Is het gras groener in Denemarken en Zweden? Deze vraag stond centraal tijdens één van de inspiratiesessies op de conferentie ‘Een nieuwe generatie ouderen(zorg)’. Ik heb ingezoomd op het gemeenschappelijk wonen in Scandinavië en Nederland.

Wat betreft het gemeenschappelijk wonen kent Scandinavië een lange traditie. De eerste woongemeenschappen in Scandinavië zijn de Kollektivhusen in Zweden. Zij dateren uit de jaren dertig en waren anders van opzet: appartementengebouwen waar een professionele staf aanwezig was die zorgde voor warme maaltijden, een crèche en andere huishoudelijke werkzaamheden. In de jaren zeventig veranderde deze opzet. Bewoners gingen taken die eerder uitbesteed werden collectief oppakken. Tegelijkertijd wilde een groep vrouwen nieuwe collectieve woonvormen oppakken, vooral om het huishoudelijk werk te verlichten en alledaagse taken gelijk te verdelen tussen mannen en vrouwen. Zo is het gegroeid. Het doet me denken aan de centraal wonen projecten die we ook in Nederland vanaf de jaren zeventig kennen.

In Stockholm in Zweden is Färdknäppen een mooi voorbeeld van een goed functionerende woongemeenschap. Färdknäppen is in 1993 opgeleverd en er wonen ruim 50 mensen vanaf 50 jaar, de gemiddelde leeftijd is 70 jaar. Ze proberen de groepssamenstelling gevarieerd te houden naar leeftijd en naar het aantal mensen dat werkt en niet meer werkt. Er is een grote, professionele keuken, een eetkamer, woonkamer met bibliotheek, internet, een naaihoekje, een kamer met weefgetouw, een wasmachine ruimte en een hobbyruimte. Iedereen heeft de plicht regelmatig te koken voor de groep.

Lees hier verder.