N.a.v. evenement ‘Een nieuwe generatie ouderen(zorg)’                           29 november 2018


Generaties versterkt in verbinding

De juiste snaar raken. Dat is wat er maar wat vaak gebeurde bij Een nieuwe generatie ouderen(zorg), editie 2018. Elkáárs snaar! Honderden vakprofessionals, tientallen sprekers en diverse ouderen inspireerden elkaar op 28 november, in het NBC te Nieuwegein. Samen maakten zij de visie op de nieuwe generatie ouderen(zorg) concreter en betekenisvoller. Samen staken zij vol passie de handen uit de mouwen: op weg naar nieuwe oplossingen voor en met ouderen.

Ouderen anno nu en passende zorg
De wereld verandert en haar generaties groeien mee. Huidige en nieuwe generaties ouderen hebben andere behoeftes dan voorgaande generaties. Wat zíjn die behoeftes precies? Hoe gaan we daar vandaag de dag op een juiste manier mee om? En wat kunnen we verwachten van toekomstige ouderen generaties?

Graag neem ik u mee in een terugblik op deze conferentie: wat heeft mij ontroerd en welk gedachtegoed kan mogelijk ook voor u van waarde zijn?

In vogelvlucht: een nieuwe generatie ouderen(zorg)
Op de conferentie kwamen prachtige keynotes voorbij: herkenbaar en meeslepend, dan weer prikkelend en motiverend. Zo zetten Greet Prins, Henk Nies en ook Marilyn Haimé de toon na de hartelijke welkomstwoorden van Robbert Huijsman. Vervolgens was het de beurt aan verschillende initiatieven om hun sociale innovaties aangaande ouderenzorg te pitchen. De pitches nog maar net voorbij, klommen hierna alsof het niks was nog drie leden van de Raad van Ouderen het podium op om met Hugo de Jonge, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, het gesprek aan te gaan. Kortom: de energie was voelbaar en de dagelijkse praktijk kwam gedurende de ochtend steeds dichterbij. Want waarom enkel praten óver ouderen, als je ook mét ouderen kunt praten?

Na het ochtendprogramma werd de ruimte voor dialoog voortgezet: bij verschillende rondetafelgesprekken en inspiratiesessies sloeg men de handen inéén. We sloten af met borrel en hopen natuurlijk dat die ineengeslagen handen elkaar nog steeds vasthouden. (Niet het geval?! LinkedIn’en met die hap! Samen maken we verschil, alleen is ook zo… alleen 🙂 )

Het gelukkig welbevinden op waardige wijze
Tijd voor de keynotes! Met in de hoofdrol: betekenisvol leven en gelukkig oud worden. Where can I sign? Als het nou zo makkelijk was… Helaas is het voor sommige ouderen niet weggelegd en dat is ontzettend zonde. Verschillende sprekers schenen hun licht op deze materie. Want hoe doen we dat gelukkige, betekenisvolle oud worden nou precies?

Greet Prins (Raadslid, Raad voor Volksgezondheid en Samenleving; bestuurder, Philadelphia Zorg) legde ons uit wat het belang is van serieus genomen worden. Autonomie – mét verbinding – is enorm relevant als het aankomt op ons leven betekenis geven. Ergens bij mogen horen overigens ook, net als het gevoel hebben ertoe te doen: essentiële ingrediënten om gelukkig oud te worden.

Henk Nies (bijzonder hoogleraar organisatie en beleid van zorg, leerstoel Jo Visser Fonds, Vrije universiteit; Lid van de Raad van Bestuur van Vilans) vulde Prins aan met een prachtige, ontroerende anekdote over waardigheid. Hij leerde ons over het belang om iemand te laten zijn die hij of zij wil zijn, ook als diegene mentaal of fysiek is aangetast in zijn of haar identiteit. Want volwaardig mens zijn, dat willen we toch allemaal? Daarbij vertelde hij hoe groot het verschil kan zijn als iemand bijvoorbeeld alleen al wat verzorgder voor de dag kan komen. Hij drukte ons op het hart vooral grote veranderingen met kleine stapjes aan te pakken. Want, legde Henk Nies uit, zo groots en maakbaar is het allemaal niet. Als we het dichtbij onszelf zoeken en het concreet maken, dan kunnen we in onze eigen kring weldegelijk een verschil maken.

Van energie vóór naar energie ván ouderen
Nadat voormalig Ministerie directeur inburgering en integratie Marilyn Haimé (tevens Lid Raad van Ouderen; Lid comité van aanbeveling van NOOM) een rakend verhaal vertelde over migranten ouderen – onder andere over de noodzaak deze doelgroep te kennen, te leren van ervaringen en bijvoorbeeld de kracht van hun diversiteit te benutten – was het de tijd voor Hugo de Jonge om de zaal toe te spreken. Hij deed precies wat Prins, Nies en Haimé ons op het hart drukten: (toekomstige) ouderen (generaties) serieus nemen en hen voor volwaardig mens aanzien.

De Jonge, onze minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, vertelde dat ouderen soms onterecht als object van zorg worden gezien. Hij is ervan overtuigd dat we juist de kracht en vitaliteit van ouderen moeten benutten. Toekomstige ouderen generaties zullen enorm veel energie aan de samenleving geven, alleen gaat het erom dat we weten hoe we die energie kunnen aanboren, aldus de viceminister-president. Ik weet niet wiens glimlach groter was: die van De Jonge, de aanwezige ouderen of van het verdere publiek.

Een kracht waar je U tegen zegt

Voordat iedereen zich naar de vele unieke innovaties, initiatieven en ondernemingen snelde, sloot Hugo de Jonge af. Eén zin is mij het meest bijgebleven van de gehele conferentie en geef ik u graag door als inspiratiebron voor een mooie toekomst van ouderenzorg. Als het aan Hugo de Jonge ligt, moeten we een totaal andere visie hebben op de fase die komt na het met pensioen gaan, namelijk een visie op een nieuwe fase vol kracht en kansen. Een visie met de vraag:

‘’Wat wil ik later worden?’’

Graag tot volgend jaar!

Milou Tournois