Landelijke conferentie

‘Een nieuwe generatie ouderen langer thuis’

Verrijkende (on)afhankelijkheden
Een andere kijk op afhankelijkheid, eigen regie en van betekenis zijn

Mensen hechten sterk aan zelfstandigheid gedurende hun hele leven, maar streven ook naar sociale contacten en betekenisvolle relaties. Een goed leven betekent voor velen zelf keuzes maken en verbondenheid met familie, vrienden, collega’s en buren. Het streven is naar een passende balans tussen eigen regie en de afhankelijkheid die verbondenheid met zich meebrengt.

Autonomie, vorm kunnen geven aan je leven en verbondenheid zijn de drie basisbehoeften die deze motivatie beïnvloeden. Deze conferentie onderzoekt hoe (on)afhankelijkheden een verrijking kunnen zijn voor eigen regie.

Wij nodigen je van harte uit op woensdag 12  juni 2024 in Congrescentrum NBC te Nieuwegein van 09.30 tot 17.00 uur. Samen met andere professionals, ouderen, vrijwilligers, beleidsmakers en onderzoekers uit het hele land delen we ervaringen, kennis en leerpunten rond dit urgente vraagstuk.
Met gedeelde kennis en inspiratie kunnen we dan weer verder met, voor en als nieuwe generatie ouderen.

‘Een nieuwe generatie ouderen, langer thuis’ – woensdag 12 juni 2024

 NBC Congrescentrum te Nieuwegein

}

08:45

Ontvangst deelnemers

Koffie en thee. Opening informatiemarkt.

}

09:30

Aanvang conferentie

Woord van welkom door programmadirecteur Tabitha Lamers
Aftrap door dagvoorzitter Pauline Meurs, emeritus hoogleraar bestuur van de gezondheidszorg, Erasmus School of Health Policy & Management (ESHPM), Erasmus Universiteit

}

09:45

De luxe van een toenemende vergrijzing

“We hebben de toppen van ons kunnen bereikt maar tegelijkertijd zien we ook de meest essentiële systemen vastlopen. Macht en onmacht ontmoeten elkaar in deze tijd van transitie.”

Floris Alkemade gebruikt zijn verbeeldingskracht om een wenselijk en realiseerbaar toekomstbeeld van Nederland te schetsen. En geeft zijn visie over de veelomvattende cultuuromslag waar we met elkaar als maatschappij voor staan. In zijn verhaal biedt hij perspectief, inspiratie en ideeën die bruikbaar zijn voor de praktijk en aanzetten tot meer veranderingsgezindheid: verbeeldingskracht als de kraamkamer van nieuwe moed.

Floris Alkemade, architect en voormalig Rijksbouwmeester en voormalig voorzitter College van Rijksadviseurs

}

10:05

Zorgzame buurt: hoe begin je eraan?

‘Je hoeft niet direct in een perfecte zorgzame wijk te wonen, er zijn kleine stappen nodig’

Tijdens de Nationale DenkTank 2023 ‘Betekenisvol ouder worden’ deden 20 jonge denkers en doeners onderzoek naar de vergrijzingsgolf in Nederland. Voor de meest interessante en onderbelichte knelpunten bedachten zij concrete initiatieven. Met haar initiatief ‘Buurtwortels’ probeert Siri gemeenschappen een klein zetje te geven naar meer zorgzaamheid. Want in een zorgzame buurt wonen willen we allemaal wel, maar hoe begin je er aan? Allereerst door als buren elkaar te ontmoeten en samen te werken.

Siri Zomerplaag, deelnemer DenkTank ‘Bekentenisvol ouder worden’, De Nationale DenkTank en mede-oprichter, Buurtwortels

 

 

}

10:25

Generaties in gesprek

Pauline Meurs in gesprek met Floris Alkemade en Siri Zomerplaag

}

10:40

Koffie- en theepauze

 

}

11:10

De illusie van zelfstandigheid

“Ooit een volledig zelfredzaam mens ontmoet? En, beviel het?”

Zelfstandigheid verliezen is voor veel mensen de grootste angst bij het ouder worden. Niet meer zelf de kleine dingen kunnen doen en bepalen die het leven de moeite waard maken is zwaar. Vandaar dat veel beleid is gericht op het behoud van die zelfredzaamheid; zelf als het kan, thuis als het kan en digitaal als het kan is niet voor niets het motto van het overheidsprogramma: Wonen, Ondersteuning en Zorg Ouderen (WOZO).

In deze lezing kijkt Anneke Westerlaken kritisch naar de illusie van de volledige zelfredzaamheid. Want wie doet op welke fase van het leven alles 100 procent autonoom? Alles hangt immers met elkaar samen, zeker in de complexe wereld van de zorg. Hoe definiëren we in deze nauwe wederzijdse afhankelijkheid dan zelfredzaamheid?

Anneke Westerlaken, voorzitter, branchevereniging van zorgorganisaties ActiZ

}

11:35

Wie ben ik als niemand kijkt

Als het over gezien worden gaat, dan betekent dat voor vrouwen vaak gezien worden als seksueel object. In die zienswijze zijn vrouwen van veertig al oud. Dat maakt veel vrouwen onzeker. Gewend als we zijn vanaf onze puberteit beoordeeld te worden over ons uiterlijk. 

Het seksueel aantrekkelijk zijn is voor veel vrouwen een belangrijk onderdeel van hun identiteit. Maar alle vrouwen leven meerdere sociale rollen met hun lichaam die betekenis krijgen in de relaties, in de verbindingen met andere mensen. Maar wat als niemand kijkt?

Liesbeth Woertman, emeritus hoogleraar psychologie, Utrecht Universiteit en auteur ‘Wie ben ik als niemand kijkt?’

}

12:00

“Nou mevrouwtje”

Senioren spelen een deel uit de komische en schurende voorstelling over betutteling. Met alle goede intenties worden onder andere ouderen vaak betutteld zowel door professionals als hun kinderen.  Een voorstelling waar het publiek zich bij zichzelf afvraagt het ook niet af en toe te doen.

Een project van artOloco i.s.m. Kunstenhuis Idea

 

}

12:30

Lunchpauze

U heeft tijdens de lunchpauze de mogelijkheid de informatiemarkt met projectvoorbeelden te bezoeken, te netwerken of even rust te nemen. 

Middagsessies

Je hebt in drie rondes van 1 uur de keuze uit in totaal 43 inspiratiesessies, praktijkverhalen, interactieve werksessies en rondetafelgesprekken om kennis en ervaringen op te doen en uit te wisselen. 

}

13:30

Sessieronde 1

U heeft de keuze uit verschillende sessies:

NGOLT 2024 Sessie 1.01

Werksessie 1.01 (VOL)

Zaal 19

Gelijkwaardigheid en afhankelijkheid in de praktijk van Zorgzame gemeenschappen

Zorgzame gemeenschappen zijn bezig met een belangrijke basis van ‘het zorgsysteem’ van de toekomst: actieve burgers die in hun sociale omgeving een zorgzame maatschappij vormgeven. Zij gebruiken gemeenschapskracht om zoveel mogelijk resultaten te bereiken op tal van samenhangende terreinen, van energie tot wonen en zorg. Professionele organisaties zijn sterk in precies het omgekeerde: alle middelen inzetten voor een resultaat. Als zij elkaar vinden dan kan er iets heel moois ontstaan. Maar dat is niet makkelijk, zeker niet op de gelijkwaardige manier die actieve burgers wensen. Na een korte inleiding van het Zorginstituut Nederland gaan we samen in gesprek met 3 zorgzame gemeenschappen over de samenwerking met gemeente, zorg- en welzijnsinstellingen.

Voorzitter:
Frans van Zoest, projectleider Zorgzame gemeenschappen, Vilans

Sprekers:
Lucas Koch, voorzitter, Door Achterveld Voor Achterveld (i.s.m. Marian Zegwaard, Vilans)
Karin Dumasy, secretaris, Stadsdorp Elsrijk (i.s.m. Femke de Wit, Vilans)
Von Talapessy, vrijwilliger, Fort Vreeswijk (i.s.m. Lian Stouthard, Vilans)
Sascha Heijnen-Olthof, senior Adviseur Langdurige Zorg, Zorginstituut Nederland

NGOLT 2024 Sessie 1.02

Sessie 1.02 (VOL)

Zaal 17

Samen oud in eigen buurt, langer thuis maar dan anders

Wonen en (toekomstige) Zorg houdt ons ouderen bezig nu de verzorgingstehuizen niet meer vanzelfsprekend zijn.
Langer thuis wonen voldoet aan het uitgangspunt dat de ouder wordende ouder een verbondenheid heeft met de eigen buurt, zijn eigen sociale netwerk, zijn al lopende hulpbronnen als vrienden, thuiszorg, huisarts en buurthuis. Maar vaak is de eigen woning te groot geworden en/of is het niet meer op te brengen (onderhoud, zorg).
Waarom niet omkijken naar een kleinschalig duurzaam alternatief voor ouderen in eigen buurt? Als we anders kijken naar de opzet van bestaande buurten is voor dit soort kleinschalige initiatieven altijd wel een plek.
Ik als oudere, begrijp daarbij goed dat door mijn verhuizing mijn woning gebruikt kan worden door gezinnen met kinderen waar uiteindelijk mijn woning ook voor bedoeld was.
Een goed idee? Waarom gebeurt het niet, wat houdt ons tegen en waarom nemen gemeenten en corporaties geen voortouw?

Sprekers:
Gert-Jan ter Beek, manager, Stichting Samen Oud in Eigen Buurt
Majory Post, voorzitter, Stichting Samen Oud in Eigen Buurt

NGOLT 2024 Sessie 1.03

Inspiratiesessie 1.03

Eventhall 1

Woonvormen voor senioren: hoe draagt dat bij aan het levensgeluk van de bewoners?

Om goed en langer zelfstandig te kunnen blijven wonen zijn geschikte woningen nodig. Daarvoor wordt gedacht en gebouwd in geclusterde woonvormen: hofjeswonen, sociale woonomgevingen, caring community, gemengde complexen e.a.. Met de nadruk op ‘Met elkaar’. Maar hoe houd je binnen deze sociale structuren toch je zelfstandigheid, je onafhankelijkheid?
Na een korte inleiding over geclusterde woonvormen gaan Guido de Ruiter en Matthijs van Gent met u in gesprek over de combinatie van (of frictie tussen) ‘samen’ en ‘verbinding’ met het houden van eigen regie en zelfstandigheid.

Sprekers:
Matthijs van Gent, projectleider Expertteam Huisvesting Aandachtsgroepen, RVO (EHA i.o.v. min.VWS en BZK)
Guido de Ruiter, zelfstandig adviseur Wonen-Welzijn-Zorg, lid Expertteam Huisvesting Aandachtsgroepen

NGOLT 2024 Sessie 1.04

Sessie 1.04

Zaal 22

Wie ben ik als ik niet langer ben wie ik was?

In contacten die door vrijwilligersinitiatieven tot stand komen, kunnen de mensen die daarbij betrokken zijn andere kanten van zichzelf naar voren halen en nieuwe kanten in zichzelf ontdekken en ontwikkelen. Wat hiervoor nodig is, is ruimte. Hoe dan? We gaan door verschillende brillen kijken naar betekenisvol contact en hoe we ruimte kunnen maken voor wat er tussen mensen kan ontstaan.

Sprekers:
Willem-Jan de Gast, adviseur, trainer en eigenaar, Nomade Training en Advies
Petra van Loon, landelijk programmaleider Samen Ouder Worden, werkzaam bij Vereniging NOV

NGOLT 2024 Sessie 1.05

Werksessie 1.05 (VOL)

Eventhall 2

Een ontmoetingsplein voor ouderen: Van lokaal onderzoek naar resultaat dat aansluit bij de behoeften van ouderen

Vanuit onderzoek van een geriater en na een rondetafelbijeenkomst met professionals uit welzijn, zorg en gemeente, ondernemers en ouderen startten ouderen en inwoners de ontmoetingsplek Clockhuys Plein in Haren. Een laagdrempelige plek die aansluit op de behoefte van de oudere inwoners. Het opzetten van dit ontmoetingsplein ging gepaard met grote inzet van betrokken vrijwilligers. Het zorgen voor een soepel proces en het vinden van manieren om de ouderen die baat hebben bij deze ontmoetingsplek te bereiken, was een zoektocht. In deze workshop laten we naast de casus van het Clockhuys Plein nog een aantal regionale initiatieven zien, en nemen we u mee in de uitdagingen, zoals informatievoorziening, vinden en binden van vrijwilligers en borging van financiën. En hoe bereiken we nou ouderen die zich alleen voelen? We gaan graag met u in gesprek over uw ervaringen en suggesties aan de hand van onze casus. Praat en denkt u met ons mee?

Sprekers:
Lisa Zwiers, projectleider Clockhuys Plein, Communicatie Stem van Ouderen
Geesje Nijhof, lid Raad van Ouderen, Platform Pouwer
John van Meurs, penningmeester, Clockhuys Plein, lid Platform Pouwer

NGOLT 2024 Sessie 1.06

Sessie 1.06 (VOL)

Entresol 1

Meedenken voor behoud van eigen regie en eigen kracht

In samenwerking met de gemeente ondersteunen vrijwilligers en professionals senioren achter de voordeur.
Eigen regie, eigen kracht: dat zijn belangrijke waarden die mensen zo lang mogelijk willen blijven koesteren. In hun eigen omgeving, met hun eigen netwerk. Speciaal opgeleide senioren worden door de KBO in heel Limburg als vrijwillige onafhankelijke cliëntondersteuners ingezet. Met kennis van de lokale situatie, dichtbij, laagdrempelig en zonder wachtlijsten. Zij denken met burgers mee!
In deze sessie bespreken we de succesvolle inzet van Meedenkers/Ouderenadviseurs (zijnde onafhankelijke cliëntondersteuners) in de gemeente Beekdaelen. Door een goede samenwerking en afstemming tussen gemeente, KBO Limburg, MEE Zuid-Limburg en CMWW is dit project van de grond gekomen en samen vullen zij het aanbod van onafhankelijke cliëntondersteuning in. We geven inzicht in de organisatie, het proces en de uitvoering van de inzet van vrijwilligers en professionals en geven praktijkvoorbeelden.

Sprekers:
Simone Gerono-van Bun, directeur KBO Limburg
Marjo Daniëls, consulent ouderenadvisering, KBO Limburg

NGOLT 2024 Sessie 1.07

Sessie 1.07 (VOL)

Zaal 18

Hoe realiseer je gelijkwaardigheid en wederkerigheid in elke woonsituatie?

Wederkerigheid is een sleutelbegrip bij gezonde verbindingen met anderen. Hoe ziet dat eruit als je kwetsbaarheid toeneemt? Hoe ziet dat eruit in de verschillende situaties: van thuis wonen, tijdens een verhuizing of als je in een instelling woont? Drie initiatieven uit de oproep ‘Ouderen & hun omgeving’ van het Agis Innovatiefonds nemen je mee in hun oplossingsrichting en inzichten. De initiatieven kenmerken zich door een brede coalitie, co-creatie met alle betrokkenen en de inbreng van social design. We delen geleerde lessen en bieden een ervaring in een interactieve setting.

Sprekers:
Gerdine van Ramshorst, veranderkundig ontwikkelaar & (mogelijk) maker, Agis Innovatiefonds
Aaron de Kievid, zorginnovator, ‘s Heeren Loo

Tove Elfferich, partner en ontwerper, Morgenmakers
Marieke Rietbergen, oprichter, Design Innovation Group (DIG)
Lotte de Haan, social designer Buitengewone Zaken

Jolanda Westrum, directeur, vrijwilligerscentrale Huizen
Mariska Woudenberg, adviseur, vrijwilligerspunt West-Friesland

NGOLT 2024 Sessie 1.08

Inspiratiesessie 1.08 (VOL)

Zaal 15

Samen tegen eenzaamheid met oudere migranten: de succesvolle elementen voor verbindingen

Eenzaamheid bij oudere migranten komt vaak voor. En tot voor kort lukte het vrijwel niet om dat te doorbreken. De interventie Samen tegen Eenzaamheid bewijst dat het wel kan en laat zien hoe een co-creatieve benadering en participatieve aanpak bijdraagt aan verbinding tussen oudere migranten en hun omgeving. Ervaar in deze interactieve sessie hoe krachtig mensen kunnen worden als je actief met ze samenwerkt om uit het isolement te komen en hoe eenzaamheid zelfs wordt omgezet in vriendschappen.
Voor meer informatie over deze interventie zie: Samen tegen Eenzaamheid met oudere migranten – Leyden Academy

Voorzitter:
Sjaiesta Nanhekhan, onderzoeker, Leyden Academy on Vitality and Ageing

Sprekers:
Nina Conkova, senior onderzoeker, Leyden Academy on Vitality and Ageing
Marzouka Boulaghbage, stichting Al-Amal
Lucia Martis, stichting Profor
Fiona Schussler, marhaba bij wijkcentrum het Klokhuis
Saadia Daouairi, SPIOR, SOMNL

NGOLT 2024 Sessie 1.09

Werksessie 1.09 (VOL)

Zaal 14

Beeldvorming over leven met dementie

Dementie is een beladen aandoening. Veel mensen weten niet wat het betekent om dementie te hebben, wat de gevolgen zijn van de diagnose; voor henzelf, voor de mensen om hen heen, voor de hele samenleving. Veel mensen zijn bang om dementie te krijgen, omdat ze vooral negatieve associaties bij dementie hebben, als een proces van alleen maar achteruitgang. Dit bepaalt ook hoe zij met iemand met dementie omgaan. Nemen zij bijvoorbeeld afstand of gaan ze op zoek naar nieuwe mogelijkheden, naar de eigen regie, naar manieren waarop hij of zij meer kwaliteit van leven kan ervaren? In deze werksessie vertellen we over het project VRbeelding en gaan we met elkaar in gesprek over beelden van leven met dementie en wat dat betekent voor het ondersteunen van een goed leven met dementie.

Sprekers:
Franka Bakker, gezondheidswetenschapper en gerontoloog, associate lector Goed Leven met Dementie, Hogeschool Windesheim
Anouk Jansen, onderzoeker lectoraat ICT-innovaties in de Zorg, Hogeschool Windesheim
Anjo Geluk, burger co-onderzoeker
Charles van der Spek, burger co-onderzoeker

NGOLT 2024 Sessie 1.10

Werksessie 1.10 (VOL)

Zaal 12

Aan de slag met werkzame elementen om eenzaamheid te verminderen

Vanuit het ZonMw programma ‘Versterking aanpak eenzaamheid’ worden allerlei initiatieven gefinancierd die iets doen aan eenzaamheid onder ouderen. Negen eenzaamheidsinterventies zijn aan de slag gegaan met het uitpluizen van de werkzame elementen in hun interventie. In deze sessie laten we graag zien wat dit heeft opgeleverd. Een leerzame sessie voor iedereen die eenzaamheid wil verminderen.

Sprekers:
Sofieke Jansen, zelfstandig onderzoeker/adviseur, Sofieke Jansen Evaluatieonderzoek
Leontien Hommels, Procesbegeleider leertraject eenzaamheidsinterventies, ZonMw

NGOLT 2024 Sessie 1.11

Sessie 1.11

Zaal 21

‘Jong gedaan, oud geleerd’. Wie zijn de verpleegkundigen en verzorgenden in de ouderenzorg?

Wat moeten verzorgenden of verpleegkundigen kunnen en wie moeten het zijn? Belangrijke vragen die elke dag spelen als je voor de zorg hebt gekozen. Het gaat dan over de beroepsidentiteit. Dat is iets wat je kunt leren, maar je brengt ook jezelf mee in je werk. Wat betekent dat?
We staan stil bij de vraag wat (beroeps)identiteit is? We kijken vanuit de wetenschap, vanuit de beroepsprofielen (zijn die nog adequaat?) en vanuit de ervaring van mensen die vroeger in de zorg werkten en nu zorg krijgen. Wat geven zij aan de zorgverleners van nu mee?

Sprekers:
Sierk Ybema, associate professor, Vrije Universiteit Amsterdam
Marieke van Wieringen, universitair docent/onderzoeker, directeur Talma Instituut, Vrije Universiteit Amsterdam
Hugo Schalwijk, curator, V&VN, promovendus, Vrije Universiteit Amsterdam
Tineke van Iersel
Elly Beunk

NGOLT 2024 Sessie 1.12

Podcastsessie 1.12 (VOL)

Zaal 3

Ouderen spreken zich uit

We nemen samen live een podcast op. Dit is een vervolg op een serie van zes podcasts over actuele thema’s zoals Samenleven in een veranderende samenleving, zingeving en participatie. Deze serie is gemaakt in samenwerking met Movisie en BeterOud, ter ere van het vijfjarig bestaan van de Raad van Ouderen.
Tijdens deze sessie worden de thema’s wonen, jong en oud en actief en vitaal blijven extra belicht, met prikkelende vragen, gekozen door deelnemers aan de podcast. Bezoekers van de live opname kunnen deelnemen door hun mening te delen, of vragen te stellen over deze thema’s.

Voorzitters:
Els Hofman, senior projectleider, specialisatie ouderen, Movisie
Anja Laeven,
voorzitter, Raad van Ouderen

Sprekers:
Johanna Hoving, projectleider TijdVoorActie, programmamedewerker Samen Ouder Worden
Mitchell Tollenaar, specialist Meedoen door sport en bewegen (Senioren), Kenniscentrum Sport en Bewegen
Marie-Jeanne Boltong, lid, Raad van Ouderen, vicevoorzitter, het Ouderen – Mantelzorg Forum , GENERO Zuidwest-Nederland
Coen van den Heuvel, Raad van ouderen

 

NGOLT 2024 Sessie 1.13

Rondetafel 1.13 (VOL)

Entresol 2A

Bewegen en sporten inzetten om sociale en fysieke zelfredzaamheid te stimuleren

Bewegen heeft veel positieve effecten op mentaal, sociaal, cognitief en fysiek vlak.
Voldoende bewegen bevordert de fysieke zelfredzaamheid van senioren. Deelname aan beweegactiviteiten is daarbij een middel om het sociale netwerk te vergroten, wat afhankelijkheid van formele hulp en ondersteuning beperkt.
Tijdens dit rondetafelgesprek bespreken we met elkaar hoe bewegen effectief kan worden ingezet. Welke mogelijkheden zijn er, welke professionals spelen daarbij een rol, hoe kun je daar zelf een bijdrage aan leveren, en waar liggen nog uitdagingen?

Sprekers:
Liesbeth Preller, specialist Beweeggedrag (Senioren), Kenniscentrum Sport en Bewegen

NGOLT 2024 Sessie 1.14

Sessie 1.14

Zaal 20

Samen de waarde bepalen van technologie, zowel financieel als sociaal

In deze sessie willen wij u meenemen in een aantal voorbeelden waarin technologie kan helpen om in de afhankelijkheid meer en beter contact te hebben. Daarnaast kijken we ook hoe je de waarde van technologie nu goed bepaalt en dat gaat verder dan enkel de financiële kant.

Sprekers:
Rik Wisselink, programmamanager Active & Assisted Living (AAL), ZonMw
Henk Herman Nap, programmaleider digitale zorg, Vilans

NGOLT 2024 Sessie 1.15

Sessie 1.15

Zaal 16

Valpreventie, waarom ga je er (niet) mee aan de slag?

Kwetsbaar en gemotiveerd, sceptisch en passief of zelfstandig en actief? Welke motieven en weerstanden spelen een rol om (niet) met valpreventie aan de slag te gaan? Hoe kunnen we helpen onafhankelijk te blijven met valpreventie, zonder regie uit handen te nemen? Tijdens deze sessie gaan we samen in gesprek en stap je in de schoenen van een 65-plusser om erachter te komen wat helpt en werkt om gemotiveerd te raken voor valpreventie.

Sprekers:
Rozan van der Veen, consultant en projectmanager valpreventie, VeiligheidNL
Ellen Willemsen, beleidsmedewerker, KBO Brabant

}

14:30

Pauze

}

14:45

Sessieronde 2

U heeft de keuze uit verschillende sessies:

NGOLT 2024 Sessie 2.01

Werksessie 2.01 (VOL)

Zaal 17

Ruimte voor ouderen (de leefomgeving)

Het meest recente advies van de Raad van Ouderen gaat over de leefomgeving: ‘Ruimte voor ouderen’, met een inspirerende leefomgeving en mobiliteit als basis.
Als ouderen langer thuis blijven wonen, meer zelf doen en ook nog digitaal actief worden, wat hebben ze dan nodig in hun eigen buurt of wijk, zodat dit ook echt mogelijk is?
In deze workshop gaan aan de slag met de place mapping methode, waarbij we plekken die belangrijk zijn voor mensen in kaart brengen. Daarna bespreken we wat er verandert als er wijzigingen optreden in hun mobiliteit, sociale netwerk, gezondheid of de samenstelling van hun huishouden? Wat doet dit met hun welzijn? En ook: wat betekent dit voor de leefomgeving, de veiligheid van de buurt, de aantrekkelijkheid van de buurt en de eigen betrokkenheid (participatie) daarbij? Zijn deze plekken (dan nog) toegankelijk? Kunnen ouderen er dan nog wonen? Welke aanpassingen zijn nodig en mogelijk?
Ga voor het advies naar: Advies Ruimte voor ouderen (beteroud.nl)

Voorzitter:
Louise Meijering, hoogleraar Gezondheidsgeografie, faculteit Ruimtelijke Wetenschappen, Rijksuniversiteit Groningen

Sprekers:
Anjo Geluk, voorzitter, Denktank 60+ Noord en lid Raad van Ouderen
Marlou Kremer,
lid, Raad van Ouderen

Geesje Nijhof, lid, Raad van Ouderen

NGOLT 2024 Sessie 2.02

Sessie 2.02

Eventhall 1

Aanpassen of verhuizen?

Senioren verhuizen niet graag. Zeker niet als aantrekkelijk en geschikt woningaanbod ontbreekt. Dat is een cruciale voorwaarde om senioren de stap te laten zetten naar een nieuwe woning. Maar wat is er nog meer nodig? Susan van Klaveren, projectleider van het experiment doorstroming van senioren, neemt u mee in de geleerde lessen. Welke organisaties kunnen een rol spelen in het proces ven bewustwording tot en met een eventuele verhuizing? En welke maatregelen zijn gedurende dit proces toe te passen? En hoe doe je dat op een manier die aansluit bij de leefwereld van senioren? Scott de Boer vertelt u over de lokale doorstroomaanpak. Annemiek van de Haar neemt u mee in de verhalen van Veenendaalse senioren die overwegen te verhuizen en haar rol daarbij.

Sprekers:
Susan van Klaveren, senior adviseur en projectleider wonen en zorg, Platform31
Scott de Boer, regisseur Wonen, Welzijn & Zorg, Gemeente Veenendaal
Annemiek van de Haar, wooncoach, Gemeente Veenendaal

NGOLT 2024 Sessie 2.03

Werksessie 2.03

Zaal 22

Ziek van regels en financiering

Je wordt er soms ziek van: van alle regels en vraagstukken van financiering bij domeinoverstijgende zorg en ondersteuning. Maar is daar wat aan te doen? Deze workshop staat stil bij de oorzaken en de behandeling van deze ‘ziekte’. Marcel Canoy, initiatiefnemer van het ‘Loket voor zorgzame buurten’ houdt spreekuur, een spreekuur zonder privacy. Iedereen kan meeluisteren naar de klachten, de diagnose en als lotgenoot en/of ervaringsdeskundige adviezen geven. Het levert ideeën op om zelf aan de slag te gaan met de ‘ziekteverschijnselen’ van domeinoverstijgende zorg en ondersteuning, die hij of zij zelf tegen komt.

Sprekers:
Marcel Canoy, hoogleraar gezondheidseconomie, Vrije Universiteit Amsterdam en expert Vilans
Duco Bannink, universitair hoofddocent bestuurskunde, Vrije Universiteit Amsterdam
Frans van Zoest, projectleider en expert, Vilans

NGOLT 2024 Sessie 2.04

Sessie 2.04

Zaal 15

Word beter in participatie!

We vinden het steeds belangrijker dat we samen met inwoners en cliënten de zorg veranderen en verbeteren. Maar echte gelijkwaardige samenwerking tussen professionals en cliënten blijkt nog niet zo makkelijk te realiseren. In deze sessie deelt een cliënt wat voor hem/haar belangrijk is bij het meedenken en -doen. Hierna laten Vicky en Bettine zien hoe je praktisch aan de slag kunt met participatie. Ze bespreken diverse vormen van participatie en leggen uit waarom het belangrijk is om breder naar participatie te kijken dan met alleen de participatieladder. Je krijgt te zien hoe je met behulp van de participatiescan goede plannen kan maken voor een inclusieve aanpak van projecten, programma’s en beleid. Daarna ga je hier zelf mee aan de slag, zodat je met concrete acties naar huis gaat.

Sprekers:
Bettine Pluut, Pluut & Partners
Vicky Drost, Significant
Lex Gelder, Pluut & Partners

NGOLT 2024 Sessie 2.05

Werksessie 2.05

Zaal 14

Wat leren we van andere vrijwilligers in Europa?

Met de druk op zorgstelsels organiseren lokale groepen vrijwilligers noodgedwongen steeds vaker zorg en ondersteuning voor kwetsbare ouderen in hun buurt. Coördinatoren, die vrijwilligers begeleiden, zijn gepassioneerd en toegewijd. Maar hoe komen ze tot de juiste kennis en vaardigheden? Hoe worden ze ondersteund?

Dit speelt niet alleen in Nederland, maar in heel Europa. Hoe doen ze dat eigenlijk in andere landen? We nemen je mee in de diverse wereld van welzijnswerk voor kwetsbare ouderen. Leer als wijkcoördinator, activiteitenbegeleider of als vrijwilliger van de innovatieve ervaringen in Europa en deel uw inzichten en leerervaringen op het gebied van eenzaamheidsbestrijding, het vergroten van de onafhankelijkheid van ouderen en het bevorderen van een sociaal netwerk.

Sprekers:
Liesbeth Gaasbeek, directeur, Stichting Gouden Dagen
Brenda Emmen, coördinator WSP Vollenhove – stichting MeanderOmnium

NGOLT 2024 Sessie 2.06

Rondetafel 2.06 (VOL)

Entresol 1

Op zoek naar de Verborgen Verbinding tussen oud en jong

Achter elke vraag schuilt een verhaal, in elk verhaal zit een verbinding.
Zolang we niets van elkaar weten, komen we er ook niet achter wat we gemeen hebben. Juist door in gesprek met elkaar te gaan, zien we waar raakvlakken trefpunten worden en waar onbekend bemind wordt. Tijdens deze interactieve sessie gaan we met het publiek op zoek naar deze Verborgen Verbindingen tussen jong en oud. Het belooft een inspirerende sessie te worden en; naast wie zit jij eigenlijk?

Verborgen Verbinding is een project van Stichting Watershed & Leyden Academy on Vitality and Ageing,  ondersteund door het Jo Visser Fonds.

Sprekers:
Evelien Kelfkens, onderzoeker, Leyden Academy
Mirjam van Dijk, producent en programmeur, Stichting Watershed
Juliet Gagnon, artistic director, Stichting Watershed

NGOLT 2024 Sessie 2.07

Werksessie 2.07 (VOL)

Zaal 19

(Zorg)technologie: op zoek naar passende oplossingen

We gaan tijdens deze workshop samen in gesprek over (zorg)technologie en hoe het jouw leven gemakkelijker kan maken. Wat heb jij nodig om jouw dagelijkse routine te verbeteren of te vereenvoudigen? Na deze discussie presenteren we bestaande (zorg)technologieën en wat je daarmee kunt. Vervolgens verkennen we of het huidige aanbod voldoet aan de behoeften van ouderen, mantelzorgers en zorgverleners. Is er een match? Zo niet, wat zou jou dan wel kunnen helpen?
Ontdek hoe (zorg)technologie jouw leven kan verbeteren en schrijf je nu in voor deze sessie!

Sprekers:
Luca van Breda, ontwerper digitale zorg & innovatie, Vilans
Xandra van Megen, ontwerper & onderzoeker digitale zorg, Vilans

NGOLT 2024 Sessie 2.08

Engelstalige sessie 2.08

Zaal 12

Ouderen als hoeksteen van de samenleving: gemeenschapszorg in Ethiopië

In Ethiopië vormen ouderen met hun levenswijsheid al eeuwenlang het hart van hun gemeenschap. Zij worden als raadgever betrokken bij belangrijke beslissingen of het oplossen van conflicten. De gemeenschap zorgt voor hun ouderen, terwijl een formeel zorgsysteem ontbreekt. Deze traditie komt echter steeds meer onder druk te staan, onder andere door opleiding en werk buitenshuis van de jongere generatie. Hoe gaat Ethiopië om met deze veranderingen en toenemende vergrijzing? En zou gemeenschapszorg ook in Nederland mogelijk zijn?

Spreker:
Ephrem Tesfay, onderzoeker, Vilans

NGOLT 2024 Sessie 2.09

Sessie 2.09

Zaal 21

Aan de slag met zinvolle dagactiviteiten voor mensen met dementie

Mensen met dementie willen graag een zo normaal mogelijk leven leiden. Daarbij hoort ook het voortzetten van activiteiten, hobby’s en routines van vóór de diagnose dementie. Hoe kan zinvolle daginvulling hier een bijdrage aan leveren? Hoe kunnen we het alledaagse leven versterken?

In deze sessie gaan we samen aan de slag aan de hand van een aantal werkvormen. We bekijken vanuit verschillende perspectieven wat we kunnen doen om ervoor te zorgen dat mensen met dementie hun dagelijks leven zo lang mogelijk kunnen voortzetten. Daarbij gaat het om perspectieven en rollen van onder andere mensen met dementie en naasten zelf, gemeenten, dementienetwerken en aanbieders van dagactiviteiten.

Sprekers:
Miriam Groenhof, Alzheimer Nederland
Hans Alderliesten, senior onderzoeker & projectleider dementie, Movisie
Marieke van Werkhoven, Dementie Netwerk Nederland/ Implementatie Zorgstandaard
Madelon Bax, ZonMw
Spreker namens Vilans

NGOLT 2024 Sessie 2.10

Werksessie 2.10

Zaal 16

Met wie ga je wanneer in gesprek over de laatste fase van je leven?

Een slimme meid (m/v/x) is op de toekomst voorbereid!
Veel mensen denken liever (nog) niet na over de laatste fase van het leven of denken: dat komt nog wel. Maar iedereen kan er van het ene op het andere moment mee te maken krijgen door ziekte of toenemende afhankelijkheid. Wat wil je dan? Of wat wil je in ieder geval niet? Wat zou je nog graag willen beleven? Hoe wil je dat anderen jou herinneren; wat wil je tegen anderen zeggen? Wil je pijnbestrijding? Waar wil je wonen, en waar sterven? Wil je over euthanasie praten of over voltooid leven?
Praat op tijd met je naasten over je wensen en behoeften rondom je laatste levensfase, hoelang die ook nog zal duren! Maar hoe doe je dat, en met wie? En waar kun je allemaal aan denken? Als je jouw wensen vroeg genoeg kenbaar maakt, is de kans groter dat ze ook daadwerkelijk gerealiseerd worden.

Sprekers:
Sandrina Sangers, beleidsadviseur, Agora
Guido Schürmann, beleidsadviseur, Agora

NGOLT 2024 Sessie 2.11

Sessie 2.11

Zaal 18

Krachtige kwetsbaarheid: welke kracht spreekt uit jouw verhaal?

In ieder mens zit een mooi verhaal, geboren vanuit kracht en kwetsbaarheid. In deze sessie van Stadstrainers en De Stem van Ouderen gaan wij, aan de hand van een methodiek over verhalen vertellen, op zoek naar de kracht in uw verhaal. U hoort een verhaal van één van de ouderen betrokken bij de Stem van Ouderen (bundeling van acht regionale ouderennetwerken uit het hele land) en van iemand die meedeed aan ‘Mijn verhaal’, een methodiek van Stadstrainers. Welke kracht zit er volgens u in ouder worden? Doe mee met deze sessie en kom erachter!

Sprekers:
Bjefke Bonnema, Stadstrainers
Angela Barkhuysen, Stadstrainers
Lisa Zwiers, projectleider Clockhuys Plein, communicatie Stem van Ouderen
Demi Timmers, Stem van Ouderen
John van Meurs, Platform Pouwer

NGOLT 2024 Sessie 2.12

Inspiratiesessie 2.12

Eventhall 2

Het ‘hoe’ en ‘waarom’ van community building bij ouderen

Verbinding tussen onderwijs, praktijk en samenleving
In de Werkplaatsen Sociaal Domein wordt op allerlei manieren gewerkt aan het thema community building: zowel op het individuele niveau van de oudere zelf, als ook op het niveau van de buurt en wijk. In deze sessie staan we met docent-onderzoekers stil bij het ‘hoe’ en ‘waarom’ van communities rondom ouderen. Wat zijn kenmerken van succesvolle communities? Wat vraagt dit van inwoners, beleidsmakers? En wat is de waarde van de verbinding met onderwijs en intergenerationeel contact? De sessie wordt interactief opgezet; naast twee inspirerende aanpakken worden ‘wat werkt’-elementen gedeeld en is er veel ruimte voor uitwisseling. Met medewerking van docent-onderzoekers/ lectoren van twee werkplaatsen sociaal domein.

Spreker:
Krijn van Beek, voorzitter Associatie Werkplaatsen Sociaal Domein
Mariëlle Hobbelen, Hogeschool Rotterdam en WSD Zuid-Holland Zuid
Roos van Veen, Stenden Hogeschool, WSD Friesland
Geke Dijkstra, Stenden Hogeschool. WSD Friesland

NGOLT 2024 Sessie 2.13

Sessie 2.13 (VOL)

Zaal 20

Samen de schouders onder de vergrijzende samenleving

De maatschappelijke dialoog over ouder worden en de vergrijzende samenleving wordt hoofdzakelijk met ouderen gevoerd. Maar een vergrijzende samenleving vraagt juist om een gesprek tussen de generaties. Want we moeten hier samen de schouders onder zetten. We nodigen je uit om hierover mee te praten. Waarom is het belangrijk om hier met verschillende generaties over te praten? Wat is hier voor nodig? Zijn er goede voorbeelden in het land? En hoe gaat zo’n gesprek? Sluit aan en neem deel!

Sprekers:
Petra van Loon, landelijk programmaleider Samen Ouder Worden, werkzaam bij Vereniging NOV
Nicolette van der Slot, We Care to Disgover

Ilse Nieuwland, stichting Oud Geleerd Jong Gedaan
Monique Ackermans, stichting Oud Geleerd Jong Gedaan
Annerieke Vonk, Vier het Leven
Ilse Marije Sikkema, TijdVoorActie
Johanna Hoving, Samen Ouder Worden

NGOLT 2024 Sessie 2.14

Rondetafel 2.14 (VOL)

Entresol 2A

Verrijkende (on)afhankelijkheden

Mensen hechten sterk aan zelfstandigheid gedurende hun hele leven, maar streven ook naar sociale contacten en betekenisvolle relaties. Het streven is naar een passende balans tussen eigen regie en de afhankelijkheid die verbondenheid met zich meebrengt.
Kom napraten met Tineke Abma over het plenaire programma en bespreek met elkaar wat hetgeen je gehoord hebt nu eigenlijk voor jouw dagelijkse praktijk betekent. Je gaat hierover in gesprek met de andere deelnemers in de vorm van een rondetafelgesprek.

Voorzitter:
Tineke Abma, directeur, Leyden Academy on Vitality and Ageing en hoogleraar Ouderenparticipatie, Leids Universitair Medisch Centrum

}

15:45

Pauze

}

16:00

Sessieronde 3

U heeft de keuze uit verschillende sessies:

NGOLT 2024 Sessie 3.01

Werksessie 3.01 (VOL)

Zaal 12

De wijk als thuis

De wijk is meer dan alleen een plek om te wonen. Wanneer de wijk je thuis is dan wil je daaraan bijdragen, helpen er goed voor te zorgen. Maar hoe ver kun je gaan? En hoe creëer je samen met anderen een wijk waar iedereen zich thuis voelt? In deze inspiratiesessie nemen ouderen, projectleiders en (actie)onderzoekers je letterlijk en figuurlijk mee op reis door de wijk met alle belangrijke partners. Zelf vormgeven aan je leven én verbonden blijven met de plek en mensen die belangrijk voor je zijn. Dat staat centraal in deze interactieve workshop.

Sprekers:
Evelien Kelfkens, onderzoeker, Leyden Academy
Ingeborg van der Oord, actieonderzoeker en eigenaar, Warkhouse
René Reumer, founding Partner & Impactstrateeg, Warkhouse
Ad van Elzakker, Stichting Thuis Voelen

NGOLT 2024 Sessie 3.02

Sessie 3.02

Eventhall 1

Nieuwe woonconcepten voor (en door) senioren

In deze sessie komt een overzicht langs van vernieuwende woonconcepten voor senioren. Wat gebeurt er zoal? Wie nemen het initiatief tot de concepten? Waar ligt de behoefte bij senioren? Waar lopen de initiatieven tegenaan? Hoe dragen de concepten bij aan zelfstandig wonen en onafhankelijkheid? Hoe houden de bewoners de regie? Hoe is de relatie met de buurt? Wat zijn de do’s and dont’s? Aan de hand van een praktijkvoorbeeld, woonproject Hof van Leeuwensteyn van woningcorporatie Woonin, het eerste mantelzorghofje van Utrecht, gaan we nader in op deze vragen.

Sprekers:
Yvonne Witter, socioloog en sociaal gerontoloog, adviseur en initiatiefnemer, ZorgSaamWonen
Anemoon van Dijk, manager Wonen, corporatie Woonin

NGOLT 2024 Sessie 3.03

Sessie 3.03

Zaal 18

Attente plekken in de grote stad

Bij ‘zorgzame gemeenschappen’ denken we misschien niet direct aan de grote en diverse stad.
Terwijl het juist in de stad van belang is om ontmoeting en ‘alledaagse attentheid’ onder buurtbewoners een duwtje in de rug te geven. In deze sessie gaan we in gesprek over plekken die een bron van ontmoeting en steun kunnen zijn voor oudere buurtbewoners. En dan niet alleen plekken die door professionals bewust hiertoe zijn ingericht, maar juist de meer verrassende plekken: een buurtwinkel, een drogisterij of een lokale horecazaak. Wat maakt zo’n attente plek aantrekkelijk en betekenisvol voor ouderen, en hoe kunnen professionals zich betekenisvol verbinden aan zulke plekken?

Sprekers:
Ludo Glimmerveen, programmaleider & onderzoeker, Ben Sajet Centrum, universitair docent, VU Amsterdam
Josje Schut, onderzoeker, Ben Sajet Centrum, promovendus, VU Amsterdam

NGOLT 2024 Sessie 3.04

Sessie 3.04

Eventhall 2

Ouderen als oplossing

Een interactief gesprek over seniorisme, solidariteit en de betekenis van ouderen in onze samenleving.
In deze sessie stippen we onderwerpen aan die in het boek Ouderen als oplossing (2023) de revue passeren. Zo gaan we het hebben over de rollen en talenten van ouderen. Ook beantwoorden we de vraag: wat zijn de onmisbare en fundamentele bijdragen van ouderen aan onze samenleving?

Ook zoomen we in op het perspectief en de rol van gemeenten: hoe kunnen zij bevorderen dat de kracht van ouderen wordt benut en er voldoende aandacht is voor kwetsbare ouderen?
Daarnaast komen het perspectief en de rol van sociaal werk aan bod: Wat is de kracht van sociaal werk rond ouderenparticipatie en preventief werken?
Hierover gaan we in gesprek met wij in gesprek met experts. Daarnaast bieden we ruim gelegenheid voor vragen uit en discussie met de zaal.

Voorzitter:
Olaf Stomp, senior communicatieadviseur, Movisie, freelance tekstschrijver en gespreksleider

Sprekers:
Janny Bakker-Klein, voorzitter van de raad van bestuur Movisie, lid Eerste Kamer
Sjaan Steinmetz, redactielid/ schrijver ‘Ouderen als oplossing’, projectmedewerker, Movisie
Els Hofman, redactielid/ schrijver ‘Ouderen als oplossing, senior projectleider, Movisie

NGOLT 2024 Sessie 3.05

Werksessie 3.05 (VOL)

Zaal 19

Aan de slag met het sociale netwerk

Een sociaal netwerk is voor iedereen van onschatbare waarde, ook voor mensen die ondersteuning kunnen gebruiken. Het biedt mensen emotionele ondersteuning en kan daarnaast ook praktische hulp bieden. Maar hoe breng je een netwerk in kaart en hoe vergroot en versterk je het? Voor jezelf of voor een ander. We nemen je mee in de Wegwijzer ‘Aan de slag met het sociale netwerk’, delen tips en valkuilen en je gaat zelf actief aan de slag.

Sprekers:
Inge Redeker, expert, Vilans
Paula Gerring, adviseur Leren en Veranderen, Vilans
Esra van Koolwijk, projectmedewerker, Movisie

Maximaal 30 deelnemers

NGOLT 2024 Sessie 3.06

Sessie 3.06

Zaal 20

Team van de toekomst

In de beweging naar ‘samen zorgen’ ontstaat een team waarin iedereen zich vanuit zijn eigen plek herkend, erkend en gekend voelt.
Als ouderen, mantelzorgers, naasten, vrijwilligers en beroepskrachten gelijkwaardig samenwerken, ontstaat zorg en welzijn die aansluit bij de wensen van de oudere. Niet iedereen is gelijk, maar wel gelijkwaardig in de relatie van mens tot mens. In deze sessie bespreken we ieders waarde, zingeving en verbondenheid als verrijking voor de ander en jezelf. En geven we tips voor gelijkwaardig samenwerken met mantelzorgers en vrijwilligers.

Sprekers:
Yvonne de Jong, expert informele zorg,Vilans
Judith Oosterom, senior adviseur Innovatie en (proces)verbeteren, Vilans

NGOLT 2024 Sessie 3.07

Lezing 3.07

Zaal 21

De positieve invloed van kunst op de kwaliteit van leven van ouderen

In deze sessie laten we zien hoe kunst op een positieve manier bijdraagt aan de kwaliteit van leven van ouderen. Er is steeds meer wetenschappelijk bewijs dat kunst bijdraagt aan de gezondheid, het intermenselijke contact en de activering van oudere mensen. Ondanks de positieve effecten en voordelen wordt kunst nog veel te weinig ingezet in de ouderenzorg. In deze sessie laten we zien waarom en hóe het anders kan.

Sprekers:
Désirée te Marvelde, teamleider cluster Ouderen en senior programmamanager
Pim Ketelaar, p
Maarten Ploeg, programmadirecteur/ bestuurder, VitaValley

Tineke Abma, directeur, Leyden Academy on Vitality and Ageing en hoogleraar Ouderenparticipatie, Leids Universitair Medisch Centrum
Hanneke van der Wal-Huisman, UMCG
Christianne Mattijssen, directeur Erfgoed en Kunsten, Ministerie OC&W
Madelon van Riel, projectleider Kunst & Zorg, Cordaan
Muzikaal intermezzo door Mimic: Maaike van der Linde en Stijn Brinkman

NGOLT 2024 Sessie 3.08

Sessie 3.08

Zaal 15

Gezond oud worden in twee werelden, hoe doe je dat?

Onder ouderen met een migratieachtergrond neemt de vergrijzing ook toe, de komende jaren verwachten wij een verdrievoudiging van het aantal ouderen met een migratieachtergrond. Zo lang mogelijk thuis wonen, wat betekent dat voor de ouderen met een migratieachtergrond? Cultuur sensitief werken en ondersteunen is voor velen nog een uitdaging, hoe doe je dat en wat heb je hiervoor nodig. Alleen de taal spreken is niet voldoende. Hierover delen we graag onze inzichten en gaan met u in gesprek.

Sprekers:
Rik Wisselink, programmamanager Active & Assisted Living, ZonMw
Jan Jukema, lector Gepersonaliseerde Zorg, Saxion Hogeschool
Sevilay Luiken-Dalli, directeur, expert cultuur sensitief werken & zorgen, Imean, partner, In2werelden

NGOLT 2024 Sessie 3.09

Sessie 3.09

Zaal 14

De mens zien vanuit het hart

Niet de ziekte, maar de mens en de mensen en bezigheden die voor deze mens centraal staan, zijn van belang.
Er achter komen wat mensen blij maakt door samen te komen, te praten, te bewegen, dingen te leren, het liefst wanneer de mensen zelf nog kunnen vertellen, helpt dementie op afstand te houden of om ermee om te gaan.
Wanneer het hierbij gaat om culturele waarden en normen die ons minder bekend zijn, vraagt dit om extra inzet, extra nieuwsgierigheid en extra inlevingsvermogen.

Spreker:
Jeanny Vreeswijk-Manusiwa, oprichtster, SOMNL.nu, programmaleider diversiteit en dementie, Ben Sajet Centrum Amsterdam

NGOLT 2024 Sessie 3.10

Rondetafel 3.10 (VOL)

Entresol 1

LoL, Lust op Leeftijd

Op het thema intimiteit en seksualiteit op latere leeftijd rust nog vaak een taboe. En dat terwijl bewezen is dat dit ook op latere leeftijd een belangrijk onderdeel is van het leven en positief kan bijdragen aan het welzijn van ouderen. We gaan in op welke informatie er nodig is en welke belanghebbenden en experts er nodig zijn om samen in actie te kunnen komen.

De resultaten van dit gesprek worden opgenomen in het lopende onderzoek van Leyden Academy on Vitality and Ageing. Voor meer informatie over dit onderzoek zie: https://www.leydenacademy.nl/seksualiteit-en-intimiteit/

Voorzitters:
Elena Bendien, sociaal en cultureel gerontoloog, Leyden Academy on Vitality and Ageing
Jana Kerssies, onderzoeker, Leyden Academy on Vitality and Ageing

NGOLT 2024 Sessie 3.11

Werksessie 3.11 (VOL)

Zaal 22

Samenwerking tussen generaties als toekomstbeeld: toewerken naar een
generatieagenda

In een samenleving die voortdurend evolueert en waar de zorg- en ondersteuningsbehoeften van een vergrijzende bevolking steeds complexer worden, wordt de rol van intergenerationeel contact steeds belangrijker. Intergenerationele interacties, die de brug slaan tussen verschillende leeftijdsgroepen met  verschillende culturele achtergronden, zijn niet alleen een bron van emotionele steun en verbondenheid, maar vormen ook een fundament voor de toekomstige zorg. In deze aanjagende verkenning duiken we in de essentie van intergenerationeel contact en ontdekken we waarom het zo cruciaal is voor de toekomst van de zorg. Daarnaast wordt middels een panelgesprek ingezoomd op het belang van gespreksvormen tussen generaties en hoe zich dit ontvouwt binnen onderwijs, zorg, beleid en verder. Verschillende voorbeelden passeren de revue. Ook u als deelnemer wordt uitgenodigd om uw ideeën, inspirerende thema’s en voorbeelden te delen om te komen tot een actieagenda voor intergenerationeel contact: de zogenoemde ‘generatieagenda’.

Voorzitter:
Demi Jongejan, coach

Sprekers:
Demi Timmers, participatieregisseur, Genero
Oemar van der Woerd, onderzoeker, Erasmus School of Health Policy & Management
Cor Heukels, lid Ouderen- en Mantelzorgforum, Genero
Laura Dammeijer, projectleider, Laurens

NGOLT 2024 Sessie 3.12

Werksessie 3.12

Zaal 16

Je schittert als je autonomie hebt!

Hoe zou je het vinden als dagelijkse keuzes voor jou bepaald worden? Wat je eet, wanneer je je doucht, welke hulp je ontvangt en hoe jouw zorg geëvalueerd wordt? Dit is voor mensen die afhankelijk zijn van hulp niet altijd vanzelfsprekend. De zorgverlener (van de toekomst) en de organisatie waarin hij/zij werkzaam is, spelen daarin een sleutelrol. Om mensen die afhankelijk zijn van hulp te kunnen ondersteunen, dient de zorgverlener te beschikken over passende competenties, maar zeker ook een faciliterende (werk)omgeving. Tijdens deze workshop nemen we jou mee in hoe autonomieversterkend werken op dit moment plaatsvindt binnen de praktijk en centraal staat binnen het onderwijs. We doen dit op interactieve wijze!

Sprekers:
Leonie Slots, MSc Docent praktijkgericht onderzoek & PhD student, Hogeschool Saxion
Jelte van Waterschoot, hoofddocent Master Health Care,Social Work & Onderzoeker Lectoraat Social Work, Saxion Hogeschool
Marjolein Knibbeler, MA, RN Docent-onderzoeker, Zuyd Hogeschool, Academie Verpleegkunde & Lectoraat Wijkgerichte Zorg, Promovendus, Universiteit Maastricht
Veronique Rousseau, senior wijkverpleegkundige, Envida

NGOLT 2024 Sessie 3.13

Werksessie 3.13 (VOL)

Zaal 17

De mentale last van het ontvangen van zorg

Dat zorg verlenen mentaal belastend kan zijn, is bekend. Maar hoe zit dat met zorg ontvangen?
De Raad voor Volksgezondheid & Samenleving bereidt een advies voor over mentale volksgezondheid. De afgelopen jaren is het aantal Nederlanders met psychische problemen gegroeid. Bij de aanpak van mentale ongezondheid ligt de nadruk tot nu toe vooral op het individu, op behandeling en preventie. Dat is zeer belangrijk. Er zijn echter ook maatschappelijke factoren die mentale druk verhogen. Denk aan de prestatiedruk bij studenten. Met dit advies willen we meer zicht krijgen op deze maatschappelijke factoren. We hopen aanbevelingen te kunnen doen die de maatschappelijke oorzaken van mentale druk wegnemen of verminderen. Zodat we niet alleen dweilen, maar ook de kraan dichtdraaien. Het ontvangen van zorg is één van de thema’s in dit advies.
De opbrengst van de werksessie wordt meegenomen bij de voorbereiding van het advies.

Spreker:
Aletta Winsemius, senior adviseur, Raad voor Volksgezondheid & Samenleving
Wilma Boevink, Raad voor Volksgezondheid & Samenleving

NGOLT 2024 Sessie 3.14

Rondetafel 3.14 (VOL)

Entresol 2A

Verrijkende (on)afhankelijkheden

Mensen hechten sterk aan zelfstandigheid gedurende hun hele leven, maar streven ook naar sociale contacten en betekenisvolle relaties. Het streven is naar een passende balans tussen eigen regie en de afhankelijkheid die verbondenheid met zich meebrengt.
Kom napraten met Jetske van Oosten over het plenaire programma en bespreek met elkaar wat hetgeen je gehoord hebt nu eigenlijk voor jouw dagelijkse praktijk betekent. Je gaat hierover in gesprek met de andere deelnemers in de vorm van een rondetafelgesprek.

Voorzitter:
Jetske van Oosten, impactdesigner en lid van de Sociaal Creatieve Raad

}

17:00

Einde conferentie en aanvang borrel

De sprekers van de conferentie

Alkemade

Floris Alkemade

Architect & stedelijk ontwerper, voormalig Rijksbouwmeester en voorzitter van het College van Rijksadviseurs

Meurs

Pauline Meurs

Emeritus hoogleraar bestuur van de gezondheidszorg, Erasmus School of Health Policy & Management (ESHPM), Erasmus Universiteit

Westerlaken

Anneke Westerlaken

Voorzitter, branchevereniging van zorgorganisaties ActiZ

Woertman

Liesbeth Woertman

Emeritus hoogleraar psychologie, Universiteit Utrecht en auteur van ‘Wie ben ik als niemand kijkt?’

Zomerplaag

Siri Zomerplaag

Deelnemer DenkTank ‘Bekentenisvol ouder worden’, De Nationale DenkTank en mede-oprichter, Buurtwortels

 

Abma

Tineke Abma

Directeur, Leyden Academy on Vitality and Ageing en hoogleraar Ouderenparticipatie, Leids Universitair Medisch Centrum

Ackermans

Monique Ackermans

Stichting Oud Geleerd Jong Gedaan

Alderliesten

Hans Alderliesten

Senior onderzoeker & projectleider dementie, Movisie

Bakker

Franka Bakker

Gezondheidswetenschapper en gerontoloog, associate lector Goed Leven met Dementie, Hogeschool Windesheim

Bakker-Klein

Janny Bakker-Klein

Voorzitter van de raad van bestuur Movisie, lid Eerste Kamer

Bannink

Duco Bannink

Universitair hoofddocent bestuurskunde, Vrije Universiteit Amsterdam

Barkhuysen

Angela Barkhuysen

Stadstrainers

Bax

Madelon Bax

Programmamanager Reablement, ZonMw

Beek

Krijn van Beek

Voorzitter, Associatie Werkplaatsen Sociaal Domein

Beek

Gert-Jan ter Beek

Manager, Stichting Samen Oud in Eigen Buurt

Bendien

Elena Bendien

Sociaal en cultureel gerontoloog, Leyden Academy on Vitality and Ageing

Boer

Scott de Boer

Regisseur Wonen, Welzijn & Zorg, Gemeente Veenendaal

Boevink

Wilma Boevink

Raad voor Volksgezondheid & Samenleving

Boltong

Marie-Jeanne Boltong

Lid, Raad van Ouderen

Bonnema

Bjefke Bonnema

Stadstrainers

Boulaghbage

Marzouka Boulaghbage

Stichting Al-Amal

Breda

Luca van Breda

Ontwerper digitale zorg & innovatie, Vilans

Canoy

Marcel Canoy

Hoogleraar gezondheidseconomie, Vrije Universiteit Amsterdam, expert, Vilans

Conkova

Nina Conkova

Senior onderzoeker, Leyden Academy on Vitality and Ageing

Dammeijer

Laura Dammeijer

Projectleider, Laurens

Daniëls

Marjo Daniëls

Consulent ouderenadvisering, KBO Limburg

Daouairi

Saadia Daouairi

SPIOR, SOMNL

Dijk

Mirjam van Dijk

Producent en programmeur, Stichting Watershed

Dijk

Anemoon van Dijk

Manager Wonen, corporatie Woonin

Dijkstra

Geke Dijkstra

Stenden Hogeschool. WSD Friesland

Dumasy

Karin Dumasy

Secretaris, Stadsdorp Elsrijk

Elfferich

Tove Elfferich

Partner en ontwerper, Morgenmakers

Elzakker

Ad van Elzakker

Stichting Thuis Voelen

Emmen

Brenda Emmen

Coördinator WSP Vollenhove – Stichting MeanderOmnium

Gaasbeek

Liesbeth Gaasbeek

Directeur, Stichting Gouden Dagen

Gagnon

Juliet Gagnon

Artistic Director, Stichting Watershed

Gast

Willem-Jan de Gast

Adviseur, trainer en eigenaar, Nomade Training en Advies

Geluk

Anjo Geluk

Voorzitter, Denktank 60+ Noord en lid Raad van Ouderen

Gent

Matthijs van Gent

Projectleider Expertteam Huisvesting Aandachtsgroepen, RVO (EHA i.o.v. min.VWS en BZK)

Gerono-van Bun

Simone Gerono-van Bun

Directeur KBO Limburg

Gerring

Paula Gerring

Adviseur Leren en Veranderen, Vilans

Glimmerveen

Ludo Glimmerveen

Programmaleider & onderzoeker, Ben Sajet Centrum, universitair docent, VU Amsterdam

Groenhof

Miriam Groenhof

Alzheimer Nederland

Haan

Lotte de Haan

Social designer, Buitengewone Zaken

Haar

Annemiek van de Haar

Wooncoach, Gemeente Veenendaal

Heijnen-Olthof

Sascha Heijnen-Olthof

Senior Adviseur Langdurige Zorg, Zorginstituut Nederland

Heukels

Cor Heukels

Lid Ouderen- en Mantelzorgforum, Genero

Heuvel

Coen van den Heuvel

Lid, Raad van ouderen

Hobbelen

Mariëlle Hobbelen

Hogeschool Rotterdam, WSD Zuid-Holland Zuid

Hofman

Els Hofman

Senior projectleider, Movisie

Hommels

Leontien Hommels

Procesbegeleider leertraject eenzaamheidsinterventies, ZonMw

Hoving

Johanna Hoving

Projectleider TijdVoorActie, programmamedewerker Samen Ouder Worden

Jansen

Anouk Jansen

Onderzoeker lectoraat ICT-innovaties in de Zorg, Hogeschool Windesheim

Jansen

Sofieke Jansen

Zelfstandig onderzoeker/adviseur, Sofieke Jansen Evaluatieonderzoek

Jong

Yvonne de Jong

Expert informele zorg, Vilans

Jongejan

Demi Jongejan

Coach

Jukema

Jan Jukema

Lector Gepersonaliseerde Zorg, Saxion Hogeschool

Kelfkens

Evelien Kelfkens

Onderzoeker, Leyden Academy

Kerssies

Jana Kerssies

Leyden Academy on Vitality and Ageing
Ketelaar

Pim Ketelaar

Programmadirecteur/ bestuurder, VitaValley

Kievid

Aaron de Kievid

Zorginnovator, ‘s Heeren Loo

 

Klaveren

Susan van Klaveren

Senior adviseur en projectleider wonen en zorg, Platform31

Knibbeler

Marjolein Knibbeler

MA, RN Docent-onderzoeker, Zuyd Hogeschool, Academie Verpleegkunde & Lectoraat Wijkgerichte Zorg, Promovendus, Universiteit Maastricht

Koch

Lucas Koch

Voorzitter, Door Achterveld Voor Achterveld

Koolwijk

Esra van Koolwijk

Projectmedewerker, Movisie

Kremer

Marlou Kremer

Lid, Raad van Ouderen

Laeven

Anja Laeven

Voorzitter, Raad van Ouderen

Lamers

Tabitha Lamers

Programmadirecteur, Stichting Educatie Zorg & Welzijn (consortium BeterOud)

Loon

Petra van Loon

Landelijk programmaleider Samen Ouder Worden, werkzaam bij Vereniging NOV

Luiken-Dalli

Sevilay Luiken-Dalli

Directeur, expert cultuur sensitief werken & zorgen, Imean, partner, In2werelden

Martis

Lucia Martis

Welzijnswerker, ProFor

Marvelde

Désirée te Marvelde

Teamleider cluster Ouderen en senior programmamanage

Mattijssen

Christianne Mattijssen

Directeur Erfgoed en Kunsten, Ministerie OC&W

Megen

Xandra van Megen

Ontwerper en onderzoeker digitale zorg, Vilans

Meijering

Louise Meijering

Hoogleraar Gezondheidsgeografie, faculteit Ruimtelijke Wetenschappen, Rijksuniversiteit Groningen

Meurs

John van Meurs

Platform Pouwer

Nanhekhan

Sjaiesta Nanhekhan

Onderzoeker, Leyden Academy on Vitality and Ageing

Nap

Henk Herman Nap

Programmaleider digitale zorg, Vilans

Nieuwland

Ilse Nieuwland

Stichting Oud Geleerd Jong Gedaan

Nijhof

Geesje Nijhof

Lid, Raad van Ouderen

Oord

Ingeborg van der Oord

Actieonderzoeker en eigenaar, Warkhouse

Oosten

Jetske van Oosten

Impactdesigner en lid van de Sociaal Creatieve Raad

Ploeg

Maarten Ploeg

Programmadirecteur/ bestuurder, VitaValley

Post

Majory Post

Voorzitter, Stichting Samen Oud in Eigen Buurt

Preller

Liesbeth Preller

Specialist Beweeggedrag (Senioren), Kenniscentrum Sport en Bewegen

Ramshorst

Gerdine van Ramshorst

Veranderkundig ontwikkelaar & (mogelijk) maker, Agis Innovatiefonds

Redeker

Inge Redeker

Expert, Vilans

Reumer

René Reumer

Founding Partner & Impactstrateeg, Warkhouse

Riel

Madelon van Riel

Projectleider Kunst & Zorg, Cordaan

Rietbergen

Marieke Rietbergen

Oprichter, Design Innovation Group (DIG)

Rousseau

Veronique Rousseau

Senior wijkverpleegkundige, Envida.

Ruiter

Guido de Ruiter

Zelfstandig adviseur Wonen-Welzijn-Zorg, lid Expertteam Huisvesting Aandachtsgroepen.

Sangers

Sandrina Sangers

Beleidsadviseur, Agora

Schalwijk

Hugo Schalwijk

Curator, V&VN, promovendus, Vrije Universiteit Amsterdam

Schürmann

Guido Schürmann

Beleidsadviseur, Agora

Schussler

Fiona Schussler

Marhaba bij wijkcentrum het Klokhuis

Schut

Josje Schut

Onderzoeker, Ben Sajet Centrum, promovendus, VU Amsterdam

Sikkema- Bijlstra

Ilse Marije Sikkema

Projectleider Expertisegroep Jong -Oud, TijdVoorActie

Slot

Nicolette van der Slot

We Care to Disgover

Slots

Leonie Slots

MSc Docent praktijkgericht onderzoek & PhD student, Hogeschool Saxion

Spek

Charles van der Spek

Burger co-onderzoeker

Steinmetz

Sjaan Steinmetz

Redactielid/ schrijver ‘Ouderen als oplossing’, projectmedewerker, Movisie

Stomp

Olaf Stomp

Senior communicatieadviseur, Movisie, freelance tekstschrijver en gespreksleider

Stouthard

Lian Stouthard

Vilans

Talapessy

Von Talapessy

Vrijwilliger, Fort Vreeswijk

Onze partners

AAL
Agora
ANBO-PCOB
BeterOud
Een nieuwe generatie ouderen langer thuis
Erasmus School
GGD Flevoland
Kenniscentrum Sport en Bewegen
Koepel Gepensioneerden
Leyden Academy
Ministerie van VWS
Movisie
Nationaal Ouderen Fonds
NOV
Platform 31
Raad van Ouderen
ROS Netwerk
Sociaal Werk Nederland
SOMNL
Stichting Educatie Zorg en Welzijn
VeiligheidNL
Vilans
Vita Valley
ZonMw

Over ons

De conferentie ‘Een nieuwe generatie ouderen langer thuis’ verbindt sinds 2015 jaarlijks inzichten uit praktijk, wetenschap en beleid rond ouderen(zorg) aan elkaar. Op de conferentie staan ouderen zelf, met hun eigen levensverhaal, centraal. Ruim 13.750 collega’s hebben eerder hun kennis en ervaringen gedeeld en nieuwe inspiratie opgedaan.

wetenschap en praktijk

Raak geïnspireerd door ervaringen en lessen vanuit praktijk en onderzoek. En deel je eigen ervaringen.

over de domeinen heen

Vooral door verbinding tussen wonen, zorg, welzijn, mantelzorgers en vrijwilligers kunnen we het leven voor ouderen plezierig maken.

niet over ons maar met ons

We praten tijdens de conferentie niet over ouderen, maar met ouderen. 

De organisatie van de gezamelijke conferentie ‘Een nieuwe generatie ouderen langer thuis wordt uitgevoerd door:

Stichting Educatie Zorg & Welzijn
Maardijk 62
7606 KW Almelo
Website: https://www.eennieuwegeneratieouderenzorg.nl/
Email: info@eennieuwegeneratieouderenlangerthuis.nl 
tel. 06-518 23 617
Bankrekening: NL93 INGB 0006 8655 58

KvK-nummer: 63493497

Btw-identificatienummer: NL855259656B01

 

Blijf op de hoogte

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en ontvang alle informatie over 'Een nieuwe generatie ouderen, langer thuis'.

We houden je graag op de hoogte