'Een nieuwe generatie ouderen(zorg)'

Digitale syllabus ‘Een nieuwe generatie ouderen(zorg)’

Keynote speech – Ouderen nu en in de toekomst

Speech Kim Putters, directeur, Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)

 

Vele programma’s en vele perspectieven: overzicht en gezamenlijke synthese

Presentatie kennissynthese Mirella Minkmanbijzonder hoogleraar organisatie en bestuur van langdurende integrale zorg, Universiteit van Tilburg/TIAS en Raad van Bestuur, Vilans

Adviezen Raad van Ouderen
* Advies over campagne ‘De waarde van ouder worden’
* Advies over ‘Keuze informatie verpleeghuizen’
* Advies over ‘Voorbereiden op ouder worden’
* Advies over ‘Zingeving en verminderen eenzaamheid’

Keynote speech – Staar je niet blind op het ouder worden

Speech Pauline Meurs, hoogleraar Bestuur van de Gezondheidszorg, Erasmus School of Health Policy & Management (ESHPM), Erasmus Universiteit en wetenschappelijk directeur, Erasmus Centrum voor Zorgbestuur

 

Keynote speech – Zijn eHealth en innovatie de toekomst van de ouderenzorg?

Speech Ronald Schmidt, Raad van Bestuur, Cordaan

Blogs over de conferentiedag

*  ‘Een nieuwe generatie ouderen(zorg)’ 2019: maatschappelijke (her)waardering’ door Oemar van der Woerd en Nick Zonneveld 

* ‘Ouderenzorg die deugt en deugd doet!’  door Monica Haimé en Mona van der Steeg

Rondetafelgesprekken

Tarkett – Dementievriendelijk ontwerpen
Caroline Külsen, Tarkett

* Blog ‘3 tips voor het ontwerpen van een specifiek interieur voor ouderen met zorgbehoeften en/of dementie’
* Artikel ‘Ondersteuning van ouderenzorggemeenschap’
* Link naar whitepaper met onderzoeksresultaten veldonderzoek en virtual reality tool

Leiderschap in het Verpleeghuis
Nick Zonneveld, Vilans

* Rapport ‘Leiderschap in alle lagen van de organisaties – Waardigheid en Trots’

Preventie en dementie, (hoe) gaat dat samen?
Monique LeijenRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu en Susanne Hogendoorn, GGD West-Brabant

* Handreiking Gezonde Gemeente Themadossier Gezond en vitaal ouder worden – RIVM
* Inphograpic GGD ‘Zorg goed voor je brein en verklein de kans op dementie’

Pilot ‘Dappere dokters dappere ouderen, het gaat om uw vragen voordat u iets mankeert
Meta de Graaff, NUZO en Corrie Vroon, NUZO Ouderendelegatie 

* Overzicht informatie rondetafel ‘Dappere dokters dappere ouderen’

Het bereiken van ouderen 
Els Hofman, Movisie

* Prettig oud in eigen buurt

Intimiteit en seksualiteit in het verpleeghuis: De gewoonste zaak van de wereld
Ineke Mouthaan, Rutgers en Noëlle Sant, Vilans

* Overzicht informatie rondetafel ‘Intimiteit en seksualiteit in het verpleeghuis’

Wonen op maat – Luisteren naar ouderen zelf
Ankie van Tatenhove, Gemeente Lansingerland

* Interview met Ankie van Tatenhove over het ‘Take Care’ project

Sessieronde 1

1

Inspiratiesessie: Succesaanpak Meer Veerkracht, Langer Thuis
Viering en verduurzaming vier jaar Meer Veerkracht, Langer Thuis
Presentatie

Voorzitter: 
Haddasah de Boer, presentator en professioneel voorzitter

Sprekers:
Ann Kusters, directeur bestuurder, FNO Zorg voor Kansen
Corine van Maar, programmaleider, Meer Veerkracht, Langer Thuis
Renate Verkaik, onderzoeker, Nivel en programmaevaluatie, Meer Veerkracht, Langer Thuis
Nanne de Vries, voorzitter programmacommissie, Meer Veerkracht, Langer Thuis

2

Inspiratiesessie: Peer coaching voor vitale bewoners en medewerkers

Presentatie

Voorzitter:
David van Bodegom
arts, verouderingswetenschapper, Leyden Academy on Vitality and Ageing 

Sprekers:
Paul van de Vijver, arts-onderzoeker, Leyden Academy on Vitality and Ageing
Willem van der Wal, deelnemer en peer coach, Vitality Club in de Leidse Professoren- en Burgemeesterswijk

3

Inspiratiesessie: Goede samenwerking: geen woorden, geen daden?

Presentatie

Voorzitters:
Henk Nies, directeur strategie en ontwikkeling, Vilans en hoogleraar organisatie en beleid, leerstoel Jo Visser Fonds, Vrije Universiteit van Amsterdam

Sprekers:
Bianca Beersma, hoogleraar Instituties en Identiteit, Vrije Universiteit van Amsterdam
Karin Kee, promovendus, Vrije Universiteit Amsterdam
Nick Zonneveld, senior onderzoeker, Vilans

4

Inspiratiesessie: Een nieuwe generatie dokters: wat drijft en motiveert hen?

Slides Martijn van Rossum

Voorzitter:
Robbert Huijsman, hoogleraar Management en Organisatie Ouderenzorg, Erasmus School of Health Policy & Management (ESHPM), Erasmus Universiteit

Spreker:
Martijn van Rossum, Eigenaar, Studelta

5

Beleefsessie: Wat doet de toekomst met jou en jij met de toekomst?

Voorzitters:
Mirella Minkman, bijzonder hoogleraar organisatie en bestuur van langdurende integrale zorg, Universiteit van Tilburg/TIAS en Raad van Bestuur, Vilans
Frans van Zoest, expert innovatie en onderzoek, Vilans

Informatie trend A: Nieuwe Solidariteit 
Peter van Leeuwen, beleidsadviseur, Landelijke Cliëntenraad (LCR)

Trend B: Leren Aanpassen
Charlotte Rekko, senior adviseur, Vilans

Trend C: Duurzame wereld
Marcel van Helden, energiecoördinator, Aafje 

Trend D: Positief Gezond
Maartje Vermeer, medewerker GET-lab, Avans Hogeschool

6

Praktijksessie: Leefplezier en narratieve verantwoording

Presentatie

Voorzitters:
Friso Gosliga, adviseur en organisatiepsycholoog, Leyden Academy
Josanne Huijg, senior onderzoeker, Leyden Academy on Vitality and Ageing

Sprekers:
Linda de Haan, bestuurder, De Oude Pastorie Huizen
Angelique Meijer, medewerker Welzijn&Zorg, De Oude Pastorie Huizen

7

Praktijksessie: eHealth makkelijk in gebruik

Presentatie

Voorzitters:
Jetske van Oosten, programmaleider Zorg, Stimuleringsfonds Creatieve Industrie
Paulien Melis, Creative Care Lab, Waag technology&Design

Sprekers:
Judit Gaasbeek Janzen, stedenbouwkundig ontwerper en projectcoördinator, od205sl
Marjan Ketner, senior landschapsontwerper,  od205sl

8

Praktijksessie: Lokale netwerken in actie: het ontwikkelen van een samenhangend aanbod van zorg en ondersteuning voor thuiswonende ouderen

Presentatie

Voorzitter:
Marie-Antoinette Bäckes, zelfstandig (bestuurs-)adviseur, toezichthouder en coördinator, Radicale vernieuwing verpleeghuiszorg en lid, ZonMw-programmacommissie Langdurige Zorg en Ondersteuning 

Sprekers:
Vicky de Boerprogrammamanager, ZonMw
Loïse Jacz, coördinerend huisarts, Beter Thuis Loosduinen
Bente de Koeijer, actieonderzoeker, vanuit LUMC bij Beter Thuis Loosduinen
Nelleke Wouters, praktijkmanager en projectleider, Beter Thuis Loosduinen

9

Interactieve werksessie: Samenwerking op alle niveaus in Amsterdam rond ouderenzorg: inzoomen op de eerstelijnspraktijk

Presentatie

Sprekers:
Agnes Cornelis, ouderenvertegenwoordiger Nationale Raad van Ouderen, Amsterdam e.o.
Mathilde Dijk, senior adviseur ouderenzorg, Elaa, ROS Amsterdam en Almere
Sabina Mak, senior adviseur ouderenzorg, Elaa, ROS Amsterdam en Almere
 

10

Interactieve werksessie: Het wiel niét opnieuw uitvinden: afkijken bij andere sectoren!

Presentatie Paula Gerring, Janna Stout en Frans van Zoest
Presentatie Bert Kengen en Reinoud Nägele

Voorzitter:
Ivo van der KleiRaad van Bestuur, Amstelring

Sprekers:
Paula Gerring, adviseur Kennispleinen, Vilans
Reinoud Nägelesenior adviseur verkeersveiligheid, Rijkswaterstaat Water Verkeer en Leefomgeving
Janna Stout, adviseur team Kwaliteit, Vilans
Bram Tilmanns
New Business Manager, PostNL Innovatie & Groei 

11

Interactieve werksessie: Gelukkig oud worden in een veranderende samenleving: Een pleidooi voor creativiteit

Presentatie

Opbrengsten vragen sessie
* Hoe regel je een cultureel project in je organisatie?
* Hoe kom je aan geld?
* Hoe kom je aan een culturele partner?

Voorzitter:
Crétien van Campen, wetenschappelijk strateeg kwaliteit van leven, Sociaal en Cultureel Planbureau

Sprekers:
Angela van Dijk, specialist cultuurparticipatie, Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst (LKCA)
Robin Hazebroek, projectmanager Florence Hiphop Studio, Sportief Plus
Ingrid Smit, specialist cultuurparticipatie, Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst (LKCA)

Sessieronde 2

A


Inspiratiesessie:
 Is het gras groener in Denemarken en Zweden?

Presentatie

Voorzitters:
Henk Nies, directeur strategie en ontwikkeling, Vilans en hoogleraar organisatie en beleid, leerstoel Jo Visser Fonds, Vrije Universiteit van Amsterdam
Marieke van der Waaldirecteur, Leyden Academy on Vitality and Ageing

Sprekers:
Kirsten Tinneveld Madsen, oprichter, Stichting Maak de Burger Meester
Yvonne Witter, adviseur wonen, zorg en welzijn, Aedes vereniging van woningcorporaties

B

Inspiratiesessie: Hoe willen en kunnen ouderen zelf betrokken worden?

Presentatie

Voorzitters:
Carlijn van Aalst, coördinator, Raad van Ouderen (BeterOud) en beleidsadviseur, KBO-PCOB
Ineke Jonker, adviseur Integrale Zorg en Welzijn, Sigra

C

Inspiratiesessie: Samenwerken in de wijk; hoe zorg je dat het er echt van komt?

Presentatie

Voorzitter:
Hilde van Xanten, senior adviseur Thuis in de wijk en Integraal werken, Movisie

Sprekers:
Hanna van Dijkcoördinator, Geriatrisch Netwerk Rotterdam en Omstreken (GENERO)
Marja van Engelen, sociaal cultureel werker, Stichting WIEL
Els Hofman, senior adviseur, Movisie
Nick Zonneveld, senior onderzoeker-adviseur, Vilans

D

Inspiratiesessie: Zingeving, kunst en cultuur: het ontwikkelperspectief

Presentatie

Voorzitter:
Martine Busch, mede-oprichter en directeur, Van Praag Instituut

Sprekers:
Fred Lafeber, beleidscoördinator palliatieve zorg en geestelijke verzorging, ministerie van VWS
Maurice van der Put, voorzitter werkveldraad geestelijke verzorging in de eerstelijn, VGVZ
An ReynersDigitale leerwerkplaats “Zingeving”, UMCG
Joyce Vlaming, projectleider Kunst & Cultuur, Axioncontinu

E

Inspiratiesessie: Beter oud met technologie!

Presentatie Marije Seinen
Presentatie Robbert Smit
Presentatie Ellen Steenmeijer
Brochure ‘De kweekvijver van AAL’ 

Voorzitter:
Geja Langerveld, programmamanager Active & Assisted Living (AAL), een programma van ZonMW 

Sprekers:
Marije Seinen, UX Designer
Robbert Smit, Yooom
Ellen Steenmeijer, CCO, Virtask 

F

Beleefsessie: Wat doet de toekomst met jou en jij met de toekomst?

Trend 1: Flexibel Leven
Mirjam Nagel, eigenaar, Reverse Coaching

Trend 2: Passend voor Jou
Marian Adriaansen, HAN, lector Innovatie in de Care

Trend 3: Compatibele Samenleving
Mirella Minkman, Raad van Bestuur Vilans
Bas Groenendijk, Alles voor Mekaar

Trend 4: Digitaal Veilig en Privé
Jurian van Dalfsen, security specialist, Computest
Esther Roosdorp, senior adviseur, Vilans

Voorzitters:
Mirella Minkman, bijzonder hoogleraar organisatie en bestuur van langdurende integrale zorg, Universiteit van Tilburg/TIAS en Raad van Bestuur, Vilans
Frans van Zoest, expert innovatie en onderzoek, Vilans

G

Praktijksessie: Een levensfase rijker

Presentatie volgt half januari 2020

Voorzitters:
Marlies Vissers, senior adviseur, Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS)
Aletta Winsemius, senior adviseur, Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS)

H

Praktijksessie: Zo krijg je ouderen in beweging

Presentatie Jolande de Zeeuw
Presentatie Brenda Berendsen en Denise Peels
Presentatie Ronald van Zon

Voorzitter:
Jolanda de Zeeuw, adviseur, Kenniscentrum Sport

Sprekers:
Denise Peels en Brenda Berendsen, Actief Plus
Leonie Evers, GoldenSports
Ronald van ZonGon van Oostrum en Jan Jaap Moerkerk,  Gezond Natuur Wandelen

I

Praktijksessie: Langer thuis wonen voor ouderen, hoe maken we dat mogelijk? 

Presentatie
Rapportage Actiz – De toekomst van wonen en zorg voor ouderen

Voorzitter:
Penny Senior, beleidsadviseur Wonen en Zorg, Actiz

Sprekers:
Rick Hogenboom, bestuurder, de Posten Enschede
Petra van Wijlick en Loek Thijssen, ambassadeurs wonen, welzijn en zorg, De Zorggroep

J

Interactieve werksessie: De toekomst van de ouderenzorg: Designing a Community of Care

Presentatie

Voorzitters:
Gjilke Keuning, Kennis Connector, UCREATE centre of Future Health Design
Jetske van Oosten, programmaleider, Stimuleringsfonds creatieve industrie

Sprekers:
Manon van Hoeckel, ontwerper en beeldend kunstenaar
Nicky Liebregts, experience designer, Ncky

K

Interactieve werksessie: Woonplezier en technologie: hoe maken we een slimme, empathische woning?

Presentatie

Voorzitters:
Lex van Delden, senior onderzoeker, Leyden Academy on Vitality and Ageing
Coosje Hammink, docent-onderzoeker, lectoraat Architecture in Health, Hogeschool van Arnhem en Nijmegen

Spreker:
Angela Jansen, bestuurder, ZZG Zorggroep Nijmegen