te leren, in een open ‘to the point’ sfeer, gericht op inhoud en resultaat. Ze merken duidelijk de effecten van economische crisis, schaarste op de arbeidsmarkt en vergrijzing, maar ook klimaatverandering. Zie ook Simon Sinek.

Millennials werden opgevoed door de ‘verbindende’ generatie X (1955-1970) die nu de grootste invloed op bestaande organisatieculturen heeft. Als ouders stimuleerden zij ‘hun’ millennials vooral authentiek te zijn, talenten optimaal te benutten en te doen wat bij ze past. Deze millennials bestormen nu de werkvloer, vaak bijzonder optimistisch en vernieuwings­gezind. Ook al zijn ze gepassioneerde en verfrissende doeners, ze kunnen niet zonder actieve steun van oudere collega’s en hun leidinggevenden. De millennials zijn erop gericht om gedateerde sociale processen die werkenergie weghalen bij alle generaties te verversen. Zorgorganisaties en oudere generaties hebben de impact van millennials nodig om ‘bij de tijd’ te blijven of te komen. De interactie met de oudere generaties bepaalt het tempo van die update-processen, maar dan moeten de generaties elkaar beter gaan begrijpen en verstaan. De millennials voelen zich in veel (grotere) organisaties gedwongen mee te gaan in verouderde werkwijzen, maar daardoor verliezen zij al hun werkenergie en werklust. Echter, deze digigeneratie is zelf ook minder sociaal-communicatief vaardig, aldus hoogleraar organisatiekunde Mathieu Weggeman: emoties en gevoelswaarden stoppen ze in emoticons en likes, maar niet in een goed gesprek.

 

Nieuwe relaties tussen medisch millennials en patiënten

Ondertussen taant “daar buiten” het ontzag voor “de witte jas” met klassieke autoriteit en hiërarchie. Iedereen is tegenwoordig professional, maar dat is wat anders dan de vroegere meester-gezel verhouding waarin de aankomend arts door ervaren beroepsgenoten werd ontgroend en gesocialiseerd in het medisch genootschap. Bovendien worden patiënten steeds mondiger, weten ze steeds meer over gezondheid en wat er zoal “te koop” is. Hoewel, er circuleert ook veel “fake news” en quasi-kennis in de sociale media en echt goed en begrijpend lezen is een afglijdende competentie. Patiënten en hun vertegenwoordigers willen over het algemeen méér en betere informatie en uitleg, meebeslissen over welke behandeling waarom wordt ingezet en vragen second opinion (en nog een). Door wereldwijd internet ligt de medische kennis en de accelereerde innovatie soms al sneller thuis bij de burger dan in de praktijk van de arts. Kortom, de relatie tussen de oudere patiënt en de medisch millennial verandert drastisch.

 

Wordt bewust van generatieverschillen!

Medische millennials doen er goed aan zichzelf elkaar te bevragen waarom en op welke manier ze eigenlijk dokter willen zijn en welke levenswaarde ze daarmee hopen te vervullen. De opleiders en supervisors van de medisch millennials dienen zich te verdiepen in de normen en waarden, houding en gedrag, maar ook de ‘drivers’ van de millennials. Leiders en managers in de ouderenzorg behoren te zorgen voor productieve relaties tussen straks vier generaties zorgprofessionals en drie generaties ouderen. De artsengeneraties kunnen samen met hun patiënten nieuwe verhoudingen ontwikkelen, op basis van gelijkwaardigheid maar niet gelijkheid, samen beslissend over wat de patiënt echt wenst en nodig heeft.

Wij nodigen medisch millennials uit om dit te verkennen in een speciale workshop voor en door artsen tijdens het congres Een nieuwe generatie ouderen(zorg)!

Prof.dr. Robbert Huijsman is hoogleraar Management & Organisatie van Ouderenzorg (EUR) en bestuurder van Geriant, gespecialiseerd in dementiezorg in Noord-Holland Noord.

Jonathan Zijp is specialist ouderengeneeskunde in opleiding bij de SBOH te Utrecht.

Dr. Aart Bontekoning is generatie-expert, die de update-potentie van millennials in vergrijzende (zorg)organisaties onderzoekt.